Rabbi válaszol

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!
  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Járvány idején tartott temetői esküvők a rabbinikus irodalomban

A járvány kezdetekor nyolcrészes, online előadást tartottam a Facebookon keresztül a koro­na­vírus kapcsán, amelynek egyi­kében a járványokhoz kapcsolódó misztikus szokásokról beszéltem. Ebben szót ejtettem a temetőben rendezett esküvő szo­kásáról is.

Így örömmel fogadtam Czingel Szilvia írását a témában az Egység áprilisi számában (14–16. oldal). Tudományos igényű mun­kájában alaposan összefoglalta a téma megjelenését a magyar nyelvű sajtóban. Írását néhány, a rabbinikus irodalomból származó forrással szeretném kiegészíteni.

Válasz megtekintése »

Tudjuk-e majd pótolni a kimaradt hetiszakaszokat? 2. rész

Előző részünkben áttekin­tet­tünk két véleményt a hetiszakaszok pótlásával kapcsolatban. Bár még sajnos nem aktuális a kérdés, hiszen továbbra sem gyűlhetünk össze Tórát olvasni, az előzetes háláchikus vita még mindig folyik róla. Ez a rabbik döntésétől függetlenül azért is különleges, mert az a folyamat, aminek máskor csak a végeredményét észleljük évszázadok, vagy akár évezredek távlatából, most a szemünk előtt zajlik.

Válasz megtekintése »

Elsőszülöttek böjtjének kiváltása a járvány miatti izolációban

Április 8-án, szerdán elsőszülöttek böjtje lesz, 4:25-től. Aki elsőszülött fiú, vagy aki kiskorú elsőszülött apja, annak vagy böjtölnie kell, vagy ki kell váltania a böjtöt, úgy, hogy részt vesz egy szijum mászechetén (az egyik talmudi traktátus tanulásának befejezési ünnepségén).

Az elmúlt napokban sokan fordultak Oberlander Báruch rabbihoz azzal a kérdéssel, hogy lehet a járvány idején kiváltani a böjtöt? A Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetőjének válaszát az alábbiakban közöljük.

Válasz megtekintése »

Halasszuk-e az esküvőnket a koronavírusjárvány utánra?

Olvasóinknak nem újdonság, hogy a háláchá mindig reflektál napjaink aktuális eseményeire. Fokozottan igaz ez olyan veszélyhelyzetekben, mint a mostani világjárvány. Világszerte nap mint nap fordulnak új kérdésekkel a rabbikhoz a zsidó közösségek tagjai: már most tetemes – és folyamatosan bővülő – irodalma van a kérdésnek, ahogy a rabbik megválaszolják ezeket a felmerülő problémákat. Oberlander Báruch rabbi online előadássorozatának (a Virtuális Bét Midrásban) nyomán, ezekből a kérdésekből válogatunk. Cikkeink a témák háláchikus vetületét vizsgálják, minden esetet egyedileg kell elbírálni, figyelembe véve többek közt az adott ország járványügyi szabályozását és az egészségügyi szakemberek iránymutatásait is.

 

 

Válasz megtekintése »

Lehet Megilát hallgatni a Facebookon?

Purim napján sokan fordul­tak a Budapesti Ortodox Rab­bi­ná­tushoz azzal a kérdéssel, le­het-e internetes élő adáson ke­resztül hallgatni a Megilá, az Esz­ter könyve olvasást. Az alábbiakban Oberlander Báruch rab­­bi összefoglalóját közöljük, amely részben a David Lau izraeli országos főrabbi és más pro­minens rabbik által megírt irányelveken alapul.

Válasz megtekintése »

Új éttermi rendelésre új áldás?

Kedves Báruch rabbi!

A Tel-Aviv kávézóban saksukát rendeltem ebédre. Ehhez egy lepény formájú kenyeret is adnak. A lepény-kenyér nagyon finom volt és most gyorsan elfogyott, ezért rendeltem még egyet. Felmerült a kérdés, hogy mit mond a háláchá ilyen esetben: kell-e újra leönteni a kezet, és elmondani a hamóci áldást a később megrendelt lepény-kenyérre?

Az étteremben nem volt senki, akit érdemben megkérdezhettem volna, ezért a pincér felhívott telefonon valakit, aki azt mondta, hogy nem kell újra elmondani az előáldást és így értelemszerűen a kezet sem kell leönteni. Igaza volt ebben, helyesen jártam el?

Köszönöm válaszodat,

Cháná

Válasz megtekintése »

Lehet-e halat hússal vagy tejjel enni?

Kedves Báruch Rabbi,

Ezt a receptet egy zsidó honlapon olvastam: tejfölös csuka. Jól tudom, hogy tejeset nem is szabad hallal együtt készíteni? Én eddig úgy tudtam, hogy tejes dolgok a hallal nem találkozhatnak.

Tisztelettel, Cirel

Válasz megtekintése »

Kóser edények, kóser konyhák – mire kell pecsét?

Múlt heti számunkban megjelent Pecsét a kóser ételen című írásunk kapcsán két olvasói kérdés is érkezett, ezekre adunk választ az alábbiakban.

Mi a menete a kóser edények szállításának? Ezeket is csak lepecsételve szabad tárolni és szállítani? Edényből is szükséges kósert vásárolni?

Válasz megtekintése »

Pecsét a kóser ételen

A kóser ételek kapcsán létezik egy kevésbé ismert háláchá, amely szerint azon kívül, hogy az étel előállításának meg kell felelnie a kóser szabályoknak, a szállítás során is figyelnünk kell a kész ételre, nehogy elcserélődjön (Sulchán áruch JD 118:1. Lásd még Kásrut vöhechsérim böháláchá 2. fejezet).

Válasz megtekintése »

Kedves Siri! Kóser-e a smart house szombaton?

Tisztelt Rabbi!

Egy közösségi oldalon felve­tő­dött a kérdés, miszerint az Apple és a Google virtuális személyi asszisztensei (pl. Si­ri) a jövőben kiválthatják-e a sá­beszkor el nem végezhető mun­kát!? Ilyen esetben fiziká­lis kontaktus nem történik a ké­szülékekkel, csak hangos szó­beli utasítást ad nekik a felhasz­náló, és az hozza működésbe az adott mechanikai eszközt, pél­dául egy okos otthonban. Ugyanígy egy vallásos, or­todox zsidó ember kialakíthat ma­ga körül úgynevezett smart home-ot, vagy inkább hagyatkozzunk a „klasszikus” eszközökre? Válaszát előre is köszönöm!

Bernadett

Válasz megtekintése »

Lehet-e zsidó nevet adni egy halottnak?

Tisztelt rabbi úr!

A … Hitközség vezetőségének ne­vében kénytelenek vagyunk Ön­höz fordulni. A tegnapi nap során történtek miatt… A gyászimában az elhunyt neve László ben Avrohomként [a cikkben az elhunyt méltóságának megőrzése érdekében nem a valódi nevet használjuk] hangzott el! Ez hogy lehetséges? Lehet-e a László ben Avrohom nevet bemondani hangosan a Kél molé ráchamimba?

A … Hitközség vezetősége

Válasz megtekintése »

Mi a teendő az előző lakó postájával?

Tisztelt rabbi!

A lakásom korábbi bérlője hosszú időn át nem irányította át a postáját az új címére, hiába kértem erre többször. Az új bérlő egy idő után megunta a levelek tárolását, és nekem adta. A régi bérlő többszöri kérésre sem jött a leveleiért, így végül azokat kidobtam. Kötelességem lett volna ezeket tovább őrizni, míg az előző lakó veszi a fáradságot és értük jön?

Üdvözlettel: Zsófi

Válasz megtekintése »