Az igazak útja szerzőjére emlékezünk

Ijár hónap 21-én (ebben az évben május 7.) van Mose Chájim Luzzato rabbi, talmudtudós, filozófus és kabalista halálozási évfordulója.

Luzzato rabbit nevének kezdőbetűiről Rámchál néven is ismerik. Az itáliai Padovában született. Az őt tanító rabbik és szekuláris tárgyakat is oktató tanárok hamar felfigyeltek kiemelkedő tehetségére. Fiatal korától fogva tanulmányozta a kabalát, vagyis a zsidó misztikát korának egyik legnagyobb kabalista mestere, Mose Zacuto rabbi vezetésével. Már húszas éveiben könyveket írt, és azt állította, hogy égi hangot hallott, mely mágidnak, isteni titkok és üzenetek közvetítőjének nyilvánította őt. Ilyen jellegű üzeneteket a későbbiekben is kapott, és ezeket megosztotta kabalista tanulótársaival, akik a híres padovai egyetemen is tanultak.

„Transzba estem. Amikor magamhoz tértem, hangot hallottam, mely ezt mondta: »Azért jöttem ide le, hogy a Szent Király rejtett titkait adjam át.« Egy darabig reszketve álltam ott, de aztán összeszedtem magam. A hang nem hagyta abba a szónoklást és egy bizonyos titkot adott át nekem. A következő napon úgy intéztem, hogy  ugyanabban az időben egyedül legyek a szobában. A hang megint eljött és egy további titkot is felfedett előttem. Egy napon elmondta, hogy ő egy mágid, akit az égből küldtek és olyan egyesítéseket [kabalista cselekedetek] hagyott meg nekem, melyeket teljesítenem kell ahhoz, hogy máskor is eljöjjön hozzám. Sosem láttam, de hallottam a hangját, mellyel a számban beszélt… Utána Élijáhu [Illés] próféta érkezett, és elmondta a saját titkait. Azt is megígérte, hogy Metatron [angyal], a herceg is eljön.” Ettől fogva rendszeresek voltak ezek a látogatások, és megjelent neki többek között Ádám, Ávráhám és Mózes is.

 A Meszilát jesárim egyik kiadásának nyitóoldala

A Rámchál és a körülötte levő tanulótársak, illetve tanítványok köre úgy tartotta, hogy elérkezett a megváltás ideje, és hittek abban, hogy nemzedékük már a messiás eljövetelének és a végső megváltásnak a kapujában van. Ezekért a tanításokért sokan támadták a szélesebb közösségben, mivel úgy vélték, hogy Luzzato rabbi Sábtáj Cvi, a zsidó történelem talán leghíresebb álmessiásának követője. Luzzato rabbi elismerte, hogy tanaira hatással voltak Sábtáj Cvi egyes tanításai, de semmiképpen nem követte a később a zsidóságot elhagyó álmessiást. Mivel a rabbi nagyon fiatal volt és nőtlen, sokan úgy vélték, hogy helytelen a kabalával foglalkoznia (azt mondják, a kabalát csak negyven éves kor fölött szabad elkezdeni tanulmányozni), és így kinyilatkoztatásait is érvénytelennek, sőt veszélyesnek tartották.

Luzzato rabbi végül 1735-ben, már házas emberként, elhagyta szülőföldjét. Először Amszterdamba költözött és rabbinikus tevékenysége mellett drágakövek megmunkálásával foglalkozott. Misztikus tanítással azonban ettől fogva nem foglalkozott. Néhány évvel később adta ki leghíresebb, máig is széles körben tanulmányozott művét, a Meszilát jesárim – Az igazak útja című, etikai tanításokkal foglalkozó könyvet, mely útmutatást ad ahhoz, hogy a földi életben hogyan járhatunk be spirituális utat. Mint korának oly sok kiemelkedő alakja, Luzzato rabbi is vágyott a Szentföldre. 1743-ban telepedett le Akkóban, de néhány évvel később, 1747-ben, mindössze 39 éves korában teljes családjával együtt egy járvány áldozatává vált. Sírja a legelterjedtebb nézet szerint a Kineret-tó partján fekvő Tverjában (Tibériás) temetőjében, rabbi Akiva sírja mellett van.

zsido.com

  • Küldés emailben