A tökéletes együttérzéshez elengedhetetlenül fontos a kapcsolat, a kötődés. Ahhoz, hogy teljes mértékben kifejeződhessen, létre kell jönnie egy csatornának az adó és a fogadó fél között, vagyis szükség van egy bizonyos fokú kölcsönösségre, olyan kapcsolatra, mely továbbél. Ez az együttérzés leginkább felemelő eredménye. Így tehát érdemes átgondolnunk, hogy vajon kötődünk-e ahhoz, akivel kapcsolatban együttérzőek vagyunk? Vajon a köztünk lejátszódó interakció elér-e bármit is a szimpátia kifejezésén túl?

ÓMERSZÁMLÁLÁS

Az áldás szövege:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָנוּ על ספירת העמר.

Báruch Átá Ádonáj Elohénu melech háolám, áser kidsánu bemic­votáv, vecivánu ál szfirát háomer.

Áldott vagy Te, örökkévaló Istenünk, a Világ Királya,

aki megszentelt minket parancsolataival és elrendelte az ómer számlálását.

Az áldás után a nap számát mondjuk:

Hájom eszrim jom sehem snéj sávuot vesisá jámim báomer. – Ma van az ómerszámlálás huszadik napja, ami két hét és hat nap.

Majd egy lezáró könyörgés következik:

הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.

Háráchámán hu jáchzir lánu ávodát bét hámikdás bimherá vejáménu ámen szelá.

A Kegyelmes állítsa vissza a szentélyszolgálatot minél hamarabb, még napjainkban, ámen, szelá.

zsido.com

Megszakítás