A hitközség a vásárlástól a felsőoktatás fejlesztésére vonatkozó hosszú távú stratégiájának megvalósulását reméli. Az egyetem világi, szekuláris jellege nem változik.

A Zsigmond Király Egyetem korábbi profilja nem változik, ám a világszerte magasan jegyzett tudományos műhelyek sorába emelkedhet az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) tulajdonosi szerepvállalásával a felsőoktatási intézmény. A hitközség tulajdonszerzésével tovább erősödhet az egyetemen folyó üzletember-képzés és társadalomtudományi oktatás színvonala. A tervek szerint egy külön lokáción egyházi képzés is indul úgy, hogy eközben a korábbi korszerű, világi ismeretek átadását célzó szerkezeti felépítés érintetlen marad.

Az október 11-én, szerdán lezárult, 18 hónapot felölelő tárgyalási és tranzakciós folyamat eredményeként az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) tulajdonába került a Zsigmond Király Egyetemet üzemeltető ZSKF Fenntartó Kft. A teljes vételár önerő részét a hitközség külföldi támogatóinak hozzájárulásával finanszírozta az egyház, ehhez járult hozzá a Magyar Fejlesztési Bank további 1,1 milliárd forintos hitelösszeg biztosításával. A tranzakcióval a szűkebb értelemben vett zsidó közösséget és a többségi társadalmat egyaránt kiszolgáló saját szeretetszolgálatot, idősotthon-hálózatot és a bölcsődétől a gimnáziumig terjedő oktatási intézményrendszert fenntartó EMIH egy meghatározó lépéssel közelebb került a felsőoktatási szerepvállalására vonatkozó hosszú távú stratégiája megvalósításához. A stratégia részleteit az egyetem új elnöke, a hazai oktatási- és innovációs életben jól ismert Pártos Ferenc október végén tárja a tágabb közvélemény elé.

A tulajdonszerzéssel az EMIH valóra tudja váltani azt az elképzelését, hogy a kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerének mozgósításával a világ innovációs központjaiban megszokott oktatási színvonalhoz közelítő, elsősorban az üzletember-képzésre és a legkorszerűbb társadalomtudományi ismeretek átadására összpontosító felsőoktatási központot hozzon létre a magyar fővárosban. A most lezárult vásárlással sem az egyetem eddigi szerkezeti felépítése, sem a világi, szekuláris jellege nem fog változni. Az EMIH elkötelezett abban is, hogy a hasonló esetekben elvárható távolságtartással érvényesítse a tulajdonosi, fenntartói szerepét, ugyanakkor mindent megtesz majd annak érdekében, hogy széles körű nemzetközi kapcsolati hálójának mozgósításával az elérhető legmagasabb minőségű oktatási környezet és a tapasztalatok megszerzésének határokon átívelő lehetősége fogadja a képzésre jelentkezőket. A hitközség tervezi a hittudományi képzés elindítását is, a világi oktatást nyújtó lokációtól elválasztott helyszínen.

A ügyletről szóló tárgyalások során a vásárláshoz finanszírozást nyújtó Magyar Fejlesztési Bank meggyőződött arról, hogy a projekt megfelel a szigorú banki követelményeknek, vagyis megfontolt, jól felépített üzleti terven alapul, egyúttal teljesíti a kockázatvállalásra, megtérülésre vonatkozó feltételeket. Az MFB alapvető feladata olyan projektek finanszírozása, melyek az üzleti szempontok mellett kiemelt értékkel is bírnak a társadalom számára, ezért bízik abban, hogy a száraz üzleti megfontolásokon túl szellemiségében is előremutató elképzelés megvalósítását elősegítő, mostani megállapodás mintául szolgálhat további, hasonló beruházások számára is.

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségről (EMIH)

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a Magyarországon bejegyzett három zsidó egyház (MAZSIHISZ, EMIH, MAOIH) egyike. 1927-ben az addig önállóan működő, sem az ortodox, sem a neológ irányzathoz nem csatlakozó hitközségek megalakították a Magyarországi Statusquo Ante Hitközségek Országos Szövetségét. Ezzel hivatalossá vált az 1877-ben már elismert harmadik zsidó irányzat is. A 2004-ben újjáalakult Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség az egykori Statusquo Ante hitközségek szellemiségét követve, annak hagyományait elfogadva és ápolva a magyar zsidóság felemelkedésének támogatását tűzte ki céljául, melynek egyik legfontosabb eleme és mobilizáló eszköze az oktatási tevékenység.