Mendel Kalmenson rabbi pozitív gondolkodásról szóló könyve (Positivity Bias – Pozitív részlehajlás) megszámlálhatatlan zsidó lelkét érintette meg, teljességgel megváltoztatva az életüket, írja a chabad.org. A kötet bevezeti az olvasót a Rebbe, Menachem Mendel Schneerson rabbi bölcsességébe. A Rebbe azt tanította, hogy a világon mindenben van jó és rossz is, és az embernek lehetősége van arra, hogy döntsön, melyikre helyezi a hangsúlyt, melyiket emeli be az életébe.

Megtörtént például, hogy egy férfi tóratekercset íratott, és a befejezését jelző ünnepségen egy fiatal hölgy rosszul lett és a helyszínen meghalt. Az adományozót mélyen megérintette a tragédia, és levélben kérdezte meg a Rebbét, hogy hogyan lehet egy micvának szerepe egy ekkora tragédiában. Vajon milyen tanulságot vonhat le belőle és mi a jelentősége annak, hogy mindez az ő otthonában történt. A Rebbe a következőket válaszolta (részlet):

„A véges teremtmény, az ember számára lehetetlen felfogni a Végtelen Teremtő indítékait… Emellett mindenkinek meghatározott számú év adatik meg e Földön… E pontok alapján talán mondhatjuk, hogy ha az eltávozottat (béke legyen vele) nem hívta volna meg az ünnepségre, más környezetben érte volna a szívroham: az utcán, idegenek között, orvos nélkül ahelyett, hogy barátságos arcokat, a barátait és a családtagjait látta volna utolsó pillanataiban…”

A szerző, Kalmenson rabbi arról beszélt hogy gyerekkora óta megfigyelte a Rebbe írásaiban, tanításaiban azt az erőfeszítést, hogy mindent pozitív színben lásson és láttasson. Hitt abban, hogy pozitív szemlélettel, mélyebb megértéssel mindenben megláthatjuk a jót és az isteni gondoskodást. Ezt a gondolatot, ha csak tehette, úgy valósította meg beszédeiben és írásaiban, hogy pozitív szavakat és kifejezéseket használt és kerülte a negativitást, a tagadást. Kiemelte az egyén potenciálját és lehetőségeit, melyek helyzettől függetlenül mindig mindenkinek a rendelkezésére állnak, hogy pozitív módon működjön és hasson.

„A Rebbe azt tanította, hogy minden egyes embert mélyen áthat a jóság. Isteni eredetű faj vagyunk, és hibáink se meg nem határoznak, se be nem határolnak minket.”

E gondolat a Rebbe tanításainak és egész működésének egyik sarokköve volt.

Kalmenson rabbi elmondta: „Úgy éreztem, feltétlenül meg kell osztanom e felfedezésemet a világgal. Ezt az egyszerű és alapvető üzenetet, hogy minden egyes emberben ott van a jóság és az isteni egy darabja, mely sohasem romolhat el. Hittel és optimizmussal kell élnünk az életünket, nem ítélkezés és cinizmus alapján.”

 

Megszakítás