Sokan anticionistának próbálták beállítani, holott támogatta a zsidók államalapítását a Szentföldön.

Thomas Edward Lawrence (1888-1935) brit katonatiszt, író, régész és kalandor volt. A közvélemény, elsősorban az 1916-18-as arab nemzeti felkelésben betöltött szerepe miatt, Arábiai Lawrence néven ismeri. Kalandos életét számos könyv és film elevenítette meg.

Kevesen tudják azonban, hogy a zsidó nép hazatérésének egyik korai megálmodója is volt, és fontos szerepet szánt a Szentföldön, állami keretek között újjászülető Izraelnek. 1918-ban, a zsidó nemzeti otthon megteremtését támogató Balfour-nyilatkozat megjelenése után Lawrence a következőket írta a The Jewish Guardian címen megjelenő, londoni zsidó lapba: “Nem zsidóként úgy vélem, hogy a zsidók a közel-keleti országok számára oly fontos nyugati kultúra természetes importőrei.”

Lawrence
Lawrence
Lawrence meggyőződését vallásos hite is erősítette. Egy olyan keresztény közösségnek volt tagja gyermekkorától, mely nagyra értékelte a Biblia zsidó gyökereit. A hittanórákon ismerkedett meg a Szentföld jelentőségével, s ez keltette fel érdeklődését a Közel-Kelet iránt. Egyetemi évei alatt a keresztes várak szakértőjévé vált. Az I. világháború kitörését megelőzően a Közel-Keletre utazott, ahol régészettel és térképészettel foglalkozott, emellett pedig igyekezett elsajátítani a helyi nyelvjárásokat és szokásokat. Meggyőződése volt, hogy a régió arab lakosainak ki kell vívniuk saját függetlenségüket, de hitt abban is, hogy a zsidó államnak is helye van a térségben.

“Nagyon jó kapcsolatot alakított ki a cionista mozgalommal, annak ellenére, hogy az arab nemzeti ügy lelkes támogatója is volt. Sokan ezért tévesen anticionistának próbálták beállítani.” – írta róla Chájim Weizmann, Izrael első elnöke.

Lawrence szervezte meg a Weizmann és Fejszál herceg, szíriai emír közötti találkozót, ahol a cionista vezető ígéretet tett arra, hogy a leendő zsidó államban tiszteletben tartják majd az arab parasztság földtulajdonát.

Lawrence az 1921-es kairói konferencián, melynek során a brit birodalom vezetői a közel-keleti rendezés lehetőségeiről tárgyaltak, a Balfour–deklaráció megvalósítását, azaz egy zsidó állam létrehozását szorgalmazta.

Weizmann és Fejszál
Weizmann és Fejszál
“Európa legkevésbé európai eredetű népe tudatosan törekszik arra, hogy dacolva a korszellemmel, visszatérjen keletre, ahonnan származik. A telepesek visszaszerzik majd azokat a földeket, melyek évszázadokkal a kereszténység megjelenése előtt már a birtokukban voltak. A zsidó nép nem csupán visszaköltözik egykori otthonába, hanem virágzóvá is teszi a Szentföldet, mely kétezer éven keresztül elhagyatott pusztaság volt. Palesztina nagyszerű ország volt, és könnyűszerrel ismét azzá válhat. Minél hamarabb kezdik el művelni a zsidók, annál jobb. A kolóniák a sivatag díszei lesznek. – írta Lawrence 1920-ban.

Forrás: The Jerusalem Post