John Adams: a zsidó a legnagyszerűbb nemzet, amely valaha élt a Földön.

John Adams, az Egyesült Államok második elnöke arról álmodott, hogy egy százezer főből álló, fegyelmezett zsidó hadsereg foglalja majd vissza ősi földjét, és alapít független államot Júdeában. “Szívemből kívánom, hogy Ön legyen ama százezer fős zsidó sereg parancsnoka, mely oly fegyelmezett lesz, mint a francia hadsereg, s melynek élén bevonul Júdeába, elfoglalja az országot és visszaállítja nemzetének uralmát. Vágyam, hogy a zsidók újra független államban éljenek Júdeában.” – írta Adams elnök 1819-ben az amerikai zsidó közösség egyik vezetőjének Mordecai M. Noahnak, aki a zsidó nemzeti otthon egyik korai megálmodója volt.

Mordecai M. Noah
Mordecai M. Noah
Az Egyesült Államok és Izrael kapcsolata 1948-ban, a zsidó állam elismerésekor érte el csúcspontját, de a zsidók szentföldi államalapítását már a kezdetektől támogatták Amerikában. Ilka Kreimendhal, a téma szakértője szerint “Adams kijelentése volt az első, cionizmust támogató nyilatkozat, melyet amerikai elnöktől hallhattunk”.

John Adams 1735. október 30-án született Braintree-ben, Massachusetts államban, vallásos protestáns családban. A puritánok felfogása szerint újvilágba érkezésük és államalapításuk a zsidók egyiptomi kivonulását és Izrael elfoglalását mintázza. A puritánok számos bibliai szokást követtek, szombaton pihentek és gyermekeiknek héber nevet adtak.

Adams egy holland barátjához írt levelében egyértelművé tette a zsidók iránt érzett nagyrabecsülését. “Ők a legnagyszerűbb nemzet, mely valaha élt a Földön. A rómaiak, birodalmukkal együtt, a zsidók közelébe sem érhettek. Ők adtak vallást a világ háromnegyedének, és sokkal nagyobb mértékben hatottak az emberiség fejlődésére, mint bármely más nemzet, legyen szó az ókorról, vagy a modern világról.”

Az Amerikába érkező, Bibliát forgató protestánsok nagy vallási jelentőséget tulajdonítottak a zsidók visszatérésének őseik földjére, és támogatták a zsidó közösség ez irányú törekvéseit. A mai napig nagyon erős az Egyesült Államokban az ún. “keresztény-cionista” közösség, mely jelentős ideológiai és pénzügyi támogatást nyújt Izraelnek.

“John Adams zsidó sors iránti érdeklődése a Biblián, a demokrácia eszméjén és a korszak forradalmi hangulatán alapult.” – írja Egal Feldman a zsidók és a protestáns amerikai eszme kapcsolatát kutató könyvében. “Ez a hit, valamint a Biblia alapos ismerete a mai napig fontos szerepet játszik az amerikai-izraeli kapcsolatok alakulásában. John Adams volt az, aki elnökként megteremtette ehhez az alapokat.”

John Adams szobra Spanyolországban
John Adams szobra Spanyolországban
Adams álma nemcsak valóra vált, de a valóság túl is szárnyalta az eredeti elképzeléseket. A zsidó fennhatóság nem csak Júdeára terjed ki, hanem a Somronra, a Gálilra, a Negevre, a Jordán-völgyére és a Golánra is. Az ország hadserege 150 000 főt számlál, és a haderőt több millió tartalékos katona egészíti ki.

Forrás: JPost