Címke archívuma: Elvek, fogalmak

Zsidó történelem – Az álmessiások

Zsidó történelem   Az álmessiások  Beveztés A Messiásba és a megváltásba vetett hit a zsidóság egyik alapvető hittétele, amely szinte a kezdetektől fellelhető a Bibliában[1], és mely természetesen a zsidóság száműzetésbe kerülése után még nagyobb szerepet kap. „A Messiás király meg fog jelenni, és visszaállítja Dávid királyságát, ahogy eredetileg volt, felépíti a Szentélyt, és összegyűjti… Tovább Zsidó történelem – Az álmessiások

Bővebben »

Chászid filozófia – Fájdalom és szenvedés

Chászid filozófia a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi írásai alapján Fájdalom és szenvedés – A fejlődés csírái Akik könnyel vetnek, ujjongással aratnak. – Zsoltárok 126:6 Cselekvéssé kell formálnunk a fájdalmat, a könnyeket fejlődéssé. – A Rebbe * * * A Rebbe olyan személyiség volt, aki ott is meglátta a pozitívumot, ahol más csak negatívumot észlelt.… Tovább Chászid filozófia – Fájdalom és szenvedés

Bővebben »

Az Írott Tan és a Szóbeli Tan

Köves Slomó Talmud Az Írott Tan és a Szóbeli Tan 1. fejezet Az isteni találkozás és az Írott Tan A zsidó hagyomány és jogalkotás egyik elvi alappillére, az Írott Tan (תורה שבכתב – Torá söbichtáv) és a Szóbeli Tan (תורה שבעל פה – Torá söbáál pe) fogalma. A zsidóság egységességének vizsgálatakor lényges e fogalomkör ismerete.… Tovább Az Írott Tan és a Szóbeli Tan

Bővebben »

Szánhedrin 1/5-6.

משנה ה אין דנין לא את השבט ולא את נביא השקר ולא את כהן גדול, אלא על פי בית דין של שבעים ואחד ואין מוציאין למלחמת הרשות, אלא על פי בית דין של שבעים ואחד אין מוסיפין על העיר ועל העזרות, אלא על פי בית דין של שבעים ואחד אין עושין סנהדריות לשבטים , אלא… Tovább Szánhedrin 1/5-6.

Bővebben »

Istenre szoktatni gondolatunkat

 42. fejezet A legegyszerűbb meditáció az istenfélelem elérésére Annak a fényében, amit már elmondtunk az alacsonyabb rendű félelem tárgyában, világosabban érthető a Talmud kommentárja ehhez a vershez: „És most, ó Izráel, mi egyebet kér tőled a te Urad, Istened, mintsem hogy féljed a te Uradat, Istenedet?” [A Talmud felteszi a kérdést:] „Tehát a félelem ilyen… Tovább Istenre szoktatni gondolatunkat

Bővebben »

Középkori vádak a Talmud ellen

Oberlander Báruch – Köves Slomó Talmud „Lopj!”, „Ölj!”, „Paráználkodj!”? Középkori vádak a zsidóság és a Talmud ellen A történelem folyamán rossz-szándékú antiszemita félrevezetések kapcsán többször is felmerült a Talmud mibenléte. A Talmud elleni félrevezető vádak a magyar médiában és közbeszédben is teret kaptak. Többen fordultak hozzánk a Talmuddal kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében. Az ilyen típusú… Tovább Középkori vádak a Talmud ellen

Bővebben »

Talmud – A Szentföldi Letelepedés Törvénye

Talmud  Kötubot 13. fejezet: Hákol Máálin Löerec Jiszráél: A Szentföldi Letelepedés Törvénye A Talmud szövege   Kötubot 110b. lap második oldal végétől a 111. lap első oldalának közepéig.   Aki Erec Jiszráélen kívül lakik, istentelen [A Gömárá hosszas értekezésbe fog Erec Jiszráél nagyszerűségéről (és ezzel rokon témákról), amely egészen a traktátus végéig folytatódik:] תָּנוּ רַבָּנַן: A… Tovább Talmud – A Szentföldi Letelepedés Törvénye

Bővebben »

Egy Talmud oldal

  1. Lapszám. 2. Oldalcím. 3. Talmudi szöveg. 4. A [Misná és] a Gömárá kezdetét jelölő rövidítés. 5. Témákat elválasztó jel. 6. Zárójelek, a talmudi szövegre vonatkozó javítások. 7. Rási-kommentár. 8. Toszáfot-kommentár. 9–17. Különféle talmudi kommentárok.

Bővebben »

Zsidó történelem – A Német Reformtól A Magyar Neológiáig

Köves Slomó Zsidó történelem   A Német Reformtól A Magyar Neológiáig A vallási szertartások reformja A halk ima eltörlése A szokás eredete A Jeruzsálemi Szentély pusztulása után a bölcsek elrendelték egy adott imának, az úgynevezett 18 áldásnak, az ámidának a szövegét[1], amelyet a közösségben vagy egyedül mindenki halkan magában mond[2]. Annak idején nem mindenki számára… Tovább Zsidó történelem – A Német Reformtól A Magyar Neológiáig

Bővebben »

Zsidó jog és etika – Homoszexualitás

Zsidó jog és etika Homoszexualitás Források és idézetek   3Mózes 18:22–24. Férfiúval ne hálj, amint hálnak nővel; utálat az… Ne tisztátalanítsátok meg magatokat mindezek által, mert mindezek által lettek tisztátalanná s nemzetek, amelyeket én elűzök előletek…   Uo. 20:13. Amely férfi hál férfival, amint hálnak nővel, utálatot követtek el mindketten, ölessenek meg, vérbűnük van rajtuk…… Tovább Zsidó jog és etika – Homoszexualitás

Bővebben »

Zsidó jog és etika – Globalizáció

Oberlander Báruch – Köves Slomó – Báruch Myers Zsidó jog és etika Globalizáció   A Tóra tanításai és a globalizáció A globalizáció, a világszintű egységesedés folyamatai, a szabad áruforgalom, a világpiac változásainak veszélyei és lehetőségei szinte minden embert érintenek. Hatásaival és morális kérdéseivel az utóbbi években egyre inkább foglalkozik az emberiség. A zsidó vallás tanítása… Tovább Zsidó jog és etika – Globalizáció

Bővebben »

Biblia – Környezetvédelem

Biblia  Környezetvédelem   Zöldövezet a város körül 4Mózes 35. 1–5. 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez Móáb síkságain, a Jordán mellett, Jerichóval szemben, mondván: 2. Parancsold meg Izrael fiainak, hogy adjanak a levitáknak örökségük birtokából városokat lakásul és legelőt a városokhoz köröskörül adjatok a levitáknak. 3. És legyenek a városok nekik lakásul, legelőik pedig legyenek barmuk,… Tovább Biblia – Környezetvédelem

Bővebben »

Biblia – Az áldozati törvények

Biblia  Az áldozati törvények  Vájikrá hetiszakasz (3Mózes 1–5.)   1. fejezet (Kohénnak olvassák:) 1. Szólította Mózest és szólt hozzá az Örökkévaló a gyülekezés sátorából, mondván: 2. Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha valamelyik ember közületek áldozni akar áldozatot az Örökkévalónak, a baromból, a marhából és a juhokból áldozzátok a ti áldozatotokat.   Az égőáldozatok:… Tovább Biblia – Az áldozati törvények

Bővebben »

Chászid filozófia – Hit és értelem

Chászid filozófia Hit és értelem   Kapcsolódás az istenihez A lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi írásai nyomán A hűség útját választottam. (Zsoltárok 119:30.) A hit nem az értelem hiánya; önálló képesség, amely gondos  fejlesztéssel lehetővé teszi az abszolút megtapasztalását. (A Rebbe)  Egy író egyszer megjegyezte, amikor a Rebbével talál­ko­zott, hogy nagyon sokan nem istenhívők.… Tovább Chászid filozófia – Hit és értelem

Bővebben »

Zsidó filozófia – Abszolút erkölcs

Zsidó filozófia Rabbi Aryeh Kaplan Abszolút erkölcs 13:1      A világ legjelentősebb filozófusai és gondolkodói évezredek óta küszködnek a jó és rossz problémájával. Az ember ösztönösen tisztában van azzal, hogy vannak dolgok, amelyek helyénvalóak és vannak dolgok, amelyek helytelenek, hogy egyes dolgok erkölcsösek, mások pedig erkölcstelenek. Amikor azonban objektív definíciót kellene adni arra vonatkozóan, hogy mi… Tovább Zsidó filozófia – Abszolút erkölcs

Bővebben »

Zsidó filozófia – A kazár király értekezései

Zsidó filozófia Rabbi Jehudá Hálévi: Kuzári: A kazár király értekezései   Bevezetés Mind a mai napig a korai középkor rejtélye az a Kazár birodalom, amely – az egyik oldalán az iszlámmal, a másikon pedig a keresztény Európával körülvéve – próbálta túlélni önmagát. Sok történész szerint a kazárok egy része – különlegesen a nemesség – egyenesen… Tovább Zsidó filozófia – A kazár király értekezései

Bővebben »

Zsidó filozófia – Rábénu Szádjá ben Joszef

Zsidó filozófia Rábénu Szádjá ben Joszef   Bevezetés A középkor első századaiban a legerősebb zsidó közösség Babilóniában élt. Ebben az időszakban a Babilóniai zsidóság vezetése egy alapos hierarchikus rendszerben működött, aminek a feje az úgy nevezett Rés gálutá a diaszpóra feje volt. Ennek a korszaknak kiemelkedő személyisége volt Reb Szádjá Gáon (RáSzáG, Reb Szádjá ben… Tovább Zsidó filozófia – Rábénu Szádjá ben Joszef

Bővebben »

Biblia – Teremtés

Biblia Teremtés (1Mózes 1–2. fejezet)  1. fejezet A világegyetem keletkezése és az emberi nem eredete   A világ teremtése 1. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. 2. És a föld puszta és kietlen volt és sötétség volt a mélység színe fölött; Isten szelleme pedig lebegett a vizek színe fölött.   Az első nap: A világosság… Tovább Biblia – Teremtés

Bővebben »