Izraelben vasárnap kezdődik a hét, így már tegnap, szeptember 1-jén, visszaültek az iskolapadokba a diákok. Az első tanítási napon 168 000 gyermek lépett az első osztályba, és 132 000 tanuló kezdte meg az utolsó kötelező tanévét.

Izraelben az Oktatási Minisztérium minden tanév számára meghatároz egy témát, amellyel az adott évben kiemelten foglalkoznak az állami intézményekben. Rafi Perec rabbi, a közelmúltban munkába állt átmeneti kormány oktatási minisztere idén a “kölcsönös felelősségvállalást” jelölte ki az oktatási intézmények számára feldolgozandó témakörként. A tanév során a diákok változatos programok során ismerkednek meg az izraeli társadalom különböző szegmenseivel, melynek tagjai gyakran csak felszínes ismeretekkel rendelkeznek a tőlük eltérő életmódot folytató csoportokról. A program célja, hogy az ismeretszerzés segítségével leomoljanak a falak, és a különböző társadalmi csoportok harmonikusabb együttélésre legyenek képesek. Az izraeli oktatási rendszer mind a négy fő szegmense – szekuláris, vallásos, háredi és arab – részt vesz a kezdeményezésben. Az Oktatási Minisztérium felkészítő kurzusokat is indít a pedagógusok számára.

Idén különleges figyelmet fordítanak a diaszpóra országaira és igyekeznek összekapcsolni az izraeli és a külföldön működő zsidó iskolák tanulóit. A program megvalósításában az iskolákon kívül részt vesznek a különböző ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, a bevonulásra felkészítő intézmények, közösségi házak és helyi önkormányzatok.

A tanév kezdetén minden iskola számára eljuttatják az év témáját feldolgozó oktatási csomagot, mely életkorok és tantárgyak szerint foglalkozik a kölcsönös felelősségvállalás kérdésével. Az iskolai programokat különböző nagyobb szabású események is kísérik az év folyamán. Ilyen lesz a hanuka első napjára tervezett “diaszpóra felvonulás”, melynek során a világ minden tájáról Izraelbe érkezett zsidó diákok találkoznak izraeli kortársaikkal.

“A mai világban összetett és komoly kihívásokkal kell szembenéznünk, ezért az oktatási munka nem állhat meg a tanítási idő végén. Elengedhetetlen, hogy a tanulók nevelése folytatódjon az iskolák falain kívül is. Erkölcsös és humanista társadalmat építünk, és e társadalom értékrendjének fontos eleme a kölcsönös felelősségvállalás elve. Ezért összpontosítunk e témára a most kezdődő tanév során. A program keretében olyan találkozókat szervezünk, ahol a társadalom különböző csoportjaiba tartozó gyerekek megismerhetik egymást és közös élményeket szerezhetnek” – jelentette ki a miniszter. Elmondta továbbá, hogy kezdeményezi a bölcsődei ellátás működtetésének áthelyezését az Oktatási Minisztérium feladatkörébe. Izraelben jelenleg a helyi önkormányzatok biztosítják a bölcsődei ellátást, melynek rendkívül magas ára van s ez nagy terhet ró a szülőkre. Az egész napos bölcsődei felügyelet ára Tel-Avivban a 2000 sékelt (160 000 Ft) is meghaladja havonta.

Smuel Ábuháv, az Oktatási Minisztérium államtitkára elmondta: “Innovatív nemzeti tantervet készítettünk elő a most kezdődő tanévre. Bővítjük a modern tanulási környezettel rendelkező iskolák számát, felújítjuk a könyvtárakat, és a gyermekek egyre nagyobb mértékben tanulhatnak az osztálytermen kívüli oktatási terekben. A XXI. századhoz illeszkedő, új készségek elsajátítását beépítettük a tantervbe, hogy végzős diákjaink nagyobb esélyekkel érkezzenek a munkaerőpiacra. Bővítjük a digitális szolgáltatásokat a tanulók, a tanárok és az adminisztratív munkát végző dolgozók számára, valamint folytatjuk az akadémiai színvonalú oktatást nyújtó programok támogatását. Ezzel együtt továbbra sem feledkezünk el arról, hogy az emberi értékeket állítsuk a nevelési munka középpontjába.”

zsido.com

Forrás: Arutz7