A rebbe a ruzsini dinasztiából származott, egyenes ági leszármazottja a ruzsini Jiszráel rabbinak, aki viszont a mezricsi mágidra, Rásira és Dávid királyra tudta visszavezetni a családfáját. Nevét is tiszteletre méltó őseitől kapta, a ruzsini dinasztia alapítójától, illetve a bojáni Mose Friedman rabbitól. Hatalmas tudású, ám végtelenül alázatos s szerény ember volt, amit mi sem mutat jobban, mint hogy azt kérte: a temetésén ne beszédeket mondjanak, csupán Dávid király zsoltáraival búcsúzzanak tőle.

A rebbe New Yorkban született és Izraelben nevelkedett. Hászid fiú létére a litván mozgalomhoz tartozó, kiemelkedő színvonalú oktatásáról híres ponyevicsi jesivában tanult, és korunk nagyjaitól kapta rabbidiplomáját. Rendkívül nagy hatással volt rá nagyapja, a szadigurai Mordecháj Sálom Joszef rabbi. Éveken át Londonban élt és dolgozott, ahol rengetegen keresték őt fel tanácsért, támogatásért és segítségért. A rebbét nemcsak saját hászidjai és más hászid csoportok tagjai kedvelték, de az izraeli nemzeti-vallásos mozgalom tagjai közt is nagy népszerűségnek örvendett, mivel álláspontja Izraellel kapcsolatban megingathatatlan volt, ellenezte, hogy Izrael lemondjon akár a legkisebb területről is. A zsidók biztonsága mindig elsődleges fontossággal bírt a számára.

Apja, Ávráhám Jáákov Friedman rabbi 2013-ban bekövetkezett halálát követően Bnéj Brákba költözött, és ő lett a szádigurai hászidok feje. Apja nyomdokait követve jó kapcsolatot ápolt a Chábád mozgalommal, fiatalon találkozott a Rebbével, Menachem Mendel Schneersohn rabbival és áldást kapott tőle. Rebbeként számos iskolát, zsinagógát és egyéb, a közösségét szolgáló intézményt alapított Izraelben és a világszerte is. Több rabbinikus szervezetnek is tagja volt, közösségi vezetőként pedig támogatást nyújtott a hozzá fordulóknak. Élete utolsó évében sokat betegeskedett, végül az izraeli Tel Hasomer kórházban érte a halál. Felesége és tíz gyermeke, valamint számos unokája gyászolja.

Binjámin Netanjahu miniszterelnök Twitter üzenetet tett közzé a rabbi halálakor: „Izrael Állam minden állampolgárának nevében együttérzésemet küldöm Jiszráel Mose Friedman rabbi, a szadigurai rebbe családjának és közösségének. A rebbe ezrek számára szolgált példaképül. Nemes viselkedése és kellemes modora, szokásai és a Tóra, illetve a derech erec [tisztesség] iránti elkötelezettsége mindannyiunk számára példamutatóak voltak és lesznek. Emléke legyen áldott.”

A szadigurai dinasztia a bukovinai Sadhora (jiddisül Szadigura) városáról nyerte a nevét. A szadigurai hászidizmus a ruzsini dinasztia, illetve hászidizmus egyik ága. A ruzsini rebbe fiai mind hászid udvarokat alapítottak, Szadigura mellett például Huszton és Csortkovban. A szadigurai hászidok első rebbéje a ruzsini rebbe fia, Ávráhám Jiszráel Friedman rabbi volt, akinek e városban volt a székhelye. Arról, hogy hogyan került a ruzsini rebbe Szadigurába, itt írtunk.

 

Jiszráel Mose Friedman rabbit ezrek kísérték utolsó útjára. Emléke legyen áldott!

 

zsido.com

 

Forrás: vosizneias