A Zsilipről érdeklődnek Williamsburgban.

Idén is több hónapnyi előké­szü­let előzte meg a Kinusz Há­Slu­chim rendezvényt, ami a lu­bavicsi rabbik évenként megtartott nemzetközi találkozója. A többnapos rendezvényre a mozgalom központjának is otthont adó Crown Heights ne­gyedben került sor, New York­ban. A rendezvényre érkező háromezer rabbi között volt Glitzenstein Sámuel rabbi is Magyarország képviseletében.

„Elmentem a Rebbe sírjához, és ahogy jöttem kifelé, magyar beszédet hallottam.” – idézi fel Glitzenstein rab­bi az idei találkozó számára legváratlanabb eseményét. – „Két pápai haszid volt, két testvér Williamsburgból.” A két középkorú férfi nagyon megörült a magyarul beszélő rabbinak, aki elmesélte nekik, hogy még soha nem járt a jobbára magyar gyö­kerű haszidok által lakott Wil­liamsburgban. „Meg­hív­tak, hogy a szombat kimenetele után vacsorázzak náluk. Nagy meg­lepetésemre azt is elmondták, hogy sok pápai és szatmári haszid is látogatja a lubavicsi Reb­be sírját.” Menáchem Mendel Schneerson rabbinak, az utolsó lubavicsi Rebbének a sírjához na­ponta százával zarándokolnak az emberek, hogy közbenjá­rá­sát kérjék, vagy szeretteikért imádkozzanak. 

„A vacsorán nyolc testvér és a családjuk fogadott. Nagyon kedvesek voltak és látható­an büszkék a magyar származásukra. Elénekeltük a Szól a ka­kas márt is. Voltak ott kisgye­re­kek, unokák, akik egy szót sem beszéltek már magyarul, de ezt az éneket tökéletesen tudta mindegyikük – vicceltek is ve­le, hogy ez olyan nekik, mint a 10 parancsolat.” Brooklyn Wil­liams­burg negyedében valamikor az elsődleges nyelv a magyar és a jiddis volt, és csak utána következett az angol. Mára a jiddis átvette a vezető szerepet, de még mindig rengetegen beszélik, vagy legalábbis értik a magyart. 

Glitzenstein rabbi látogatása külön nagy örömet jelentett a győri születésű nagymamá­nak, akit boldogsággal töltött el, hogy egy Magyarországról jött ha­sziddal találkozhatott. „Meséltem nekik az új zsinagógáról, amit Újlipótvárosban építünk, a Zsilipről. Megmutattam a szórólapjainkat és elmondtam a terveket. Nagyon érdeklődtek a projekt iránt, és megígérték, hogy segítenek támogatókat találni Williamsburgban.”