Egy 3100 éve emelt, vallási célt szolgáló épület maradványai között olyan, 3100 éves kőlapot fedeztek fel, melynek köze lehetett a bibliai frigyládához. A Jeruzsálemtől nyugatra fekvő Bét Semes mellett folytatott ásatás során feltártak egy vastag falú, a lakóházaktól elkülönülten álló épületet, melyben egy feltehetően vallási ceremóniákhoz használt emelvény állt. Az épületben ezen kívül állati csontokat, cserépdarabokat, valamint olaj vagy szőlőpréseléshez használt, faragott kőeszközöket találtak. Ezek mindegyike szolgálhatott rituális célt.

A polgári időszámítás szerinti XII. században az épületet lerombolták, berendezését megsemmisítették és a területen ólakat állítottak fel állatok számára. Slomo Bunimovitz professzor, a feltárást vezető régész, a Tel-Avivi Egyetem kutatója úgy véli, hogy az ólakkal a hely megszentségtelenítését akarták kifejezni a hódítók, akik feltehetően a Bibliából ismert filiszteusok voltak. Ebben az időszakban Bét Semes a filiszteusok és Jehuda törzse közötti határvidéken feküdt és gyakran volt összecsapások helyszíne. A következő kétszáz évben a várost többször elfoglalták, lerombolták, majd mindannyiszor újjáépítették.

A 2012 óta folyó ásatás egyik legnagyobb felfedezése idén nyáron került napvilágra. Egy lapos felszínű, nagy méretű kőlapot találtak, melyet két kisebb kő tartott, egyfajta asztal gyanánt. A régészek szerint elképzelhetetlen, hogy a kövek maguktól kerültek volt ilyen pozícióba és nagy hasonlóságot mutatnak azzal a leírással, melyet Sámuel könyvében találhatunk arról a kőlapról, melyre a Frigyládát helyezték.

A honfoglaló zsidók először a Jeruzsálemtől északra fekvő Silóban építették fel a sivatagi szentélyt, melyben a frigyládát is őrizték. A frigyládát csatákba is magukkal vitték, így válhatott az a filiszteusok martalékává, egy kedvezőtlen kimenetelű összecsapás után. A frigyláda azonban csapást hozott a filiszteusokra, akik inkább visszaszolgáltatták a zsákmányt a zsidóknak. Szekérre tették a ládát és a határvárosba, Bét Semesbe küldték.

“A szekér pedig eljutott a Bét-Sémesbeli Jehosua mezejére és megállt ott; ott pedig nagy kő volt. Ekkor széthasogatták a szekér fáit, a teheneket pedig bemutatták égőáldozatul az Örökkévalónak.  A leviták levették az Örökkévaló ládáját meg a mellette levő szekrényt, amelyben az aranytárgyak voltak és rátették a nagy kőre; Bét-Sémes emberei pedig bemutattak égőáldozatokat, és vágtak vágóáldozatokat ama napon az Örökkévalónak… A nagy kő pedig, melyre tették az Örökkévaló ládáját, még ott van mind a mai napig a Bét-Sémes-beli Jehosua mezején.” (1Smuel 6.)

Rövid idő után a frigyláda Kiriját Jeárimba került, majd onnan Jeruzsálembe vitték, de a kőlapot feltehetően a frigyláda távozása után is nagy becsben tartották a település lakói.

Bét Semes kiemelt szerepet játszott a korai izraeli királyság történetében, és már a honfoglalás előtt is jelentős város volt, fontos útvonalak csomópontjában. Tündöklésének az asszír Szánchériv király pusztítása vetett véget 2700 évvel ezelőtt. A modern Izrael Állam kikiáltását követően, 1950-ben újjáalapították a várost, és ma 120 000 embernek ad otthont.

Forrás: TOI