1942-ben Eisenhower tábornok szövetségeseket keresett, hogy csapataival elfoglalhassa a náci uralom alatt lévő Algériát. Zsidó ellenállók siettek a segítségére, és az amerikaiak hamarosan Algírban masírozhattak.

Franciaország 1830-ban rohanta le Algériát és tette gyarmatává az elkövetkezendő 130 évre. Ebben az időben az algériai zsidó közösség 26 000 főt számlált. A helyzetük jelentősen javult a francia uralom alatt, különösen miután Adolphe Crémieux belügyminiszter 1870-ben biztosította számukra az egyenlő jogokat.

Az algériai zsidók nagyobb mértékben éltek a francia jelenlét kínálta lehetőségekkel, mint az ország más közösségei. Gyorsan elsajátították a nyelvet, átvették a kultúrát, tanultak, művelődtek és hamarosan rendkívül magas arányban kerültek ki soraik közül az értelmiségi pályát választók.

Franciaország 1940-es német megszállását követően Algéria a nácikkal kollaboráló Vichy-kormány protektorátusa lett. A Crémieux-féle jogegyenlőségnek vége szakadt, a zsidókat megfosztották állampolgárságuktól és számos zsidóellenes rendelkezést vezettek be. A zsidó diákokat hamarosan kizárták az egyetemekről, majd minden állami oktatási intézményből is.

Amerikai katonák Algéria partjainál

1941-ben a zsidók a lakosságnak csupán 2%-át alkották, de az orvostanhallgatók 37 és a joghallgatók 24%-át tették ki. Az antiszemita törvények miatt rengeteg orvos és ügyvéd vesztette el megélhetését, és a zsidó közösséget sok támadás érte mind a helyi arab, mind a beköltözött francia lakosság részéről.

Zsidó fiatalok egy csoportja úgy határozott, hogy szembeszállnak ellenségeikkel. Élükre José Aboulker állt, aki tehetős és befolyásos családból származott. Apja, Dr. Henri Aboulker neves orvos, anyja, Berte Bénichou-Aboulker ünnepelt költő- és írónő volt, az első nő, akinek kötete jelent meg Algériában. Abouker Géo Gras néven sportklubot szervezett, mely valójában az ellenállókat fogta össze. A csoport elsődleges célja a zsidó közösség védelme volt. Fegyvereket szereztek és kormányellenes röplapokat gyártottak.

1942-ben a szövetséges csapatok figyelme az afrikai frontra irányult. Az amerikaiak felvették a kapcsolatot a különböző ellenálló csoportokkal, köztük Aboulkerékkel is. A zsidó ellenállók feladata kulcsfontosságú intézmények elfoglalása volt. Aboulker és társai hamis egyenruhát öltve gyorsan átvették az ellenőrzést a főváros rendőrkapitánysága és rádióállomása felett. AZ elkövetkező 18 órában álhíreket sugároztak és hamis parancsokat adtak ki, teljesen összezavarva ezzel a nácibarát kormányt. Az amerikai csapatok ez idő alatt 2000 katonával elfoglalták Algírt, csekély ellenállásba ütközve. Ez a győzelem komoly következményekkel járt a világháború kimenetelére nézve: a szövetségesek újabb frontot nyitottak Rommel ellen, és elérhető közelségbe került Olaszország elfoglalása.

zsido.com

Forrás: Haaretz