Yehudah Leib Groner rabbi évtizedeken át szolgált az áldott emlékű lubavicsi rebbe, Menachem Mendel Schneersohn rabbi titkáraként és segítőjeként. Peszách ünnepének előestéjén, koronavírus-fertőzés következtében hunyt el, 88 évesen. Rá emlékezünk.

Groner rabbi 1931-ben született New Yorkban. Apja, Mordechai Avraham Yeshaya és anyja, Menuchah Rochel, aki a Chábádot megalapító Álter Rebbe leszármazottja volt, a lehető legszigorúbban őrizte a zsidó hagyományt akkor is, amikor ez hatalmas nehézségekbe ütközött, és sok nélkülözéssel és lemondással járt. Groner rabbi a Tomchei Tmimim jesivába járt. A központi lubavicsi jesivát a hatodik rebbe, Joszef Jicchák Schneersohn rabbi költöztette Amerikába. A fiatal jesivatanuló gyakran tett fel kérdéseket a Talmuddal, a hászidizmussal és a kabalával kapcsolatban az előző rebbe vejének, aki végül átvette a mozgalom vezetését.

Akkoriban – az 1940-es évek végén járunk – Menachem Mendel Schneersohn rabbi a zsidó oktatás új útjait kereste, és az olyan fiatal és lelkes tanulókat, amilyen Groner volt abban az időben, számtalan helyre küldte, hogy fellobbantsák a Tóra és a micvák lángját a szerteszét szórt zsidók körében. Emellett korábbi rebbék kéziratban maradt munkáit rendezte sajtó alá, és egyéb kiadványokat is készített. Ebben a munkában vállalt az akkoriban még mindig a jesivában tanuló Groner szerepet, és ez alapozta meg azt a későbbi elkötelezettségét, amivel segítette, támogatta, és amivel csak tudta, könnyítette a Rebbére nehezedő terheket.

Az előző rebbe hetven éve, 1950-ben hunyt el. A Rebbe formálisan egy évvel később fogadta el a vezetőséget a Báti legáni – A kertembe jöttem kezdetű hászid értekezéssel. Groner rabbi ettől a pillanattól fogva egyetlen célt látott maga előtt: a Rebbe kiszolgálását és segítését tekintette életcéljának. Miután 1954-ben megházasodott, csatlakozott a Rebbe titkárságához, melyet Chaim Aizik Hodakov rabbi vezetett. Groner rabbi ott segített, ahol csak tudott, ha kellett, egész éjszaka a Rebbe ajtaja előtt állt, és sorra engedte be az embereket hozzá. A titkárok írták le, amit a Rebbe diktált, és biztosították, hogy a világ minden sarkára kiterjedő, egyéneknek, családoknak, közösségeknek, vezetőknek, vagy egyszerű embereknek szóló levelezésének minden darabja megfelelően postára kerüljön.

Ugyanakkor Groner rabbi továbbra is részt vett a könyvkiadásban. Többek között kulcsszerepet játszott a Széfer háminhágim Chábád című, a Rebbe írásain és beszédein alapuló, a Chábád hászidokra vonatkozó szokásokat összegyűjtő mű elkészítésében. Emellett éveken át tanított a Bét Rivka lányiskolában. 1977-től azonban, a Rebbe első szívrohamát követően, kizárólag az ő segítésének szentelte minden idejét. Ahova a Rebbe ment, oda ment ő is, akár a 770-ben – a központi Chábád zsinagógában, mely a címéről (Eastern Parkway 770.) kapta közismert nevét – imádkozott, beszélt, vagy hászid összejövetelt, fárbrengent vezetett, akár egydollárosokat osztogatott vasárnaponként a 770 előtt várakozó ezreknek.

Mivel egyike volt azon néhány kiváltságos személynek, akik ennyire közel álltak a Rebbéhez, természetes, hogy sokan hozzá fordultak kéréseikkel, hogy áldást, vagy tanácsot kérjen számukra a Rebbétől. Emellett igyekezett a lehető legjobban megóvni a Rebbe idejét és magánéletét. Ahogy egyre jobban nőtt a Rebbe tanácsát és segítségét kérők száma, úgy váltak a Rebbe formális levelei egyre ritkábbakká, és vette át ezek helyét a hozzá intézett, segélykérő levél alá írt válasz, amit kezdetben telefonon, később faxon juttattak el a kérdezőhöz. Ezen üzenetek jelentős része Groner rabbin keresztül jutott el a címzettekhez.

Az utóbbi években a rabbi rengeteget utazott, látogatta a Rebbe küldötteit, és inspiráló beszédeket tartott, olyan történetekkel fűszerezve a mondanivalóját, melyeket saját szemével látott. Groner rabbit felesége, három fia, négy lánya és számtalan unokája, valamint dédunokája gyászolja.

Emléke legyen áldott!

zsido.com

Forrás: chabad.org