Az Izraeli legfelsőbb bíróság elutasította a további meghallgatásokat a peszách idején a kórházakba vihető chámec ügyében. A Kneszet háredi képviselői felháborítónak tartják az eljárást.

Esther Chayut, az izareli legfelsőbb bíróság bírója úgy döntött, hogy a továbbiakban nem tart újabb tárgyalást a tavaly kiadott engedély tárgyában, mely lehetővé teszi, hogy peszách idején a betegek vagy a látogatók chámecet (kovászos ételt) vigyenek a kórházakba. A döntés annak ellenre született meg, hogy az ügyben az izraeli Főrabbinátus is meghallgatást kért.

A Kneszet háredi képviselői dühösen reagáltak Chayut döntésére. Aryeh Deri kijelentette, hogy „egyszerűen elképzelhetetlen, hogy egy zsidó államban, peszách idején chámecet engedjünk be egy kórházba is”. A pártja az új választások után közvetlenül elő fogja terjeszteni a betegjogokról szóló törvényjavaslatát, amellyel kapcsolatban Deri arra kérte Moshe Arbel képviselőt, rabbit, hogy nyújtsa be a 23-ik Kneszet megalakulása után. A javaslat célja, hogy visszaállítsa a status quo-t és a kórházigazgatók kezébe adja vissza a döntési jogot, miután vallási szempontból a zsidók és a kisebbségek kezelése nem ugyan az.

Yaakov Litzman rabbi, az építés- és lakásügyi miniszter elmondta, hogy „a chámec kórházakba való beengedése súlyos döntés, mely a világi kényszer közszférára való hatásának eredménye. Évek óta sikerült az állami korházakban a status quo megsértésének kísérleteit kivédenünk. Továbbra is minden módon fel fogunk lépni a zsidó hagyományok ilyen kirívó megsértése ellen.”

Moshe Gafni képviselő elmondta, hogy „a legfelsőbb bíróság bírái kihasználják, a két Kneszet felállítása közötti időszakot, amikor törvénymódosítási javaslat nem adható be. Nem veszik figyelembe azokat a vallásos zsidókat, akik esetleg peszách idején szorulnak kórházi ellátásra. Felülírási záradékot követelünk annak érdekében, hogy megállíthassuk és rendet tehessünk ebben a korlátlan hatóságban.”

A döntést követően Yisrael Cohen, a cháredi Kikar Hashabbat riportere Twitter oldalán vetette fel, hogy ezek után a bíróság mikor fogja megengedi a rendőröknek, hogy cipőkkel lépjenek be az Aksza mecsetbe. Hiszen az sem lenne más, mint a peszách alatti chámec állami intézménybe engedése. Cohen végezetül azt írta, hogy úgy tűnik, az izraeli bíróság csak az iszlámot tiszteli a zsidó vallást nem.

Az ügy nagyon komoly, hiszen a peszáchi chámec-evés tilalma az egyik legfontosabb tórai parancsolat: „És mondta Mózes a népnek: Emlékezzetek meg a napról, amelyen kijöttetek Egyiptomból; a szolgák házából, mert erős kézzel vezetett ki az Örökkévaló benneteket onnan; azért ne egyetek kovászost… Hét napon át kovásztalant egyél és a hetedik napon ünnep legyen az Örökkévalónak. Kovásztalant egyenek hét napon át; és ne láttassék nálad kovászos és ne láttassék nálad kovász egész határodban.” (2Mózes 13:3–7.)

Mely tilalom megszegéséért a legkomolyabb büntetés jár: „Hét napig kovásztalant egyetek, de már az első napra takarítsatok ki minden kovászt házaitokból, mert bárki kovászost eszik, írtassék ki az a lélek Izraelből, az első naptól a hetedik napig.” Majd utána néhány sorral: „Hét napig kovász ne találtassék házaitokban mert mindenki, aki eszik kovászost, irtassék ki az a lélek Izrael községéből, akár idegen, akár az ország szülötte.” (2Mózes 12:15.; 19.)

Cseh Viktor

Forrás:

www.vosizneias.com