A koronavírus számos neves rabbi életét követelte. Közéjük tartozik a 89 éves korában elhunyt novominszki rebbe, Yaakov Perlow rabbi is.

A rebbe, azon túl, hogy vezette közösségét, a legnagyobb amerikai ortodox szervezet, az Agudath Israel of Amerika rabbinikus tanácsának élén is állt. Emellett saját jesivát működtetett Brooklynban és több fontos zsidó szervezetben is vezető szerepet töltött be. Megannyi tennivalója mellett arra is szakított időt, hogy személyesen fogadja a hozzá fordulókat.

A novominszki hászid udvar a XIX. század második felétől áll fent. A lengyelül Minsk Mazowiecki néven ismert város Varsótól 30 km-re található. A dinasztiát az elhunyt rebbe dédapja, Yakov Perlow rabbi (1843-1902) alapította, aki a sztolini és koidenovi rebbék utódja volt. Fia, a második rebbe, Álter Jiszrael Simon rabbi a csernobili rebbe családjából választott feleséget magának.

Az első világháború során a második rebbe Varsóba költözött. Bár a városban akkoriban legalább ötven különböző hászid udvar rebbéje élt, a novominszki rebbét mindenki egyaránt nagyra becsülte és így vezető szerepet töltött be a zsidó közösségben. Amikor 1928-ban a későbbi lubavicsi rebbe, Menachem Mendel Schneersohn rabbi megházasodott Varsóban, a novominszki rebbe is a vendégek között volt.

1933-ban, Álter Jiszrael Simon rabbi halála után, fia, Nochum Mordechai rabbi vette át a novominszki hászidok vezetését. Ő addigra már az Egyesült Államokban élt, és Brooklynba helyezte át a közösség központját. A rebbe hamarosan az amerikai ortodox zsidóság egyik vezető személyiségévé vált. Fia, a későbbi negyedik rebbe, 1930-ban született Brooklyn rendkívül szegény, s csaknem kizárólag zsidók által lakott negyedében, Brownsville-ben.

A novominszker rebbe közeli kapcsolatot ápolt a hatodik lubavicsi rebbével, Joszef Jicchák Schneersohnnal, aki 1940-ben települt át New Yorkba. Amikor fia bár micváját ünnepelték, a lubavicsi rebbe üdvözlő levelet küldött a számára, melyben megemlítette a közöttük lévő rokoni kapcsolatot is, hiszen mindketten a csernobili dinasztia leszármazottai voltak.

Nochum Mordechai a hetedik lubavicsi Rebbével is fenntartotta a baráti kapcsolatot, aki apósa halála után egy évvel vette át a Chábád mozgalom vezetését. Az átmeneti időszakban Menachem Mendel rabbi arra kérte a novominszki rebbét, hogy küldje el fiát, Yakovot hozzá, az elkövetkező hászid összejövetelre, melyet apósa első jórcájtján tartanak. Yakov rabbi el is ment, s így része lehetett annak a különleges pillanatnak, amikor a rebbe magára vállalta a lubavicsi közösség vezetését.

A novominszki rebbe többször említette, hogy milyen maradandó nyomot hagyott benne a lubavicsi Rebbe első, a tisztséget elfogadó beszéde. 1988-ban, amikor a lubavicsi rebecen, Chaya Mushka Schneersohn elhunyt, Yakov rabbi felkereste a lubavicsi Rebbét, akivel hosszan beszélt a harmadik Szentély felépítéséről. Amikor 1994-ben a lubavicsi Rebbe is elhunyt, elment a temetésére és kijelentette, hogy Menechem Mendel rabbi volt a „közösség vezetője”, utalva a bibliai Mózesre.

A rebbe rendkívül nagy gondot fordított a jesivájában folyó oktatásra, ezt mindennél fontosabbnak tartotta. „Elsősorban tanár és nevelő volt. Gyakran mondta: Melyik a legfontosabb jiddis szó? A gesmák. Az élvezet. Nem várhatjuk el a tanítványainktól, hogy lelkesen tanuljanak, ha nem tápláljuk beléjük a Tóra iránti szeretetet – emlékezett vissza Lipa Brennan rabbi, a jesiva igazgatója. A rabbi azt is megemlítette, hogy tanítás közben a novominszker rebbe előszeretettel idézett gondolatokat a chábád hászid tanításokból, különösen az Álter Rebbe által írt Tánjából. „A rebbe Tánjája rendkívül viseletes volt a sok használattól. Néhány évente előadást tartott, melyben végigvette a Tánja mind az 53 fejezetét”.

Sokat foglalkozott az emberben egymásnak feszülő jó és rossz ösztönnel. Erről így magyarázott diákjainak: „A testeteket fogjátok fel úgy, mint egy autót, melyben egy sofőr és egy utas ül. A sofőr az, aki meghatározza az utazás irányát és az autó mozgását. Az utas oda jut el, ahová a sofőr irányítja az autót. Ügyeljünk arra, hogy mindig mi üljünk a vezetőülésben és ne csupán utasok legyünk. Nem szabad, hogy a testi vágyak irányítsanak bennünket”.

A novominszker rebbe igen keresett előadó volt Amerika szerte, mert mindenkivel könnyen megtalálta a közös hangot, továbbá magas szinten beszélte az angol nyelvet, ami egyébként nem általános a hászid rebbék között. Termékeny szerző is volt. Életében hét kötete jelent meg. A három részes Adas Yaakov talmudi témákat boncolgat, három könyve a zsidó ünnepekről szól, egy további pedig Mózes öt könyvéhez ad magyarázatokat. Igen sok kéziratot hagyott maga után, melyeket a közeljövőben kívánnak megjelentetni.

Márciusban, amikor a járvány elérte New Yorkot, a novominszki rebbe videóüzenetben szólította fel a zsidókat, hogy tartsák be az egészségügyi előírásokat. „Nem viselkedhetünk úgy, mint a múlt héten vagy két héttel ezelőtt. A zsidó jog kötelez minket arra, hogy az orvosokra hallgassunk”. Emellett fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy mindenkinek javítania kell a saját istenszolgálatának minőségén. Az utolsó napjaiban, már súlyos betegen, még levelet írt közösségének, melyben lelket öntött beléjük a karanténban eltöltendő peszách előtt. Ebben felhívta a figyelmet az egymásért érzett felelősség fontosságára és a beteg, gyászoló vagy anyagilag megroppant emberek megsegítésére. Kiemelte továbbá, hogy a zsidó nép egységére kell törekedni, valamint, hogy erősíteni kell a tóratanulást, a parancsolatok betartását és az adakozást. Ismételten felhívta a figyelmet a járvánnyal kapcsolatos előírások betartására.

Halála előtt a novominszker rebbe arra ösztönözte híveit, hogy írassanak egy olyan tóratekercset, melyben a közösség minden tagja vásárol magának egy betűt s amely így a zsidó egységet fejezi ki. Hitt abban, hogy ez is a járvány elleni harc egyik módja.

A novominszki közösség vezetését a rebbe ikerfiaira, Yehoshua Heschel rabbira és Alter Yisrael Shimon rabbira hagyta. Emléke legyen áldott!

zsido.com

Forrás: chabad.org