Sok közösségben, így például a Chábád-közösségekben is szerte a világon, a tanulás sávuot után is folytatódik, és egészen ros hásánáig tart.

 

Amikor Mózes felment a Szináj-hegy tetejére, negyven nap alatt megtanulta az egész Tórát. Ez két részből áll, az egyik az írott tan, vagyis maga Mózes öt könyve, a másik pedig a szóbeli tan, melyet nemzedékről nemzedékre adtak át tanárok a tanítványaiknak évszázadokon keresztül. A polgári időszámítás szerinti második évszázadban azonban úgy érezték a bölcsek, hogy e hatalmas tudásanyagot írásba kell foglalniuk, nehogy elvesszen, vagy elfelejtődjön. Ekkor írta le rabbi Jehuda háNászi, vagyis Jehuda, a fejedelem a Misna hat rendjét. A hatalmas mű összesen 63 traktátusból, vagyis kötetből áll, melyek tartalma a zsidó törvények minden aspektusát felöleli: mezőgazdaság, ünnepek, polgári jog, családi kapcsolatok, áldozatok, rituális tisztaság, hogy csak néhányat emeljünk ki. A traktátusok közül egy kizárólag a zsidóság erkölcsi értékeivel foglalkozik. Ez a Pirké Ávot, melyet magyarul az Atyák bölcs tanításaiként szoktak emlegetni.

Szokás, hogy a peszách végétől sávuotig terjedő hat hétben szombat délutánonként e könyv fejezeteit tanulmányozzák. Mivel éppen hat fejezetre oszlik e kötet, minden szombatra jut egy fejezet, és a tóraadás ünnepéig áttanulmányozzák a zsidó morál és etika alapvetéseit. Miután a zsidók elhagyták Egyiptomot, kezdetét vette az a héthetes időszak, melynek során egyre magasabb szintre került a lelkük, míg végül érdemessé váltak a tóraadásra, pontosan hét héttel a kivonulás után. Ez a héthetes időszak, melynek spirituális emelkedését oldalunkon is nyomon követhették, az ómerszámlálás időszaka. Hét héten át számolunk, minden egyes napon lelkünk egy más aspektusát tökéletesítve. Annak érdekében, hogy ezt a lehető legoptimálisabb módon teljesíthessük, az Atyák traktátusát olvassuk, mivel annak központi tematikája a vallásosság, az alázat, a szeretettel teli kedvesség és az etikus élet. A tanulásra többnyire a szombat délutáni mincha ima után, a harmadik étkezés (szeudá slisit, sálesidesz) előtt kerül sor.

Sok közösségben, így például a Chábád-közösségekben is szerte a világon, a tanulás sávuot után is folytatódik, és egészen ros hásánáig (újév) tart. Peszách végétől ros hásánáig összesen négyszer lehet végigtanulmányozni az atyák bölcs tanításait (ehhez az utolsó két hétben két, vagy három fejezetet is át kell vennünk egy-egy alkalommal), ahogyan Mózes mesterünk is négyszer tanította meg a Tórát a zsidó népnek. Az egész nyáron át tartó tanulásra többek között éppen a nyár adta lehetőségek, lazítás, nyári kikapcsolódás miatt van szükség, hogy soha ne veszítsük el szemünk elől a zsidó morál és etika alapvetéseit. A hetente elolvasott fejezetek segítségével megőrizhetjük spirituális erőnket és egészségünket, és a nyári hónapok által időnként felkínált morális kihívásokkal  felkészültebben nézhetünk szembe. Mivel a könyv többnyire a mai napig érvényes problémákat, örök emberi viselkedésmintázatokat elemez, érdemes elmélyednünk benne. Ha nehézséget okoz egy-egy teljes fejezet feldolgozása minden héten, érdemes, a Rebbe ösztönzésének megfelelően, egy-egy mondatot kiválasztani az adott héten esedékes szövegből, és azt mélyebben tanulmányozni.

A Pirké Ávot szövege a legtöbb imakönyvben (szidur) megtalálható a szombat délutáni mincha ima szövege után. Magyar nyelven erre a linkre kattintva érhetik el. Amennyiben szombaton szeretnék használni ezt a szöveget, úgy legkésőbb péntek délután, még a szombat beállta előtt ki kell nyomtatni azt.

 

zsido.com

 

Forrás: chabad.org