Indiana Jones utódai ott kezdenek ásatást, ahol a Frigyládát húsz éven át őrizték.

Miután a zsidók meghódították Izrael földjét Jehosua (Józsué) vezetésével, a kőtáblákat rejtő Szövetség Ládája, más néven a Frigyláda, olykor kalandos körülmények között vándorolt különböző helyszínek között, amíg el nem helyezték a Slomó (Salamon) király építette jeruzsálemi Templom belsejében, a Szentek Szentjében. A Biblia szerint a Frigyládát egy időben a Jeruzsálemtől nyugatra fekvő Kiriját Jeárimban őrizték húsz éven keresztül. Izraeli és francia régészek jelentős feltárást terveznek e helyen és értékes leletek felbukkanására számítanak.

Kiriját Jeárim többször szerepel a Bibliában, mint fontos település Dávid király korában. A kutatók véleménye szerint az ókori település környékén ma az azonos nevű, vallásos zsidók lakta kisváros és az arab Abu Gos áll, a fővárostól 12 km-re.

A bibliai Kiriját Jeárim dombja

A Tel-Avivi Egyetem és a College de France kutatói augusztusban látnak munkához. “A helyszín több szempontból is fontos. Ez egy nagyméretű, központi fekvésű terület Jeruzsálem közelében, ahol még nem folyt komolyabb feltárás. Talán ez az egyetlen olyan történelmi helyszín Júdeában, ahol még nem végeztek szakszerű ásatásokat.” – mondta Jiszráel Finkelstein, a kutatás egyik vezetője.

A kopár dombtetőn egy katolikus templom épült a múlt században, egy bizánci kolostor romjain. Az ásatást a templom közelében kezdik, mely terület feltehetően háborítatlanul állt az elmúlt évszázadokban. A tudósok azt feltételezik, hogy a föld egy ókori zsidó kultikus épületet rejt, mely sok információt adna a Dávid király korabeli vallási életről. A Biblia leírása szerint a település egy időben a pogány Báál kultuszának is helyszíne volt. Sámuel próféta könyvének tanúsága szerint a Frigyládát Kiriját Jeárimban, “Ávinádáv házában, a dombon” őrizték húsz éven keresztül, miután visszaszerezték azt a filiszteusoktól. A papi feladatokat Elázár látta el, majd Dávid király parancsára Jeruzsálembe szállították a Frigyládát.

A Frigyláda modellje

Finkelstein szerint ez a történet is a hely jelentőségét bizonyítja, és azt, hogy vallási központként is funkcionált a település. “A történet szerint huzamosabb ideig őrizték itt a Frigyládát, ezért valószínűsíthető, hogy egy méltó épületet is emeltek a tiszteletére, és a vallási élet is itt összpontosult akkoriban.” – mondta. A feltételezett épület jellegéről semmilyen információ nem áll rendelkezésre. Az is kérdés, hogy az említett pogány kultusz milyen tárgyi emlékeket hagyott maga után. “Igazság szerint nagy szerencse kellene ahhoz, hogy az ásatások során megnyugtató válaszokat kapjunk ezekre a kérdésekre.” – közölte Finlestein, aki azt reméli, hogy sok olyan leletre bukkannak, melyek pontosabb képet nyújt a 3000 évvel ezelőtti, vaskori Júdeáról és lakosairól.

Forrás: TOI