A Tett és Védelem Alapítvány (TEV) üdvözli a Magyar Tudományos Akadémia döntését

 A Magyar Tudományos Akadémia nyilvánosságra került állásfoglalásában világossá teszi, amit a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) az elmúlt hónapok során több közéleti kezdeményezésében is megfogalmazott: az ismert történész, egyetemi tanár a zsidótörvények és a zsidóság elleni bűntettek lelkes támogatójaként méltatlan arra, hogy alapítványt vagy utcát nevezzenek el róla Magyarországon. A hatályos törvények miatt ugyanis nem viselheti olyasvaki nevét sem alapítvány, sem közterület hazánkban, aki maga is tevőlegesen részt vett a XX. század egymást követő önkényuralmi rendszereinek működtetésében, kiépítésében, vagy fenntartásában. Az MTA állásfoglalásával most végre pont kerülhet azoknak az ügyeknek a végére, amelyeket a TEV indított el annak érdekében, hogy végre megszűnjön a nyilas parlament tevékenységében is részt vevő politikusról elnevezett alapítvány és közterületek miatti törvénysértő állapot.

A Magyar Tudományos Akadémia hónapokon keresztül készült, és most a Népszabadság birtokába került állásfoglalása felhívja a figyelmet arra, hogy az egykori kultuszminiszter 1938 és 1942 között meghatározó szerepet játszott a magyar zsidóságot sújtó diszkriminatív törvények kidolgozásában, szorgalmazta a nemzetiszocialista Németországgal való szoros szövetséget és komoly részt vállalt a Szálasi Ferenc uralmához vezető politikai folyamatok alakításában is. Ezzel ismét megerősítést nyert, hogy Hóman felelőssége a magyar történelem egyik legszégyenteljesebb időszakának formálásában megkerülhetetlen. A tevékeny részvételével formát öltött zsidótörvények elfogadása ugyanis fontos szerepet játszott a nyilas rendszer kiépítésében, ráadásul parlamenti képviselőként Hóman a nyilasuralom fenntartásához is hozzájárult.

Mint ismeretes, a 2012. évi CLXVII. törvénnyel módosított 2011. évi CLXXXI. törvény kimondja, hogy alapítvány elnevezésében nem szerepelhet olyan személy neve, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be. A törvény rendelkezése alapján egyértelmű, hogy alapítvány (ahogy egyéb civil szervezet, illetve cég) sem viselheti ma Magyarországon Hóman Bálint nevét. Az Mötv.13. §. (1) bekezdés 3. pontja szerint a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a hatályos jogszabályok szerint mindenhol az önkormányzati képviselő testületnek kell döntenie a közterületek elnevezését illetően. Azokban az esetben pedig, amikor valamely névhasználat törvényessége kapcsán kételyei merülnének fel, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) állásfoglalása alapján kell eljárnia. A most nyilvánosságra került állásfoglalása ezért döntő szerepet játszik a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) álláspontjának alátámasztásában, ezáltal az ügy megnyugtató rendezésben is.

A TEV üdvözli Magyar Tudományos Akadémia döntését, és bízik abban, hogy rövid időn belül megnyugtató eredménnyel zárulhat a többször is a zsidótörvények szigorítását követelő és a Szálasi-kormány mellett a végsőkig kitartó történész-politikus törvénysértő névhasználatának ügye. A Tett és Védelem Alapítvány a jövőben is minden alkalmat meg fog ragadni annak érdekében, hogy elejét vegye minden olyan nemtelen kísérletnek, melynek során kalandor politikusok próbálják meg kétes emlékű, emberellenes eszmék szolgálatába szegődött, ezáltal tragédiák sorozatáért felelős közszereplők tudományos vagy művészeti teljesítményére hivatkozva a vegytiszta gonoszság politikai programját elfogadtatni és népszerűsíteni Magyarországon.

 

 

Budapest, 2016. június 16.