Március 20-án délelőtt részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető Magyarországról, innen nézve Nap közel 60%-át fedi majd el a Hold a szemünk elől. A teljes fogyatkozás sávja tőlünk északra, jobbára az Atlanti-óceán területén vonul majd végig.

Budapesten 9.39-től csodálhatjuk meg ezt a különleges jelenséget, a fogyatkozás maximuma várhatóan 10.48-perckor lesz. Mivel a szemünk súlyosan károsodhat, ha egyenesen a Napba nézünk, ezért érdemes speciális eszközökkel készülni a napfogyatkozásra.

Teljes napfogyatkozást Magyarországon utoljára 1999-ben figyelhettünk meg. Abban az évben, az Egység magazinban (4. évfolyam, 39. szám) Oberlander Báruch rabbi írt a ritka égi eseményről, Napfogyatkozás zsidó szemmel címen.

 „A modern tudománynak hála, mindenki úgy érzi, semmi meglepetés nem érheti, ennek ellenére a teljes napfogyatkozás még ma is bámulatba ejti az embereket. Mindenki elgondolkodik, van-e jelentése vagy üzenete az emberiség számára? A zsidó ember természetesen ezekre a kérdésekre is a Tórában és a zsidó klasszikus irodalomban keresi a választ.

Vannak, akik úgy vélik a napfogyatkozásra a Bibliában több helyen is történik utalás, mint például: “Azon a napon – így szól az Isten, az Örökkévaló – naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet világos nappal.” (Ámosz 8:9.) és hasonló mondatok találhatók másutt is, lásd Jesájá 13:10., Michá 3:6. és Joél 3:4. De a szövegkörnyezet és magának a mondatnak a gondos értelmezése mindegyik esetben világossá teszi, hogy a hasonlóság ellenére ezeken a helyeken másról van szó (lásd a Dáát Mikrá kommentárját is Ámosz uo.).

Nézzük tehát azt a helyet, ahol valóban a napfogyatkozásra történik utalás!”

Bővebben!

 

Kép:
wikipédia