Az ősi Jizreél városa az Izrael északi részén található Gilboa-hegy lábánál feküdt, a különlegesen termékeny Jizreél-völgy mellett. Ez a város volt a bibliai Ácháv király és felesége, a hírhedt Izevel királyné lakóhelye. Áchávról, Izrael királyáról az asszír Kurkh Monoliton álló feljegyzés is tanúskodik, feleségének pedig egy pecsétnyomóját találták meg régészek. A feltárások korábban több bibliai történetet is megerősítettek már Áchávval kapcsolatban, s most egy újabb, hozzá köthető felfedezést tettek a kutatók: feltehetően Návot szőlőligetére bukkantak.

A Biblia (1Királyok 21) elbeszélése szerint Návotnak a királyi erőd mellett feküdt a szőlője, melyre szemet vetett a király és megpróbálta megvásárolni vagy elcserélni a területet. Ám Návot erre nem volt hajlandó, mert atyai örökségéről volt szó. A kudarc miatt búslakodó király helyett felesége cselekedett. Királyi pecséttel ellátott levélben utasította a város elöljáróit, hogy hamisan vádolják meg Návotot, ítéljék el és kövezzék halálra. Miután mindez megtörtént, az uralkodó elfoglalta a szőlőligetet. Öröme azonban nem lehetett felhőtlen: hamarosan megjelent nála Élijáhu (Illés) próféta és feltárta előtte, hogy az Örökkévaló szigorúan meg fogja büntetni, amiért “gyilkolt és elbitorolt”. A prófécia szerint a király és felesége hasonló halállal lakolnak, mint áldozatuk és megszakad a királyi ház folytonossága.

A Jizreél térségében 2012 óta folyó régészeti feltárások megerősítik a fentebb leírtakat. A Haifai Egyetem kutatói az ősi város romjait rejtő Tel Jizreél mellett egy jelentős borászat romjaira leltek, mely éppen Ácháv és Návot idejében, a polgári időszámítás előtti IX. században működött. A Biblia szerint Ácháv háza pontosan a szőlőliget mellett helyezkedett el. A Tel (domb) tetején előkerült egy jelentős méretű épület, mely szintén az adott korban épült, és feltehetően a király erődjeként szolgált. Az épület alatt, a domb alján pedig egy negyven négyzetméter alapterületű borászat romjait találták meg, taposómedencével, tartályokkal és ciszternával.

Návot földjét később is említi a Biblia (2Királyok 9). Ácháv fia, Jehorám (Jorám) király megsebesült az ellenséggel vívott csatában, és Jizreélbe vonult vissza gyógykezelésre. Eközben Elisa próféta megbízottjai Jehut nevezték ki királynak helyette, s ezzel megszűnt Ácháv házának folytonossága. Jehu és Jehorám Jizreélben találkoztak, éppen Návot birtokán. Jehu megölte Jehorámot, holttestét pedig Návot mezejére hajíttatta. Ezzel beteljesedett az Élijáhu próféta által bejelentett bosszú: “És szólt Bidkárhoz, a hadnagyához: Vedd föl, dobd őt a Jizreélbeli Návot mezejének telkére …  bizony Návotnak kiontott vérét és fiainak kiontott vérét láttam tegnap, úgy mond az Örökkévaló, de megfizetem neked ezen a telken, úgy mond az Örökkévaló. Most tehát vedd fel, dobd őt a telekre, az Örökkévaló igéje szerint” (2Királyok 9:25-26).

Dr. Norma Franklin, a feltárás vezetője a következőt fűzte a leletekhez: “Bár nem állíthatjuk teljes biztonsággal, hogy a jizréeli Návot mezejét találtuk meg, a feltárt borászat a Királyok könyvében leírt valóságot tükrözi vissza. Amíg nem kerül elő egy »Návot itt volt« felirat, addig ez a legtöbb, amit egy régész kívánhat”.

zsido.com

Forrás: watchjerusalem