Kevés olyan ókori népet tudnánk felsorolni, mely túlélte a történelem viharos századait, de a zsidók közöttük vannak. A világ összlakosságához mérten kis számú közösség, a zsidó közösség a legvadabb elnyomások, mészárlások, pogromok stb. ellenére is képes volt megőrizni vallását, az egyetemes érvényességű Tórát.

De vajon mi tette lehetővé a zsidók számára, hogy a visszatérő viszontagságok ellenére – még ha a világban szétszórva is –, de megőrizhessék őseik vallását? A Midrásból (Tánchumá Toldot 5.) választ kaphatunk a kérdésre.

Történt egyszer, hogy a nagy római császár és a zsidók ellensége, Hadrianus Jehosua rabbival beszélt, és felhozta a zsidók számtalan ellenfelét, akikkel szembe kellett nézniük, és azt mondta:

„Nagyszerű az a bárány, amely hetven farkasnak is ellenáll.” 

Az uralkodó kijelentésére Jehosua rabbi pedig ekképp válaszolt:

„Az a legnagyszerűbb juhász, aki képessé teszi a juhokat arra, hogy túléljék a farkasok állandó támadásait.” 

A legfelsőbb „Juhász”, az Örökkévaló segíti a zsidókat a túlélésben.

Megszakítás