A zsidó világ egyik legkiemelkedőbb filantrópja volt.

Az amerikai orvos, üzletember és filantróp komoly összegeket áldozott a vallásos cionizmus támogatására, kiérdemelve ezzel a „kortárs Rotschild” nevet. Legfontosabb céljai között szerepelt Jeruzsálem egységének megtartása a zsidó nép fővárosaként. Moskowitzot felesége, nyolc gyermeke és több mint negyven unokája gyászolja.

Irving Moskowitz New York-ban született 1928-ban, lengyelországi zsidó bevándorlók 9. gyermekeként. Félprofi baseball játékosi pályafutását akkor hagyta félbe, amikor felvették a Wisconsini Egyetem orvostudományi szakára. Évtizedeken át dolgozott orvosként, kórházakat is alapított. Híres alapítványát 1968-ban indította útjára a nélkülöző emberek megsegítésére, tekintet nélkül azok származására. Az alapítvány számos környezeti katasztrófa után nyújtott pénzbeli segítséget a károsultaknak.

Netánjáhu szavaival, alapítványa „a kölcsönös felelősségvállalás, a szolidaritás és az együttérzés alapvető zsidó értékeit világszerte a lehető legkézzelfoghatóbb tettekké változtatta a szükséget szenvedő emberek számára”. Irving Moskowitz jelentős összeget áldozott arra, hogy a főként arabok lakta Kelet-Jeruzsálemben megerősítsék a zsidó jelenlétet. Egy másik, kiemelt projektje a Bnéj Menáse törzs tagjai Izraelbe vándorlásának segítése volt.

Magyar szempontból érdekes, hogy a támogatásával készült el a jeruzsálemi Óváros Ohel Jicchák zsinagógájának renoválása. Gyászüzenetében az izraeli miniszterelnök „büszke zsidónak” és „elszánt cionistának” nevezte Moskowitzot, aki „mélyen elkötelezett volt Izrael Állama és különösképpen örök fővárosunk, Jeruzsálem fejlesztése iránt”. Ebben a szellemben adományozott hatalmas összegeket olyan projektekre, mint például a Siratófal alatti alagút kiépítése. „Irving halálával a zsidó nép egy kedves barátot veszített el” – zárta szavait a miniszterelnök. Az elhunyt saját szavaival: „Mi lehetne természetesebb valakinek, aki hozzám hasonlóképpen nőtt fel, mint segíteni a romboló szándékú nemzetekkel körülvett népének Izraelben.”

A család – Irving és felesége, Cherna Moskowitz – 2008-ban alapította meg a cionizmust támogató Moskowitz-díjat. A díjat a cionizmus céljainak megvalósításáért osztják ki évente három embernek, a Jeruzsálem-napon, a feltárás alatt álló Dávid városában. A díj létrehozását azzal indokolták az alapítók, hogy kellőképpen elismertté tegyék a mai Izrael igazi cionista hőseinek munkásságát, akik saját kényelmüket – és sokszor biztonságukat – áldozzák fel a Izrael építésének érdekében.

Báruch Dáján Háemet