Az elmúlt három évtizedben az amerikai konzervatív mozgalom elvesztette tagjainak egyharmadát. Most úgy döntöttek, PR-céget alkalmaznak annak érdekében, hogy megállítsák a folyamatot.

A konzervatívok önmagukat az ortodoxia és a reform irányzat közé pozícionálják. Bár a megnevezés a hagyományok tiszteletére utal (ennek az az oka, hogy a mozgalom alapításakor a reformközösségek újításait túlzónak tartó zsidókat tömörítette), mégis inkább liberális irányzatként működnek. Bizonyos vallási vezetőik megkérdőjelezik a Tóra isteni eredetét, és zsinagógáikban egynemű párokat is összeadnak, hiszen a rabbinikus tanácsuk már nem tekinti érvényesnek a Tóra homoszexualitást tiltó passzusait. Ugyanakkor nem adják áldásukat vegyes házasságokra, ez a gyakorlat az, amely a legmarkánsabban megkülönbözteti őket a reform irányzattól.

Úgy tűnik azonban, hogy az amerikai zsidók számára nem vonzó az ortodoxia és reform közötti ingadozás, a konzervatív közösségek tagjai közül nagyon sokan más irányzathoz pártoltak át az elmúlt évtizedekben. Tovább csökkentette a konzervatívok létszámát, hogy körükben az asszimiláció mértéke még a reform zsidóknál tapasztalhatónál is magasabb.

A tendencia miatt a jelenleg egymillió tagot számláló ernyőszervezet, a United Synagogue of Conservative Judaism egy neves PR-ügynökség szakértőit bízta meg az irányzat újradefiniálásával és egy tagtoborzó stratégia kialakításával. A New York-i Good Omen PR-vállalat munkáját az igények felmérésével kezdte. Több száz konzervatív zsidót interjúvoltak meg, hogy a legfontosabb hitéleti és társadalmi kérdésekben kifejthessék nézeteiket, melyek a mozgalom megújuló értékrendjének és gyakorlatának alapját képezik majd.

Az amerikai zsidó közösség egyik jeles kutatója, Steven M. Cohen professzor megfogalmazása szerint a konzervatív irányzat egy „a judaizmus kulturálisan igényes formája”.  A Hebrew Union College egyetem tudósa szerint a mozgalom megújulási törekvése ugyan hozhat némi eredményt, azonban kétséges, hogy képes lesz-e megállítani tagjainak fogyatkozását, hiszen annak elsődleges oka „a vegyes házasságok magas aránya és az etnikai hovatartozás fontosságának csökkenése”.

Az amerikai zsidóságot felmérő statisztikák szerint jelenleg a reform és a konzervatív mozgalom rendelkezik a legnagyobb taglétszámmal, azonban mindkét irányzat gyorsuló ütemben veszít támogatottságából. Egyedül az ortodox közösség létszáma mutat jelentős növekedést, ahol erős a hitelvekhez való ragaszkodás, magas a gyermeklétszám és szinte ismeretlen fogalom a vegyes házasság.

Forrás: Arutz7