Ezrek vettek részt a Siratófalnál a birkát hákohánim, vagyis a papi áldás szertartásán. Tavaly peszáchkor és szukotkor is elmaradt a nyilvános és nagy tömegeket vonzó ceremónia, és csupán néhány kiválasztott lehetett jelen a helyszínen.

Az izraeli népesség fele már megkapta a koronavírus elleni vakcinát, ezért a szigorításokat lassan-lassan feloldják a hatóságok. Így, a távolságtartás szabályait szigorúan betartva, bárki részt vehet a kohénok áldásán a Siratófalnál. Annyi megszorítást alkalmaznak csupán, hogy a Siratófal előtti tér befogadóképességének megfelelő számú ember lehet egyszerre jelen és a résztvevők csak egymástól nejlonfóliával elválasztott kapszulákban imádkozhatnak. A túlzott zsúfoltság elkerülése érdekében az egynaposra tervezett eseményt végül két egymást követő napon tartották meg. A rendre rendőrök ezrei vigyáztak a környéken.

A kohénok áldását, melyet jiddis szóval düchenolásnak nevezünk, Izraelben minden reggeli ima során elmondják, amennyiben jelen van legalább egy kohén, a bibliai Áron főpap leszármazottja. A diaszpórában, így Magyarországon is, csupán ünnepekkor hangzik el ez az áldás, mivel Izraelen kívül csak ünnepek alkalmával érhetjük el az öröm és az átszellemültség megfelelő fokát. Szfárádi közösségekben sok helyen a diaszpórában is elmondják a birkát hákohánimot. Az áldásról részletesen itt írtunk.

A Siratófalnál az 1970-es évek óta évente kétszer tartanak nagyszabású papi áldást, egyszer peszáchkor, egyszer pedig szukotkor, a sátoros ünnepen. A Siratófalnál összegyűlt tömeg előtt ilyenkor több száz, táleszba (imalepel) burkolt kohén mondja el egyszerre, kezét a hagyományos mozdulattal felemelve a Tórából, Mózes negyedik könyvéből (6:23-26) származó hármas áldást: „Áldjon meg az Örökkévaló és védelmezzen téged. Világítson rád arcával az Örökkévaló és legyen kegyes hozzád. Fordítsa feléd arcát az Örökkévaló és adjon neked békét”. Az imában kétszer hangzik el a papi áldás peszách és szukot félünnepén: a sáchárit, vagyis reggeli, valamint a muszáf, azaz délelőtti ima állóimájának ismétlésekor.

zsido.com