A Tel-Avivi Egyetem mesterszakos képzést indított az eltűnő félben lévő, ősi etióp-zsidó örökség megmentése érdekében. A programra olyan, etióp gyökerű hallgatók jelentkeztek, akik számára fontos, hogy elődeik hagyománya tovább éljen Izraelben.

Az Etiópiában élő zsidó közösség szent iratai geez nyelven íródtak, mely egy ősi, déli semita nyelv. Legfontosabb szövegük az Orit, mely Mózes öt könyvét, azaz a Tórát, továbbá Jehosuá (Józsué), a Bírák és Rut könyvét tartalmazza. A program neve is innen származik: Az Orit Őrzői.

A képzés az egyetem Zsidó Tudományok és Régészet karának Bibliatudományi Tanszékén zajlik és a maga nemében egyedülálló az egész világon. A most indult MA programot később BA és Phd képzéssel szeretnék kiegészíteni. Az új szak oktatói a Bibliatudományok, a Héber és Semita Nyelvészet és az Irodalom Tanszékéről kerülnek ki.

„A Béta Jiszráel (azaz az etióp zsidó közösség) gazdag szóbeli hagyománnyal rendelkezik, mely az írásokat fordítja és magyarázza, továbbá számos olyan imájuk van, melyet a keszek, a vallási vezetők írtak közösségeik számára nemzedékeken keresztül. Ezt a kulturális kincset az eltűnés fenyegeti, ezért fontos, hogy mindent megtegyünk a dokumentálása és a megőrzése érdekében. Ez a program legfontosabb célja. Nagy örömünkre szolgál, hogy kezdeményezésünket lelkesen fogadták az etiópiai gyökerekkel bíró értelmiség tagjai, akik szintén arra törekszenek, hogy örökségük fennmaradjon a következő nemzedékek számára” – mondta Dálit Rom-Siloni professzor, a képzés irányítója.

„A zsidó Biblia szövege ma teljesen azonos, bármilyen kiadást is veszünk a kezünkbe. E szöveg a polgári időszámítás utáni VI. és X. század között, Tverjában (Tibériáson) megállapított maszoreta hagyományon alapul. Tudjuk azonban azt is, hogy az ezt megelőző évszázadokban léteztek eltérő szövegváltozatok is, melyekre jó példával szolgálnak a Holt-tengeri tekercsek. A kétezer évvel ezelőtti zsidó közösségek egymáshoz igen hasonló, ám nem teljesen azonos szöveget használtak. Az Etiópiából Izraelbe vándorló zsidók magukkal hozták geez nyelvű szent irataikat is, melyeket csak a keszek, a papok értettek, mert a nép nagyobb részben az amhara, kisebb részben a tirginya nyelvet beszélte. A papok ezért fordításokat, magyarázatokat és imákat készítettek, melyek szóbeli formában maradtak fent. Az etióp zsidók élete azonban gyökeresen megváltozott, amikor Izraelbe költöztek. A keszek befolyása megszűnt, a régi hagyományok tisztelete megkopott, és félő volt, hogy végleg elvesznek a számunkra. Az Orit Őrzői program feladata, hogy megmentse és kutassa ezt a fontos kultúrkincset” – tette hozzá a professzor.

Az új szakra kizárólag etióp származású diákok iratkoztak be, akik fontosnak tartják, hogy ne felejtődjön el őseik hagyománya. „Tulajdonképpen csak ők képesek teljesíteni a célkitűzéseinket, hiszen a többi kutatótól eltérően ezek a hallgatók beszélnek amhara nyelven és ismerik a keszeket. Ez a program igazán újszerű, különleges és inspiráló. A hallgatók nagyon motiváltak és elhivatottak. Tudatában vannak annak, hogy ha ők nem végzik el ezt a munkát, akkor senki sem fogja, és ez az értékes hagyomány az enyészetté lehet. Abban is biztosak vagyunk, hogy ez a kutatási program megerősíti az Etiópiából bevándorolt izraeliek zsidó identitását, elérhetővé teszi kultúrájukat a társadalom egésze számára, továbbá megteremti az etiópiai zsidó örökségé akadémiai kutatásának alapjait, legyen szó kultúráról, nyelvészetről, vallásról, spiritualitásról vagy társadalmi kérdésekről, mind az izraeli, mind a nemzetközi tudományos életben” – mondta Rom-Siloni professzor.

zsido.com

Forrás: Jpost