Ünnepi sorozatunk az Arutz7 oldal összeállítása alapján mutatja be a chanukai történet helyszíneit és kevésbé ismert részleteit. Dr. Chágáj Ben-Árci, elismert izraeli történész kalauzolja az olvasókat a szabadságharcosok nyomában, Modiintól a Templomhegyig, a Szentély megtisztításáig, és Izrael függetlenségének visszaállításáig.

 

Jeruzsálem és Tel-Aviv között félúton fekszik a modern Modiin városa s mellette az ősi Modiin romjai, ahonnan a chanukai felkelés útjára indult 2200 esztendővel ezelőtt. Itt találhatók annak a zsinagógának az alapjai, amellyel szemben az elnyomó hatalom katonái egy görög oltárt állítottak fel, s arra akarták kényszeríteni Mátitjáhut, a település elöljáróját, hogy áldozatot mutasson be az idegen isteneknek.  Az idős kohén (pap) erre nem volt hajlandó és kijelentette: Nem szolgáljuk sem a bálványaitokat, sem a királyotokat, csakis atyáink Istenét követjük!” Szavaira fiai és követői a katonákra vetették magukat és megölték őket, az áldozati oltárt pedig lerombolták. Így vette kezdetét a zsidó hitért és identitásért vívott küzdelem, melynek csúcspontja a jeruzsélemi Szentély visszafoglalása és megtisztítása volt.

Az uralkodó, IV. Antióchusz nem tűrte a zsidók vallási és kulturális különállását, és be akarta őket olvasztani a birodalom többi népei közé. Betiltotta a Tóra tanulását és parancsolatainak megtartását. Tilos volt a körülmetélés, a szombattartás és bármilyen zsidó hagyomány gyakorlása. Ezen felül saját bálványainak kultuszát is kötelezővé tette.

A zsidó felkelők a Jeruzsálemtől északra fekvő Bét Élben gyülekeztek. Az Ájálon patak sík völgyében lévő Modiint nehezen tudták volna megvédeni a felvonuló görög seregtől, ezért választották a nehezen megközelíthető, közel ezer méter magasan fekvő bibliai települést a felkelés központjául. A harcosok barlangokban húzták meg magukat, s innen indították első győztes csatájukat az elnyomók ellen. A zsidó sereg élére Mátitjáhu fia, Jehuda állt. Apja halála után ő vált a felkelés parancsnokává.

Az idős Mátitjáhu végrendelete jól tükrözi a harcba indulók hitét és motivációját:

“Fiaim, védjétek elszántan a Tórát, adjátok lelketeket atyáink szövetségéért! Emlékezzetek őseitek tetteire, hogyan áldozták fel életüket, hogy megváltást hozzanak népünknek! Emlékezzetek Ávráhámra, Jichákra és Jáákovra, emlékezzetek Moséra és Pinchászra, emlékezzetek Jehosuára és Kálevre, emlékezzetek Dávidra és Élijáhura, emlékezzetek Dánielre, Chánánjára, Misáélre és Ázárjára! Figyeljétek meg a régi nemzedékek tetteit, tanuljátok meg tőlük, hogy nem kell félni a gonoszoktól, még ha erősek és félelmetesek is. Atyáink bíztak Istenben, és Ő a segítségükre segített.”

 

Kép:
Bár az egykori Modiin helyét nem ismerjük teljes bizonyossággal, a mai Modiin-Latrun út mellett feltárt település, benne az egyik legrégebbi ismert zsinagóga, lehetett egykor Matitjáhu főpap és családjának otthona.