Az alázat az egészséges kötődés egyik létfontosságú eleme. Az arrogancia elválasztja egymástól az embereket. A saját vágyainkkal és szükségleteinkkel való, vég nélküli foglalkozás szintén elválaszt minket más emberektől. Az alázat lehetővé teszi, hogy a másik embert elfogadjuk és értékeljük, és kapcsolatot alakítsunk ki vele. Amennyiben az ember kötődése nem nyilvánul meg másban, mint saját szükségleteinek kiterjesztésében, akkor a kötődésünk csupán saját magunkra fog irányulni, és az önmagunkkal való kapcsolat válik általa szorosabbá. Az egészséges kötődés két különálló ember egyesüléséről szól, két független személyiség uniójáról, két olyan ember egységéről, akik a saját szükségleteik kielégítésénél magasabb cél érdekében kapcsolódnak össze.

A valós alázat abból fakad, hogy az ember felismeri és elismeri az életében Istent. Tegyük fel magunknak a kérdést: vajon tudatában vagyok-e annak, hogy a kötődésben rajtam és a kötődés tárgyán kívül egy harmadik létező, az Örökkévaló is részt vesz? Vajon felismerem-e azt, hogy ez a harmadik fél adja meg nekem a lehetőséget a másikkal való egyesülésre annak ellenére, hogy a másiktól olyannyira különbözünk.

 

ÓMERSZÁMLÁLÁS

Az áldás szövege:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָנוּ על ספירת העמר.

Báruch Átá Ádonáj Elohénu melech háolám, áser kidsánu bemic­votáv, vecivánu ál szfirát háomer.

Áldott vagy Te, örökkévaló Istenünk, a Világ Királya,

aki megszentelt minket parancsolataival és elrendelte az ómer számlálását.

Az áldás után a nap számát mondjuk:

Hájom árbáim jom sehem chámisá sávuot vechámisá jámim báomer. – Ma van az ómerszámlálás negyvenedik napja, ami öt hét és öt nap.

Majd egy lezáró könyörgés következik:

הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.

Háráchámán hu jáchzir lánu ávodát bét hámikdás bimherá vejáménu ámen szelá.

A Kegyelmes állítsa vissza a szentélyszolgálatot minél hamarabb, még napjainkban, ámen, szelá.

 

zsido.com

Megszakítás