A felfedezésre hászidizmus egyik legnagyobb mesterének 248. jórcájtjaelőtt került sor.

Hosszú évek kutatómunkáját követően sikerült minden kétséget kizárólag igazolni, hogy az ukrajnai Rivnében álló, régi imaház volt a mezricsi mágid zsinagógája.

Dov Ber ben Ávráhám rabbi  (1700-1772) a hászid mozgalom egyik legnagyobb hatású alakja volt, aki a mozgalmat alapító Báál Sém Tov utódjaként működött, és számtalan tanítványával sokat tett az új tanok elterjedéséért Kelet-Európában. Tanítványai közül sokan a mai napig fennálló hászid udvarokat hoztak létre. A legnevesebbek közülük a kárlini Áháron rabbi, a vityebszki Menáchem Mendel rabbi, a csernobili Menáchem Náchum rabbi, az anipoli Zusa rabbi, a lizsenszki Elimelech rabbi, a berdicsevi Lévi Jicchák rabbi és a ljiadi Sneur Zálmán rabbi, más néven az Álter Rebbe, a Chábád mozgalom megalapítója.

A mágid jórcájtja, azaz halálozási évfordulója a múlt szombatra, kiszlév hó 19-re esett, mely előtt nem sokkal hozták nyilvánosságra a nagy jelentőségű hírt.

Bár a rabbit elsősorban mezricsi mágidként (hitszónokként) említik, sok időt töltött a Mezricstől 40 km-re fekvő Rivnében. Az ebben a városban szolgáló lubavicsi küldött, Snéur Schneerson rabbi – az Álter Rebbe tizedik generációs leszármazottja – hosszas kutatómunka után jelentette be: a Rivnében, a Skolnia utca 39. szám alatt álló régi zsinagóga, mely túlélte a nácik és a bolsevikok pusztítását és ma is a közösséget szolgálja, nem más, mint a mezricsi mágid eredeti tanháza, melyet “álte klojz”-ként, régi tanházként emlegettek.

Eddig is feltételezték, hogy az álte klojz azonos a ma is álló, 260 éves imaházzal, azonban csak most tudták a városháza által rendelkezésre bocsájtott dokumentumokkal igazolni ezt.

“Rivne fontos és híres zsidó központ volt, ahol Dov Ber rabbi hitszónokként működött, mielőtt átvette volna a hászid mozgalom vezetését. Később még tovább nőtt a település hírneve, mert a rabbi sokáig még Rivnében maradt. A közelmúltban éppen néhány zsidónak segítettem, hogy az állami levéltárban felkutassák a származásukat igazoló iratokat, s eközben botlottam olyan dokumentumokba, melyek azt bizonyítják, hogy az általunk használt zsinagóga azonos a mezricsi mágid és tanítványai által használt álte klojzzal. A dokumentumokat szakértőknek küldtem el, akik igazolták valódiságukat, majd további iratokat elemezve arra a meggyőződésre jutottunk, hogy az 1760-ban emelt zsinagóga azonos a mai napig álló épülettel. Nehéz szavakba önteni, hogy mit éreztem, amikor ezt a hihetetlen felfedezést tettük”- mondta Schneerson rabbi.

“Az épület egyik bejáratánál egy régi mikve maradványaira bukkantunk. A fürdőt a mágid tanítványai használták. Ő maga nem járt mikvébe, mert az egészségi állapota ezt nem tette lehetővé, és a Báál Sém Tov is ezt tanácsolta neki. Amióta megérkeztem a városba, azon fáradozom, hogy felújítsuk a zsinagógát. Az épület rossz állapotban van és jelentős beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy megmentsük az összeomlástól. A tetőszerkezet, az ablakok, a falak omladoznak és a kemény téli hideg, a havazás és az erős szél csak ront az állapotán. Az Álter Rebbe tanúsította, hogy ebben a zsinagógában egymást érték a csodák. Ma is érezni a különleges szentséget, mely belengi. Sajnos mindez nagy veszélyben van” – fejezte ki aggodalmát a rabbi, aki elmondta, hogy az épületnek nemcsak spirituális és történelmi, hanem gyakorlati értéke is van, hiszen ez az egyetlen olyan ingatlan, mely a helyi zsidó közösség tulajdonában áll, és itt zajlik a hitközség minden rendezvénye is.

zsido.com

Forrás: Arutz7