Elul hónap kapcsán – és mi másról is beszélhetnénk most, hogy ezen a héten belépünk a zsidó naptári év utolsó hónapjába – általában a „király a mezőn jár” parabolát szokták felidézni. Mint tudjuk, a chábád haszidizmust magalapító lijádi Snéur Zálmán rabbi által tanított történet központi szereplője a király, aki elhagyja fényes palotáját, hogy a mezőn járva alattvalói bátran hozzá léphessenek és megszólíthassák, elmondhassák bújukat-bánatukat, hogy aztán a király segíthessen rajtuk.  A mese királya nem más, mint az Örökkévaló, aki az évnek ebben a szakában még könnyebben megszólítható, hiszen ez a megtérés ideje, amikor mi, az ő népe, tiszta szívvel hozzá fordulunk engesztelésért és megbocsátásért.

Elul hónap tulajdonképpen egy átvezetés a búcsúzó esztendő és a ránk váró új között. Ebben az átvezető időszakban, amikor nincsen semmilyen ünnep, ami elvonná figyelmünket a felkészüléstől az őszi nagyünnepek előtt, számos szokás van, amik mind a megtérés felé terelnek bennünket. A Báál Sém Tov tanítása alapján naponta három plusz zsoltárt mondunk, és igyekszünk adakozással, imával és a felebaráti szeretet gyakorlásával is felkészíteni lelkünket.

Elulban nap nap után (kivéve sábeszkor) megszólaltatják a zsinagógákban a sófárt, a hagyományosan kos szarvából készült kürtöt. Ez a kürt szólalt meg, amikor Mózes mesterünk (miután az aranyborjúval fémjelzett incidens nyomán újfent 40 napra elvonult a hegyre) jom kipur napján visszatér a néphez a kőtáblákkal. Ez a kos akadt a bokorba Izsák feláldozásakor. Ez a sófár jelzi majd ros hásáná ünnepét, amikor a vádló, a rossz angyal fejünkre olvassa a bűneinket az égi bíróság előtt. Csakhogy ez a megtérésre hívó sófár megzavarja a vádlónkat: hogy is tudná bizonyítani bűnös voltát olyanoknak, akik a kijelölt időpont előtt már jóval megtérnek?!

Elult tragédiákkal és bűnökkel teli két hónap előzi meg: az aranyborjú bűne, a Szentély pusztulása… mindezek után jön a hónap, amit szokás a megtérés havának éppúgy hívni, mint a bűnbocsánat vagy kegyelem havának. Itt az idő, hogy hozzáfogjunk a megtéréshez, hogy részesülhessünk a bűnbocsánat kegyelemében. Tartalmas elul hónapot kívánunk!