Az alázatosságból eredő engedékenység a kitartás nélkülözhetetlen eleme. A határozott kiállás adott esetben akár romboláshoz is vezethet. A hurrikánban a szél ereje előtt meghajolni képtelen tölgyfa derékba törik. A szélnek behódoló nád gond nélkül túléli a vihart. Tudom-e, hogy mikor kell az erőmből, nem pedig félelemből kiindulva engednem? Miért félek gyakran az engedékenységtől?

A kitartást belső erő fűti. A kitartás alázatossága annak a szerény beismerése és elismerése, hogy a kitartás és fennmaradás lehetősége az Istentől származó lélekből ered. Ez az alázatosság nem ássa alá a kitartást, sőt, éppen ellenkezőleg, intenzívebbé teszi azt, mivel az emberi állhatatosság és kitartás csak bizonyos határokig képes elmenni, ám az isteni lélekből eredő kitartás korlátok nélkül való és végtelen.

Nézzünk tehát magunkba: sikereimet csak saját erőmnek és eltökéltségemnek tulajdonítom, vagy elismerem, hogy rajtam kívül magasabb hatalom segíti azt? Meg vagyok-e győződve arról, hogy saját kitartásomnak köszönhetem az erőmet? Honnan veszem az erőt, amikor minden olyan sivárnak, szürkének és elérhetetlennek tűnik? E kérdéseken elgondolkozva juthatunk közelebb önmagunk megismeréséhez és kitartásunk tökéletessé tételéhez.

ÓMERSZÁMLÁLÁS

Az áldás szövege:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָנוּ על ספירת העמר.

Báruch Átá Ádonáj Elohénu melech háolám, áser kidsánu bemic­votáv, vecivánu ál szfirát háomer.

Áldott vagy Te, örökkévaló Istenünk, a Világ Királya,

aki megszentelt minket parancsolataival és elrendelte az ómer számlálását.

Az áldás után a nap számát mondjuk:

Hájom sisá veeszrim jom sehem slosá sávuot vechámisá jámim báomer. – Ma van az ómerszámlálás huszonhatodik napja, ami három hét és öt nap.

Majd egy lezáró könyörgés következik:

הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.

Háráchámán hu jáchzir lánu ávodát bét hámikdás bimherá vejáménu ámen szelá.

A Kegyelmes állítsa vissza a szentélyszolgálatot minél hamarabb, még napjainkban, ámen, szelá.

 

zsido.com