1. Kettős cél

A Szentély mind a spirituális emelkedettség, mind az állatáldozatok színhelye volt. Megoszlanak a vélemények arról, hogy melyik volt az elsődleges. A Rámbám szerint a Szentély elsősorban “Isten háza, melyet az áldozatbemutatás számára emeltek”. A Rámbán szerint azonban a Szentély lényege a frigyláda, ahogy a Tóra (2Mózes 25:22) is írja: “És én találkozom veled ott és elmondom neked a födélről, a két kerub közül, melyek a bizonyság ládáján vannak, mindazt, amit neked parancsolok Izrael fiai számára.” Más szóval a Szentély elsősorban az isteni jelenlét lakhelye volt.

YHoq9226259

  1. A jevusziak (jebuzeusok)

A Szentélyek a jeruzsálemi Moria-hegyen álltak, melyet Dávid király vásárolt meg a jevuszi népből való Árnávától. Ez azt követően történt, hogy súlyos járvány tombolt a zsidók között, mert Dávid – a Tóra tilalma ellenére – népszámlálást tartott. Az Örökkévaló azt parancsolta a királynak, hogy emeljen számára oltárt Árnává szérűjén, hogy vége szakadjon a csapásnak.

nHrP9362957

  1. 1, 2, 3…

Összesen három Szentélyben szolgálták Izrael fiai az Örökkévalót:

  1. a) A hordozható sivatagi hajlék (Miskán), melyet Mózes épített az egyiptomi kivonulást követő vándorlás során. 42 sivatagi állomáshelyen állították fel, majd Izrael földjének meghódítása után is több helyen működött, legtovább az Efrájim törzsének területén fekvő Silóban.
  2. b) Az első Szentély, melyet Slomo (Salamon) király épített a jeruzsálemi Moria-hegyen. Ez a templom 410 évig állt fenn, és Nabukodonozor babilóniai uralkodó, rombolta le a polgári időszámítás kezdete előtti 432-ben.
  3. c) A második Szentély, melyet Ezra és Nechemja próféták vezetésével a babilóniai száműzetésből 70 év múltán visszatérő zsidók építettek az első Szentély helyén. A polgári időszámítás szerinti 11-ben Heródes király jelentősen kibővítette a Templomot, és a rómaiak rombolták le a polgári időszámítás szerinti 69-ben.

uMJV9394706


4.  A legfelsőbb bíróság

A Szentélyben volt egy különleges terem, melyet Liskát HáGázitnak (A faragott kő terme) neveztek, mely a Szanhedrin, azaz a 71 tagú legfelsőbb bíróság üléseinek adott helyet. A terem elhelyezkedése speciális volt, mert részben a templomépület szent, részben pedig kevésbé szent területén feküdt, mert az előírások alapján a szent területen tilos volt leülni. Ez volt az a terem, ahol a zsidó jog és szokásrendszer legfontosabb elemeit vitatták meg és iktatták törvénybe.

IBjM9313553 (1)

  1. A két oltár

A Szentélyekben két oltár működött. A nagyméretű rézoltár, mely az állatáldozatok bemutatására szolgált, a templomudvaron állt. A Templom belsejében álló, kisebb méretű aranyoltáron az illatáldozatot füstölögtették el naponta kétszer.

JyYL9407518

  1. Víz

A Szentély udvarán vízcsatorna haladt keresztül. A peszáchot megelőző délutánon, amikor az ország minden szegletéből Jeruzsálembe zarándokló zsidó családok mind elhozták az áldozati bárányukat, a templomudvaron hatalmas kosz gyűlt össze. Ekkor a csatorna egyik végét lezárták és a víz elárasztotta az udvart. Amikor a víz távozott, az udvar ismét tisztán ragyogott.

UJdK9706379

  1. Őrség

A Szentély folyamatosan a kohénok és a lévik őrizete alatt állt, összesen 24 őrhelyet foglaltak el. “Bár nem kellett félni ellenségtől vagy tolvajoktól, a hely tisztelete miatt mégis őrt álltak, mert egy őrzött helyiséget nem lehet egy őrizetlenül hagyotthoz hasonlítani (a tisztelet szempontjából).” – magyarázza a Rámbám. Ha egy őr elaludt, a felvigyázónak joga volt botjával rákoppintani, vagy akár megperzselni a ruhája szélét.

eJTn9706280

  1. Örök szentség

Bár a második Szentélyt már közel 2000 éve lerombolták, a Templom-hegy mégis szent a mai napig, mert az Isteni jelenlét még mindig rajta nyugszik. A hagyomány úgy tartja, hogy a frigyláda a hegy gyomrában, egy titkos teremben rejtőzik.

LbcQ9706366

  1. Tanulás és építés

Bár a Szentély újjáépítését a messiástól várjuk, ha a Szentély építésével foglalkozó fejezeteket tanulmányozzuk a Tórában, az Jechezkél próféta szerint olybá vétetik, mintha magát az építkezést végeztük volna el. A Midrás elbeszéli, hogy az Örökkévaló így szólt a prófétához: “Menj és mondd neki, hogy tanulmányozzák a Szentély formáját. Mivel erről tanulnak, és ezzel foglalkoznak, azzal jutalmazom meg őket, hogy úgy tekintem: valóban fel is építették.”

XMPI9670374

 

Forrás: chabad.org