A szombaton felolvasott Tecáve hetiszakasz a papi, illetve a főpapi öltözékről, a kohénok (papok) felkenéséről és a Szentély néhány egyéb témáról (világításra használt olaj, mindennapi áldozatok, valamint az illatáldozatok bemutatására szolgáló arany füstölőoltár) szól. Nem meglepő, hogy az e heti prófétai szakasz is a Szentély tárgyaival foglalkozik.

Mint már említettük, Jechezkél (Ezékiel) próféta papi családból származott. Az első jeruzsálemi Szentély lerombolását követően ő is száműzetésbe kényszerült honfitársaival együtt. Jechezkél Babilóniában prófétált, próféciái szerint több mint két évtizeden keresztül. Próféciái közül számos nem a jövőre vonatkozó jóslatokból áll, hanem víziókat ír le (ilyen például a tüzes szekér látomása). Jechezkél prófétáról korábban itt írtunk.

A pusztai sátorszentéllyel kapcsolatos törvényeket leíró szakaszhoz tehát Jechezkél próféta látomása csatlakozik prófétai szakaszként. Ebben csodálatos leírást olvashatunk a harmadik Szentéllyel kapcsolatban. Ahogy a hetiszakasz leírja a pusztai Szentély, a Miskán füstölőolárának felavatását, úgy beszél a próféta is a jövőben majd felépülő Szentély (bét hámikdás) felavatásáról.

Nem sokkal az első Szentély pusztulása után látta Jechezkél azt a látomást, mely szerint a Másiách (megváltó) felépíti majd a harmadik jeruzsálemi Szentélyt. Ennek egy része a Tecáve szakasz háftárájaként felolvasott részlet.

Az Örökkévaló a szakasz elején felszólította a prófétát, hogy mindazt, amit víziójában látott, ossza meg a zsidó néppel, hogy elszégyelljék magukat, amiért bűnös tetteikkel az első Szentély pusztulását okozták: „Te, ember fia, jelentsd Izraél házának a házat, hogy szégyenkezzenek bűneik miatt” – olvassuk a prófétai szakasz első mondatában. Ha pedig, mondja az Örökkévaló Jechezkélnek, a nép elszégyelli magát tettei miatt, akkor mondja el nekik a Szentély, illetve egyes tárgyainak pontos méretét, hogy ne felejtsék el azokat. A próféta részletezi ezután az oltár méreteit és az egyhetes felavatási ünnepséget csakúgy, mint a hét minden napján hozott, különleges áldozatokat. A szerkezet ismertetése után a próféta rátér a bemutatandó áldozatokra, melyekre szükség lesz az oltár felszenteléséhez. Mindennek a célja pedig nem más, összegzi a próféta a fejezet végén, mint az, hogy az Örökkévaló kedvelje népét.

A megnyugtatásra szánt szavak – vagyis az az ígéret, hogy eljön a megváltás, és felépül az örökké álló harmadik Szentély – keverednek Jechezkél prófétánál a dorgálással. A feddés célja, hogy felkeltse a bűnbánatra és a megtérésre való vágyat az emberekben, a megnyugtató ígéret pedig reményt és jövőképet ad az embernek, egyben motivációt is jelent saját korának emberei számára, csakúgy, mint napjainkban, hogy érdemes emlékezni – tanulni és cselekedni –, mert eljön a végső megváltás. Ehhez pedig a megtérésen át vezet az út.

Hetiszakasz: Tecáve

Háftárá: Ezékiel 43:10-27

zsido.com