Kezdőlap - Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány - EMIH - Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség

További oldalak:

A csíráktól a gyümölcsökig

A világszerte sokezer közösségnek testi-lelki segítséget nyújtó Chábád Lubavics mozgalom 1989-ben kezdte meg működését Magyarországon. A néhai lubavicsi Rebbe, Mendel Schneerson rabbi küldötteként Oberlander Báruch rabbi és felesége, Batsheva Budapestre költöztek, hogy a hazai zsidó közösségnek segítséget nyújtsanak. A Chabad mozgalom az elmúlt 18 évben több tízezer embert ért el, és segített hozzá ősei kultúrájának és vallásának megismeréséhez. Könyvkiadásával, felnőtt és gyermekoktatási programjaival, szociális segítségnyújtásával sok-sok ember életét változtatta meg. 2004 májusában ezek az emberek hozták létre az EMIH – Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget, amely a hagyományokhoz való ragaszkodást és a világ felé való nyitottságot tűzte zászlajára. A hitközség Köves Slomót választotta vezető rabbijává. Az EMIH és a Chábád azóta is fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy minden magyar zsidó közelebb kerüljön ősei hagyományaihoz. Mindkét szervezet állami támogatás nélkül, magánadományokból és pályázatokból tartja fenn magát.
  Menáchem iskola a maga nemében egyedülálló az országban. Oktatási intézményeink, melyek Buda gyönyörű zöldövezetében találhatóak, a kiváló vallási oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a színvonalas világi oktatásra is,


A gyermekeké a jövő


A gyermekek és fiatalok oktatása a záloga a zsidóság jövőjének. Az Or Avner nemzetközi iskolalánc Gán Menáchem bölcsődéje és óvodája, illetve a Bét melynek biztosítéka az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumával folytatott együttműködés. Intézményünk a gyermekeket családi és vallásgyakorlati hátterüktől függetlenül fogadja, tanulóink között héber és angol anyanyelvűek is találhatók. Az intézményen kívüli gyermekek számára is szervezünk programokat. Ilyenek például kézműves foglalkozásaink: a sófár-készítés, a maceszsütöde és a különböző ünnepi rendezvények, mint például a purimi álarcosbál. A „Zsiközi” programban magyar és héber nyelven játékos keretek közt oktatunk hat- és tízéves kor közötti gyermekeket. Említést érdemel még a bár és bát micva oktatási programunk, melynek keretei közt felnőtté válásuk megünneplésére készítjük fel a fiatalokat. A nyári szünetben Gán Izrael táborunkkal teremtünk vidám zsidó környezetet a gyermekeknek.


Oktatás nem csak gyerekeknek

Amíg fontos feladatunknak tekintjük a gyermekek oktatását, nem feledkezünk meg az idősebb korosztályokról sem. Az elmúlt hatvan évben sokaknak nem adatott meg a lehetőség saját hagyományainak megismerésére, a zsidó tudományokban való elmélyülésre.
1998-tól, a Pesti Jesiva megnyitásával olyan magas szintű zsidó oktatási lehetőséget biztosítunk, melyre közel hatvan éve nem volt példa Magyarországon. Jesivánkban egyaránt tanulnak – egyéves program keretében – tengerentúli és izraeli diákok, illetve olyan hazai fiatalok, akik a Tóra, a Talmud, a zsidó jog és filozófia tanulmányozásával kívánják tudásukat fejleszteni. Lehetőség van személyes tutor igénybevételére, akivel mindenki az őt leginkább érdeklő témában mélyedhet el. Az ortodox rabbi-képzés megújításának első eredménye volt 2004-ben az a történelmi esemény, amikor 60 év után először avattak ortodox rabbit Magyarországon, mindezt Izrael főrabbijának és a magyar köztársasági elnök részvételével.
2003-ban nyitotta meg kapuit a Zsidó Tudományok Szabadegyeteme, amely magas színvonalú, jól kidolgozott oktatási struktúra keretében lehetőséget nyújt felnőtt hallgatók számára, hogy első kézből ismerkedjenek meg a Talmud, a zsidó filozófia, a kabbala világával és a zsidó történelemmel. Ennek a programnak a keretében már többszáz résztvevő fedezte fel zsidó örökségét.


A közösség egy nagy család


Közösségformáló programjaink sokrétű lehetőséget biztosítanak arra, hogy fiatalok és idősek egyaránt ne csak tanuljanak, hanem át is éljék a zsidó élet ízét. Évente kétszer rendezünk „sábáton”-t, hétvégi szemináriumot Budapest környéki szállodákban. Gyermekek és felnőttek egyaránt átélhetik a szombat különleges hangulatát, és egy elvarázsolt atmoszférában barátságokat, nem egy esetben életre szóló kapcsolatokat köthetnek egymással pilisi illetve Duna-parti rendezvényeinken. Nyaranta szervezünk vidéki és külföldi zarándokutakat, melyek szellemi megújulást adnak a résztvevőknek.
2005 óta működik Hanna klubunk, melynek több, mint kétszáz női tagja havonta találkozik színes programok keretében. A Hanna klub különleges lehetőséget nyújt zsidó nők, asszonyok számára, hogy megismerjék egymást és önmagukat.
2005-ben külön közösséget hoztunk létre a Magyarországon élő többszáz izraeli család és diák részére. E közösségnek saját rabbija van Raskin Smuél rabbi személyében, és sok önálló programot is szerveznek.A fiatalságban az erő

Fiatalok számára rendezett programjaink, kirándulásaink, táboraink azt mutatják meg az ifjúságnak, hogy a zsidóság életcentrikus tanítása minden szempontból boldogabb és kiegyensúlyozottabb jövőt biztosít. Már csak azért is fontosak ezek a programok, mert az oktatásnak nem csak a tanteremben, hanem az élet minden területén érvényesülnie kell. A hétköznapi programjainkon túl szombatonként rendezvényeink a zsinagógáinkban zajlanak. A hagyományos zsinagógai szombat-fogadást ünnepi vacsora követi, ahol egymást váltják a dalok és beszélgetések.
Határon innen és határon túl…

Az budapesti közösség mellett nem feledkezünk meg a vidéki és a határon túli közösségekről sem. Rabbinövendékeink nagyünnepekkor közösségeket látogatnak, és rabbi- illetve kántor-feladatokat látnak el. Mohélunk gyakran látogat el ezekbe a közösségekbe, hogy újszülött fiúkat vegyen fel Ábrahám szövetségébe.
2005-ben alakult meg a Közép-kelet Európai Rabbik Tanácsa (KERT), mely szervezet elsősorban fiatal, fejlődő közösségeket irányító ortodox rabbikat és közösségi vezetőket tömörít. Ez a platform – tömörítve a hasonló háttérrel rendelkező közösségeket – érdekvédelmi szervként is működik. A KERT a nemzetközi kapcsolattartást professzionális szintre emeli, és vallási téren útmutatást ad a regionális közösségeknek. A KERT tagjai között megtalálható Magyarország mellett Bulgária, Horvátország, Szerbia, Szlovákia, Csehország, Ausztria és Kárpátalja zsidó közösségeinek vezetői.

Az ünnepek íze

Igyekszünk eljuttatni az ünnepek hangulatát zsidó otthonok ezreibe. Különleges ünnepi összejöveteleinken, közösségi széder-estéinken, nyilvános hanukai gyertyagyújtási ünnepségeinken, lág baomeri piknikjeinken és purimi álarcosbáljainkon minden évben sokezer ember éli át a zsidó ünnepek hangulatát.
A könyv népe

Könyvkiadás nélkül nincsen oktatás. A zsidó klasszikusok: a zsidó imakönyvek, a peszáchi haggáda, a zsidó biblia lefordítása és kiadása első volt projektjeink közül. Az elmúlt tizennyolc évben a magyar nyelvű klasszikus zsidó könyvek nagy részét a mi könyvkiadónk tette elérhetővé a magyar zsidóság számára. A zsidóságot nem véletlenül nevezik „a könyv népének” – kicsiknek és nagyoknak elengedhetetlenek a könyvek ahhoz, hogy elmélyüljenek a zsidó hagyományokban és tudományokban. A több tucat, már kiadásra került könyv és könyvsorozat után jelenleg egy nagyterjedelmű magyar nyelvű Talmud kiadáson, illetve Rási bibliakommentárjainak kiadásán dolgozunk. Több, mint tízezer példányban évente kiadjuk a Zsidó naptárat és útmutatót, amely több, mint százötven oldalon az egész év tudnivalóit ismerteti a laikusok számára is érthető módon.
Az Egység időszaki folyóiratunkon, a Gut Sábesz hetilapunkon, a zsido.com és hitkoz-
seg.hu honlapjainkon, illetve a másfélezer emberhez hetente eljutatott elektronikus hírlevelünkön keresztül határok és fizikai korlátok nélkül ismerkedhet bárki bármikor a judaizmussal és programjainkkal.

Senki sem marad ki

Szociális és jótékonysági tevékenységünkkel megtaláljuk a rászorulókat. Segítő Kéz Segélyközpontunk több tucat családot segít rendszeresen természetbeni juttatással. Ellátogatunk az öregek otthonába és kórházakba, barátságos zsidó légkört varázsolva az idős és beteg emberek köré. Diákoknak ösztöndíjat, ifjú házasoknak anyagi segítséget nyújtunk. Börtönlátogatásaink során a zsidó rabok testi és lelki szükségleteiről gondoskodunk. Alkalmanként önkénteseink ruha- vagy élelmiszerosztási akciói olyan nagyszabásúak, hogy túlmutatnak a zsidó közösség határain, a társadalom egészét segítve.Kultúra


Kulturális programjaink keretében a zsidó élet legkülönbözőbb teréről hívunk meg vendégelőadókat, sporteseményeket szervezünk, és különböző kirándulásokon a nagy múltú hajdani magyar zsidó történelemmel ismerkedünk.
Az első lépés a zsidóság felé

Mindannyiunkban ott van az a szikra, amely spirituális kibontakozást, biztosabb identitást keres. Sokan azonban nem találják az utat, vagy talán nem is tudják igazán, mit is keresnek. „Outreach” programjaink olyan embereknek adják meg az első lépés lehetőségét, akik talán maguktól soha nem jutnának el a zsinagógához vezető útig. Az évente megrendezésre kerülő Sziget Fesztiválon és különböző más szabadtéri eseményeken a legkülönbözőbb keretek között nyújtunk lehetőséget a közeledésre.
A rabbinátus


Hitközségünk rabbijai a zsidó vallási élet minden területén szolgálatot tesznek azért, hogy a vallásos élet gyakorlása minél könnyebb és elérhetőbb legyen. Hitközségünk 2005-ben Magyarországról elszármazott külföldi támogatók megnyerésével új, gyönyörűen felszerelt modern mikvét, rituális fürdőt avatott. Hitközségünk biztosítja Magyarország egyetlen mohélját, hivatásos körülmetélőjét, aki az izraeli rabbinátusnál és egészségügynél vizsgázott. Rabbijaink ifjú párok zsidó esküvőjét celebrálják. A 2006-ban alakult Magyar Kóser Központ Egyesület mindent megtesz a kóser termékek minél szélesebb körben való elterjedéséhez, rabbijaink kóser termékekhez biztosítanak felügyeletet. A központ alelnöke Nógrádi Bálint. Rabbinikus bíróságunk temetéseket celebrál, biztosítja a vallási előírásoknak megfelelő válások megszervezését, és szükség esetén vallási bíróságként működik. Rabbijaink egyedülálló munkakapcsolatot tartanak fenn az izraeli rabbinátussal, amely Magyarországról a mi igazolásainkat fogadja el. Meghívásunkra 2004 óta kétszer is hazánkban járt Jona Metzger, Izrael állam főrabbija, aki kiemelten szívén viseli a hazai zsidóság sorsát.

A jövő

Az elkövetkező években tovább szeretnénk bővíteni tevékenységi körünket. Céljaink megvalósításához szükségünk van az Ön anyagi és szellemi segítségére is. Kérjük, látogasson el hozzánk, tisztelje meg jelenlétével szombati asztalunkat, vegyen részt valamelyik előadásunkon, és tegye lehetővé, hogy munkánkat sikerrel folytassuk. Közös erővel Magyarországot újra a zsidó élet és oktatás virágzó központjává tehetjük.

Bankszámlaszámunk:

Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány
10300002-20329172-70073285

Köszönjük, hogy SZJA 1%-val is segíti munkánkat:
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
(Egyház), technikai szám: 1287
Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási
Alapítvány, adószám: 19663038-1-42

Téma: Emih

Bösálách

Bösálách szakaszában (2Mózes 14–17.) tetőződik be az egyiptomi kivonulás a Sás-tenger kettéválásával, mikor is a héber törzsek száraz lábbal kerültek ki a tengerből, míg az üldöző egyiptomi sereg belefulladt. Ennek tiszteletére énekelte Mózes és Izrael a Tenger Dalát, minden idők egyik legszebb és legfennköltebb hálaénekét. Innen kezdődik Izrael negyven éves vándorlása a pusztaságban, ami sok megpróbáltatással járt. Egyszer nincs ivóvíz, másszor nincs mit enni. Ebben a szakaszban kezd hullani a manna, az isteni kenyér, ami a sivatagi vándorlás során táplálta a népet. A szakasz végén történik Ámálék orvtámadása, amit Józsué, Mózes adjutánsa ver le.

 

Programok ()

 | 
H K Sz Cs P Sz V
       
       
       
       
       
       
további programok - naptár nézet
további programok - lista

Naptár konverter

Válaszd ki a polgári vagy a zsidó dátumot, és klikkelj a megfelelő nyílra!
Polgári naptár
   
Zsidó naptár
   
Ha a keresett dátum naplemente utáni akkor adja meg a következő polgári dátumot!

Hírlevél

Ha szeretne értesülni az aktuális híreinkről, akkor iratkozzon fel hírlevelünkre.
Név:

E-mail: