Rabbi válaszol

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!
  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Szabad-e sábeszkor átmenni egyik kerületből a másikba?

Sábeszkor, azon kívül, hogy nem szabad dolgozni (2Mózes 20:8.), létezik egy másik tilalom is: „maradjatok kiki a helyén, ne menjen ki senki az ő helyéből a hetedik napon” (uo. 16:29.). Ebből vonják le talmudi bölcseink (Éruvin 17b. [a fejezet végén], 51a.) azt a következtetést, hogy nem szabad szombaton nagyobb távolságokat megtenni. Kérdés, hogy mi számít az ember helyének, és mi e hely elhagyásának?

Válasz megtekintése »

Isten neve a hírlevélben

Kedves Rabbi,

Az én vallási felfogásom szerint – és ez megfelel a magyar ortodoxia hagyományos álláspontjának – az Ö-ó nevét magyarul csak I-ten-nek szabad írni, a teljes név kiírása ellentétes a 3. parancsolattal. Kérem ezért, hogy a jövőben szíveskedjék a hozzám magyarul eljuttatott tanítások szövegében ezt respektálni. 

Tisztelettel: Miklós

Válasz megtekintése »

Miről tanúskodik az esküvői tanú?

Háromszor van szükség tanúra az esküvő során: 1. alá kell írniuk a kötubát (házasságlevelet), 2. látniuk kell az eljegyzést és a hupát, végül pedig 3. látniuk kell a chéder jichudot, amikor rögtön a hupá után a fiatal pár először vonul vissza férjként és feleségként (Sulchán Áruch EH 55:1.; (Nité Gávriél, Niszuin 1. kötet 37:2., 4.). Lehet mind a három résznél ugyanaz a két tanú, de legtöbbször a kötubá iráshoz külön tanúk vannak (Nité Gávriél uo. 31:1.). Mindenképpen minden résznél legalább két tanúra van szükség (5Mózes 19:15., 17:6.), és tanú nélkül nem is érvényes az esküvő, még akkor is ha a vőlegény és a mennyasszony elismeri, hogy az megtörtént (uo. 42:2.).

Válasz megtekintése »

Miért lettek a zsidók vegánból húsevők?

Kedves Rabbi,

Az a kérdésem, hogy mivel a tízparancsolatban benne van az, hogy Ne ölj! (2Mózes 20:13.), szabad-e húst enni Isten törvénye szerint? A Genezisben olyasmi van írva, hogy Isten magvas növénye­ket és gyümölcsös fákat adott nekünk ételül. De azt is írja, hogy uralkodjunk az állatokon, amit már nem egészen tiszta nekem, hogy mit takar. Lehetséges-e, hogy Isten vegetariánus életmódot
írt nekünk elő?

Köszönöm a válaszát előre is.
Anna

Válasz megtekintése »

Mesterséges megtermékenyítés a zsidó jog tükrében 1. rész

A zsidó vallás legfontosabb alapja a zsidó család. A gyermek áldás: a legszebb és legnagyobb ajándéka az Örökkévalónak egy házaspár számára. Ám néha a fogantatás nem megy magától, a várva várt gyermek nem érkezik egykönnyen. Ma már az orvostudomány számos módon tudja segíteni a meddő párokat. A zsidó vallás nem zárkózik el ezektől a megoldásoktól: sok nagy rabbi foglalkozott és foglalkozik még ma is a kérdéssel, hogy háláchikus segítséget nyújtsanak az orvosi eljárások használatához.

Válasz megtekintése »

Cicit-rojt, mint hanukai kanóc

Kedves rabbi!

Hanuka első estéjén szembesültünk vele, hogy elfelejtettünk az olajmécsesekhez kanócot venni. Eszünkbe jutott a szukkoti cikke arról, hogy micvára használt dolgokat fel lehet új micvára használni – innen jött az ötlet, hogy a gyerekek leszaggatott cicit rojtjaiból készítenénk kanócot. Ez háláchikusan vajon rendben van?

Üdvözlettel: Zsófi

Válasz megtekintése »

Hol gyújt hanukai gyertyát az úton lévő?

Kedves Báruch rabbi,

Pénteken megint a sábesz bejöveteléhez közel fogok futva meg­ér­kezni a zsinagógába munká­ból. Kérdésem, hogy meggyújthatom-e esetleg – mielőtt a sá­beszi gyertyámat meggyújtom – a hanuka gyertyát ott az ablakban? Reggel korai lenne hanuka gyertyákat gyújtani otthon, munka után pedig egyből a zsinagógá­ban leszek.

Nagyon köszönöm,

Viki

Válasz megtekintése »

Létezik-e kóser tetoválás? – Sminktetoválástól a Holokauszt emlékezetéig

Az elmúlt néhány évtizedben megszaporodott azoknak a zsidóknak a száma, akik visszatérnek a gyökereikhez. Ők a báál tsuvák, akiknek élete számos, korábban nem, vagy csak kevéssé tárgyalt háláchikus kérdést vet fel. Az egyik nagy téma, amivel kapcsolatban gyakorta megkeresik a Budapesti Ortodox Rabbinátust is, a tetoválások és azzal kapcsolatos kérdések. A rabbinátus vezetőjét, Oberlander Báruch rabbit arra kértük, foglalja össze a tetoválásokhoz kötődő kérdéseket, dilemmákat. 

Válasz megtekintése »

Kavicsok a sírokon

Kedves Rabbi!

Családfakutatás kapcsán meglátogattam a Kozma utcai temetőben nyugvó őseim sírját. Feltűnt, hogy egyik rokonom sírkövén milyen sok kavics van. Felmerült bennem a kérdés, hogy lehetséges-e, hogy ismeretlen, élő rokonaim látogatják a sírt, vagy pedig szokványos dolog a zsidó temetőkben, hogy idegenek is elhelyeznek egy-egy kis követ a sírokon.

Köszönöm a választ!

Judit

Válasz megtekintése »

A szülő nő áldása

Tisztelt rabbi!

A múlt heti Gut sábeszben a gojmel bencsolásról volt szó. Ennek kapcsán volna pár kérdésem. Egyrészt melyik az a betegség, ami után már áldást kell mondani, egy egyszerű megfázás is ilyen? Másrészt úgy tudom, hogy frissen szült asszonyok is el szokták ezt mondani, noha ez nem tartozik egyik esetbe sem a 107. zsoltárban említett négyből. Ez hogyan zajlik?

Köszönöm, Ella

Válasz megtekintése »

Ima az éltető esőért

Miért kérünk esőt?

Az Ámidá (vagy Smoná eszré, Főimádság) a három, minden nap elmondott imánk a legfontosabb része. 18+1 áldásból áll, az első és az utolsó három áldás hálaadásról és Isten dicséretéről szól, a közbeesőkben pedig kérések vannak, amelyek lefedik az emberi élet legfontosabb területeit. A megfelelő időben és mennyiségben érkező eső mindenki életére hatással van, ezért ez két helyen is szerepel az Ámidában: az áldásoknál és a kéréseknél is (pl. Sámuel imája – zsidó imákönyv 58. [a 2. áldásban], 61. oldal [a 9. áldásban]).

Válasz megtekintése »

Smini áceret: Melyik szukkoti micva „ér többet”?

Kedves Rabbi!

Kérem, magyarázza meg, miért van az, hogy Smini áceretkor a szukkában eszünk, csak épp áldást nem mondunk rá, de az ünnepi csokrot már egyáltalán nem lengetjük – se áldással, se anélkül. Mi a különbség a két szukkoti micva között, amiért így megkülönböztetjük őket Smini áceretkor?

Péter

Válasz megtekintése »