A zsidó népre fokozottan igaz az „egységben az erő” kifejezés.

„Kol Jiszráel árevim ze láze” – egész Izrael népe felelős a nép minden tagjáért, és e gondolat abban is megnyilvánul, hogy egyetlen olyan ember sincs a földön, aki mind a 613 tórai parancsolatot be tudná tartani. Ahhoz, hogy az összes parancsolatot teljesítsük, mindenkire szükség van, és együtt, közösen vagyunk képesek arra, hogy ezt megtegyük, hiszen vannak micvák, melyek csak nőkre, vagy csak férfiakra vonatkoznak. Csak Izraelben élőkre, csak a Szentély idejére, csak kohénokra és így tovább. Együtt azonban erősek vagyunk, ahogy a Talmud bölcsei mondták: „tovim hásnájim min háechád” – a kettő jobb az egynél, mivel ahol ketten vannak, ott az egyik segítséget tud nyújtani a másiknak, míg aki egyedül van, az csak magára számíthat.

Ebben a szelemben hirdetett a legnagyobb állami vallásos iskolahálózat, a Chemed közös virtuális imádkozást csütörtök délelőtt tíz órára a betegek gyógyulásáért és a koronavírus terjedésének megállításáért. Az eseményt egy cfáti zsinagógából közvetítették élő adásban és a diákok az egész ország területén követték otthonaikból. Az imádkozást Smuel Élijáhu cfáti főrabbi vezette a talmudi bölcs, Jehuda bár iláj sírja fölé emelt épületben. A rabbi az elmúlt hónapban több alkalommal vezetett közösségi imádkozást a betegekért és a járvány megállításáért.

 Smuel Élijáhu rabbi

Az imádkozáshoz letölthető anyagot is biztosítottak a szervezők a honlapon, melynek segítségével a távolról részt vevők is követhették az eseményeket. A szertartás a 126. zsoltár eléneklésével kezdődött. A különféle imák és zsoltárok között rövid magyarázatok hangzottak el, és a résztvevők megfújták a sófárt, a kosszarvból készült kürtöt is. Ezt a hangszert az őszi nagyünnepeket megelőző hónapban, elul havában fújják meg minden reggel a zsinagógákban, valamint ros hásánákor és jom kipur böjtjének kimenetelekor is. A kürt harsogásának egyik célja, hogy az emberben bűnbánatot és megtérést ébresszen. A résztvevők közösen vállalták magukra az áhávát Jiszráel, a zsidók kölcsönös és feltétel nélküli szeretetének micváját a járvány megállítása érdekében.

A mesekönyv

Egy másik, sokak által követett kezdeményezés az államelnöktől, Reuvén Rivlintől eredt. A délelőtt folyamán meghirdették, hogy az elnök délben mesét olvas a gyerekeknek a hivatalos Facebook oldalán, hogy kávészünetet biztosítson az egy hete tartó iskolaszünetben elfáradt szülőknek. A meseolvasásra nagy érdeklődés mutatkozott, később számos kép jelent meg a közösségi oldalon a hallgatóságról. A felolvasott mese Lea Goldberg szinte minden izraeli otthonban megtalálható története, a Dirá lehászkir (Kiadó lakás) volt, melynek üzenete egybevág a cfáti imádkozás üzenetével: egymás szeretete és tisztelete mindennél fontosabb, csakis így győzhetjük le a járványt.

A Facebook hirdetés

 

zsido.com