A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN
 
A jövő temploma

A pap, Ezékiel, aki valószínűleg a Salamon által építtetett Templomban teljesített szolgálatot, jól ismerte a szertartásokat, szokásokat. Éppen ezért döbbenete, keserűsége a Szentély pusztulása miatt még huszonöt évvel a tragédia után is igen nagy. De már jövendöli, már látja az új Házat, leírja, hogy milyen lesz, vázolja a méreteket, az áldozatok rendjét, és reméli, hogy az Örökkévalónak kedves lesz az engesztelés, és kegyelmébe fogadja népét (Ezékiel 43:10-27.). Mivel a második Szentélyt nem egészen úgy építették fel, mint Ezékiel megjövendölte, felmerül a kérdés, hogy melyik Templomra gondolt, csak nem a harmadikra? Lehet, hogy megérezte, hogy a nép hibája miatt a második templom sem lesz végleges, de van még egy esély, a harmadik, amely lehet, hogy Ezékiel jövendölése szerint épül majd fel. Jó lenne napjainkban meglátni az új Házat a Cion hegyén, hogy eldönthessük, megfelel-e a próféta elképzeléseinek.

A szidrá e héten is a Hajlék építésével foglalkozik. Kijelöli az Örökkévaló az első főpapot, leírja a főpapi és papi öltözéket. A heti szakasz a füstölögtető oltár leírásával fejeződik be: “Szerezzen engesztelést nemzedékeitek számára.” A párhuzam különösen a háftárá utolsó soraiban érződik: “Hét napon át hozzanak engesztelést az Oltárra”.

D.G.