A zsidóellenességnél sokkal nagyobb fenyegetést jelent, ha elfordulnak a hívek a közösségektől, amit a demográfiai visszaesés is tetéz – így vélekednek a 3. Európai Zsidó Vezetői Kutatás megkérdezettjei.

A tavaly június és augusztus között az eltérő zsidó irányzatokat képviselő európai vezetők és véleményformálók körében lefolytatott kutatás arra világít rá, hogy melyek azok a kulcsfontosságúnak ítélt kérdések és veszélyek, amelyek a kontinens zsidó életét várhatóan meghatározzák az előttünk álló 5-10 éves időszakban.

A zsidó életre leselkedő legfőbb veszélyként nem az antiszemitizmust nevezték meg, bár 40%-os említettsége jóval magasabb a 2011-es 26%-nál. A belülről fakadó problémák mégis fenyegetőbbnek tűnnek: a zsidó közösségektől való elidegenedéstől tart a legtöbb vezető (61%), ezt követi a zsidó szervezetek gyengesége (55%) és a demográfiai visszaesés (54%). A 2008-ban még 64%-kal „élen végzett” vegyes házasságokat ma már kevesebben tartják kockázatnak, bár még mindig 4 százalékponttal többen említették, mint az antiszemitizmust.

Az adatfelvételre már jóval a Charlie Hebdo szerkesztősége és a kóser boltot ért merénylet után (de a novemberi párizsi terrortámadások előtt) került sor, a zsidó vezetők mégsem félnek kilépni az utcákra: 85% teljes mértékben vagy inkább biztonságban érzi magát. A vezetők helyzetértékelése természetesen nem feltétlenül egyezik a zsidó lakosságéval, de az mindenképp figyelemre méltó fejleménye a 2015-ös kutatásnak, hogy regionális szórás nemigen tapasztalható: alig van eltérés a nyugat-, illetve a kelet-európai országok megkérdezettjeinek biztonságérzete között.

20160324_1

A zsidóellenesség erősödését ezzel együtt is a legtöbben aggasztónak találják, 67%-uk pedig az előítéletesség további erősödésére számít a következő időszakban. Figyelmeztető jel az is, hogy nem az elszórt vandalizmus bizonyul igazán aggasztónak, hanem az interneten, a médiában terjedő antiszemitizmus.

Módszertan

Az Európai Zsidó Vezetői Kutatást három évente végzi el az amerikai Jewish joint Distribution Committee-hez tartozó International Center for Community Development (ICCD). A kutatáshoz felhasznált információt 29 ország 314 válaszadójától gyűjtötték össze. Az online kérdőív öt nyelven, angolul, németül, spanyolul, franciául és magyarul volt elérhető.

Munkatársunktól (a JDC kutatási jelentése alapján)

 

Megszakítás