Ebben az évben is elérkezett az első osztályosok beíratásának ideje. Nagy izgalommal várjuk az új tanulóinkat, hogy szeptemberben együtt kezdhessük meg – immár iskolásként – az új tanévet.

Ezúton is értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

A beiratkozás időpontja:  2014. április 28, 29, 30. 10-16 óráig

A beiratkozás helye: Bét Menachem Héber-Magyar Két tannyelvű Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, 1074 Budapest, Dohány utca 32-34.

Beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a nevére kiállított személyi azonosítót (amennyiben van, születési anyaköny-vi kivonatot) és lak-címet igazoló hatósági igazolványt, valamint az óvoda által kiállított óvodai szakvélemény eredeti példányát.

A beiratkozás alkalmával egy adatlap kitöltésére is sor fog kerülni, ezért kérjük, hozzák magukkal irataikat (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya, gyermek TAJ kártyája).

http://www.zsidoiskola.hu/