Címke archívuma: Elvek, fogalmak

Elisa és Náamán

 Elisa meggyógyítja Náamánt   1. Náamán pedig, Arám királyának hadvezére, nagy ember az ő ura előtt, és tekintélyes, mert általa adott az Örökkévaló győzelmet Arámnak; derék vitéz volt a férfiú, de bélpoklos. 2. Az Arámbeliek kivonultak csapatokban és foglyul ejtettek Izraél országából egy kis leányt; és Náamán feleségének szolgálatába került. 3. Ez szólt úrnőjéhez:… Tovább Elisa és Náamán

Bővebben »

Elisa csodatettei

 Elisa és a csodakorsó   1. Egy asszony pedig a prófétafiak feleségei közül kiáltott Elísának, mondván: Szolgád, az én férjem meghalt, te pedig tudod, hogy szolgád félte az Örökkévalót; s a hitelező jött, hogy elvegye két gyermekemet magának szolgákul. 2. És szólt hozzá Elísá: Mit tegyek érted? Mondd meg nekem, mid van a háznál?… Tovább Elisa csodatettei

Bővebben »

Hadjárat Móáb ellen

 Izráel, Júda és Edóm hadjárata   1. Jehórám pedig, Acháb fia, király lett Izraél fölött Sómrónban Jehósáfátnak, Jehúda királyának tizennyolcadik évében és uralkodott tizenkét évig. 2. Tette azt ami rossz az Örökkévaló szemeiben, bár nem úgy mint atyja és anyja, eltávolította ugyanis a Báal oszlopát, melyet atyja készített. 3. Csakhogy ragaszkodott Járobeám Nebát fiának… Tovább Hadjárat Móáb ellen

Bővebben »

A válóper

A válóper „Az első feleségtől való elválást még Isten oltára is megkönnyezi.„” (Gittin 90b.) A zsidó életben a válás tragikus, végső megoldásnak számít, amelyhez csak akkor fordulnak, ha semmi lehetőség nincs a házassági harmónia helyreállítására és a házaspár között valaha létezett szeretet és odaadás felélesztésére. De ha a szakítás végleges, és nincs több remény, „a… Tovább A válóper

Bővebben »

A házasság

A házasság „Nincs férfi nő nélkül, sem asszony férj nélkül, egyikük sem lehet Isten nélkül.” (Genesis Rábá 8:9.) A zsidó esküvői szertartás ezt a kapcsolatot tükrözi. A törvény és a hagyomány értelmében ezzel a szertartással jön létre az új család. Az esküvői előkészületek többnyire némi gonddal járnak, mégis sokkal egyszerűbb felkészülni az esküvőre, mint a… Tovább A házasság

Bővebben »

A születés

A születés Aki gyermeket hoz a világra, annak tisztában kell lennie avval, hogy alapvető kötelessége szerető gondoskodással körülvenni őt, és kielégíteni szükségleteit. Azt is tudnia kell, hogy köteles a gyermek számára erkölcsi útmutatást adni. Semmi sem fontosabb az életben, mint az, hogy a gyermek megfelelően felkészüljön a felelősségteljes felnőttkorra. Születésekor az ember tiszta és bűntelen.… Tovább A születés

Bővebben »

A családi élet: a boldogság kulcsa 2/2.

Férj és feleség A békés otthon (sálom bájit), amelyben harmónia és megbecsülés uralkodik férj és feleség között, minden házaspár számára a legnagyobb érték és a legfontosabb cél. Minden, ami a sálom bájit létrehozását elősegíti, elismerésre méltó. A gyanúsítgatás, a düh, a sértő szavak és tettek lerombolják az otthon békéjét és harmóniáját, még ha a „megbecsülés”,… Tovább A családi élet: a boldogság kulcsa 2/2.

Bővebben »

A jótékonyság – eszköz és cél

4. fejezet A Jótékonyság: Eszköz És Cél Minden írásnak, amely a mindennapi zsidó élettel foglalkozik, első szavaival a jótékonyságról (cheszed) kell szólnia, mert hisszük, hogy a zsidó vallásos hit és szokások megtartásának célja mindenekelőtt az emberi viszonyok tökéletességének elérése és egy jobb társadalom megalkotása. Nem tudjuk teljességgel átfogni az összes törvényt, tanítást vagy útmutatást, amely… Tovább A jótékonyság – eszköz és cél

Bővebben »

A parancsolatok értelme

3. Fejezet A parancsolatok értelme A parancsolatok okaival és értelmével (tááméj hámicvot) Izrael sok nagy tudósa és rabbija foglalkozott. Hatalmas irodalom született, amelyben magyarázatot keresnek a Tóra törvényeinek és a zsidó történelem során kialakult számtalan szabálynak és szokásnak az okaira. Maga a Tóra nem indokolja meg különösebben a parancsolatok többségét. Nem egy korai és későbbi… Tovább A parancsolatok értelme

Bővebben »

A Szent Fal

Amikor Salamon király elkezdte felépíteni a jeruzsálemi Szentélyt, megjelent előtte egy angyal, és így szólt: – „Salamon, Dávid fia, tudnod kell, hogy a szent épület, amit fel akarsz építeni, az egész népé kell, hogy legyen! Ezért hát egyesítsd egész Izraelt, és hagyd, hogy mindenki részt vegyen a munkában, erejének és képességének megfelelően.” Salamon tehát felhívást… Tovább A Szent Fal

Bővebben »

A menekülés

Az anya megrémült, mert a kicsinek felszökött a láza. A férje nem volt otthon: elment Máárivot imádkozni. Ilyenkor későn jött haza, mert ott szokott maradni a siurra, a rabbi vezetésével tartott Talmud-tanulásra. Az aggódó anya nem tudta, mitévő legyen: a gyerek egyre nehezebben kapkodta a levegőt. Végül elhatározta, áthívja a néhány saroknyira lakó orvost, hogy… Tovább A menekülés

Bővebben »

Az ezüstpénz

Reb Jeruchám sohasem foglalkozott kenyérkereséssel: még esküvője után is a Tóra tanulmányozásának és az imáknak szentelte minden idejét, akárcsak annak előtte. Lea, a felesége szerencsés asszonynak tartotta magát, hogy ennyire jámbor és tanult férje van. Abban az időben a stetlnek nevezett zsidó kisvárosokban nem volt szokatlan, hogy a feleség tartja el a családot. Az asszonyok… Tovább Az ezüstpénz

Bővebben »

Menyasszony kerestetik!

Motl a jesivá legeszesebb növendéke volt. Minden idejét tanulással töltötte, állandóan valamelyik szent könyvben búvárkodott. A nagy tanulásban szinte arról is megfeledkezett, hogy egy zsidónak bizony a házasodásra is gondolnia kell. A rabbija azonban nem feledkezett meg errôl. Behívta magához a fiút, és azt mondta neki: Motl, itt az ideje, hogy menyasszony után nézz! Ugyan,… Tovább Menyasszony kerestetik!

Bővebben »

A becsületes tolvaj

Élt egyszer egy lengyel kisvárosban egy szegény zsidó. Nevezzük, mondjuk Slemilnek, hiszen bármihez is fogott, hogy eltartsa családját, minden próbálkozása balul végződött. Városszerte becsületes, istenfélő embernek ismerték, mégsem akadt aki, munkát adott volna neki. De nem csoda: ha a piacon segített a kofáknak, biztosan kiborította az almásládát; ha tejet hordott, valahogy mindig kilöttyent a kanna… Tovább A becsületes tolvaj

Bővebben »

A tükör

Sok évvel ezelőtt élt egyszer a régi Lengyelország egyik városkájában egy Ábrahám nevű zsidó. Nem volt jómódú ember, hiszen csupán kis rőfösboltja volt, s alig tudott versenyezni a nagyobb üzletekkel, melyekben nagyobb választék volt a gyapjú- s vászonfélékből. Ám ha adományt kellett adni, vagy vendégül látni a városon átutazó vándorokat, mindenkim túltett jószívűségében. Akár jesíva… Tovább A tükör

Bővebben »

A pénz sózva jó

Történt egyszer, hogy egy férfi és a felesége egy hírneves rabbihoz fordult segítségért. Mindketten nagyon feldúltak voltak. – Szentéletű rebbe – mondta a férfi –, segíts rajtunk! Az éjszaka betörtek a házunkba, elvitték a feleségem ékszereit és az összes pénzünket. Kérlek, segíts visszaszerezni az értékeinket! A rebbe áthatóan fürkészte a középkorú házaspárt, majd komolyan így… Tovább A pénz sózva jó

Bővebben »

Az oroszlánszelídítő

Élt egykor Jeruzsálemben egy Ábráhám Gálánti nevezetű jámbor rabbi. Abban az időben volt Jeruzsálem szent városában egy nagy hírű jesivá és kolél, ahol számtalan ifjabb és idősebb hallgató tanulmányozta a Tórát nagy odaadással és szorgalommal. A jesivá vezetői időről időre megbízottakat küldtek közeli és távoli országokba, hogy pénzt gyűjtsenek a jesivábóchereknek és a szegény családok… Tovább Az oroszlánszelídítő

Bővebben »