„A Biblia földjéhez való kapcsolatunk bizonyítéka”- nyilatkozta az egyik régész.

A Binjámin megyében fekvő ősi település, Siló területén folyó ásatások során háromezer éves pecsétre bukkantak a kutatók. A fehér színű pecsétnyomó szkarabeuszt formáz, és valószínűleg egy magas rangú egyiptomi tisztségviselőé lehetett egykor.

A felfedezés igen nagy izgalmat okozott a feltáró régészek között, akiknek a soraiban a polgári igazgatás régészeti munkatársa és a texasi Bibliakutatók Egyesületének tagjai is fellelhetők. A ritka lelet ugyanis bizonyítéka annak a Bibliában olvasható történetnek, hogy az Egyiptomból Izraelbe vándorló zsidók Silóban állomásoztak.

A pecsétnyomó mellett egy kőből készült, vaskori oltárszarvat is kiástak a régészek. Ez is annak az időszaknak a valóságosságát támasztja alá (amelyről a Bibliai is részletesen beszámol), hogy a zsidók számára az istenszolgálat központja Silóban volt. Itt állt Jeruzsálem elfoglalása és fővárossá tétele előtt a sátorszentély, és itt őrizték a frigyládát, valamint a Szentély többi kellékét is. Siló 369 éven át volt Izrael fővárosa, a letelepedéstől kezdve egészen Dávid király uralkodásáig. Jehosua könyve elmeséli, hogyan állította fel a nép vezetője, Jehosua bin Nun az oltárt Silóban:

Egybegyűlt Izrael fiainak egész községe Silóba és odahelyezték a találkozás sátorát; az ország meghódítva volt részükre. (Jehosua 18:1)

A leletet a napokban esedékes 8. Siló-konferencián mutatják majd be, amelyen többek között szó lesz a Biblia és a régészet szoros kapcsolatáról is. A Binjámin megye élén álló Jiszráel Ganz a konferencia előtt így foglalta össze az újabb eredményeket: „A Silóban talált különleges leletek izgalmasak, hatásosak és erőteljes módon bizonyítják történelmi igazságunkat és a Biblia földjéhez, közelebbről Binjámin megyéhez való kapcsolatunkat. Mindenkit meghívunk, hogy még több fantasztikus felfedezéssel ismerkedhessen meg a 8. Siló-konferencián, valamint az egész év során is.”

Ezen a nyáron 12 országból érkeztek önkéntesek a Tel Silóban folyó ásatásokra, ahol az elmúlt évek során feltárt és bejárható emlékek mellett még számos kincset rejteget a föld.

zsido.com