Ma még kevesebb muszlim él Amerikában, mint zsidó, de ez nem valószínű, hogy sokáig így marad. A muszlimok fiatalabbak és több gyereket vállalnak.

A Pew Research Center már 2013-ban „átvilágította” az amerikai zsidóságot, idén pedig sor került a muszlimok felmérésére.

Az Egyesült Államok lakosságának több mint 1%-a, mintegy 3,3 millió ember muszlim, ezzel szemben a magukat zsidónak vallók száma eléri az 5,3 milliót, az összlakosság közel 2%-át. Két szakkifejezés azonban árnyalja ezt a „fölényt”: a reprodukciós ráta és a medián életkor. Előbbi alatt azt értjük, hogy (házas)páronként átlagosan hány gyermek születik. Az ábrán olvasható értékeket az teszi kritikussá, hogy a tudományos konszenzus szerint a népesség utánpótlása abban az esetben biztosított, ha a mutató 2,1 körül van: alatta népességfogyás, fölötte bővülés várható közép távon.

A zsidó közösség számára a másik figyelmeztetést az elöregedés jelenti. Az USÁ-ban a zsidók fele 50. életéve felett, a másik fele alatta jár, míg ugyanez a medián érték a muszlimok esetében 35 év.

Ezek az adatok is alátámasztják azt a két éve – szintén a Pew által – készített kutatást, ami 2050-re jósolja az amerikai zsidó lakosság lélekszámának muszlimok általi lekörözését.

Azért nem minden alakul a sztereotípiák szerint. A muszlim bevándorlóknak alig 14%-a érkezik a Közel-Keletről, viszont Dél-Ázsiából majd másfélszer ennyien. Ráadásul minden tíz amerikai muszlimból négy fehér.

Az ma már talán kevésbé meglepő, hogy az elmondásuk szerint egyre több diszkriminációval kell szembesülnie az amerikai muszlimoknak. Minden második válaszadó azt mondta, az elmúlt egy évben elszenvedője volt valamilyen megkülönböztetésnek, míg a zsidók esetében ugyanez az arány csak 15% volt (négy évvel ezelőtt). 

Abban nem volt vita tavaly az amerikai muszlimok és az amerikai zsidók között, hogy kit láttak volna szívesebben az elnöki székben: előbbiek 80, utóbbiak 70 százaléka Clintonra voksolt.

(Munkatársunktól)