A szabadulásunk idejét ünnepeltük

Idén csaknem kétezren vettek részt az EMIH közösségi széderein

Az idei Peszách első két estéjét ismét nagyon sokan töltötték együtt az EMIH által szervezett családias széderein. Az áp­ri­lis 10-én kezdődő nyolcnapos ün­nep első két napján, hétfőn és kedden a jelentkezők népsze­rű rabbik segítségével, közösen idézték fel a zsidó nép több mint 3300 évvel ezelőtti kivonulását Egyiptomból. Az esték résztvevői meghallgatták, és ami
ennél sokkal fontosabb: személyesen átélhették a kivonulás tör­ténetét, mintha maguk is azok között lettek volna, akik két­száztíz évnyi rabság után az Örökkévaló vezetésével elhagyhatták a szolgaság földjét. Idén csaknem kétezren voltak kíváncsiak az EMIH által rendezett széder estékre, amelyeken a főváros több pontján, családias közösségben, finom ízekkel és sok fülbemászó dallammal „fűszerezve” elevenítették fel a tíz csa­pás sorozatát, illetve a zsidók csodás megmenekülését. Mint minden évben, ezúttal is sokan érkeztek úgy a közösségi együttlétre, hogy korábban még soha nem voltak hasonló eseményen. A résztvevők különböző szintű felkészültségéhez igazodó, oldott hangulatú estéken azonban azok is számos új gondolattal, a haszidizmus tanításain alapuló, mély meglátással találkozhattak, akik már otthonosan mozognak az ünnep rendjében. Külön öröm, hogy ezúttal Budapest mellett két vidéki EMIH rendezvényen is elhangzott az évezredek óta változatlan kérdés: „Miben különbözik ez az este…?”

Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija örömét fejezte ki a széder esték sikere láttán: „Évről-évre egyre többen vesznek részt az ünnepi rendezvényeinken. A kínálatot igyekszünk úgy összeállítani, hogy a város bármely pontján találhasson magának elérhető közelségben széder esti programot mindenki, függetlenül attól, hogy fiatalok között, vagy éppen nagycsaládosok számára ideális környezetben szeretné meghallgatni a megszaba­du­lás történetét. Külön öröm szá­munkra, hogy a magyarországi zsidóság tudása, felkészültsé­ge folyamatosan gyarapodik, és ma már sokan tartanak szédert a saját otthonukban!”

Az Óbudai Zsinagógában az első estén 150-en, a második szé­deren 80-an vettek részt. A Bét Menáchem Általános Iskolában rendezett széderekre az első este 160-an voltak kíváncsiak, a második, Nógrádi Bálint által vezetett programra pedig 40-en mentek el. Az első este házigazdája, Oberlander Báruch rab­bi egy személyes példával támasztotta alá, hogy egy széder igazán akkor éri el a célját, ha kapcsolódni tud az aktuális élethelyzetekhez, eseményekhez: „A széder estén idéztem azt a haszid tanítást, amely azt hangsúlyozza, hogy a zsidóknak folytatniuk kell a személyes megszabadulásukat, ezért folyamatosan előrébb kell lépniük az életben. A fejlődés nélküli élet stagnáláshoz vezet, ami – még ha magas szinten következik is be – gátolja az embert az életfeladata betel­je­sítésében, és végső soron hanyatlást eredményez. Amikor ezt említettem, az egyik résztvevő szomorúan bólintott. Kiderült, hogy az általa vezetett, számítástechni­kában ér­dekelt multicég nem tudta az elő­ző évi eredményét meghalad­ni.
Kérdeztem, mi a baj ezzel? Hi­szen a vállalat még így is dol­lár­milliárdokban mérhető eredményt ért el. A tőzsdén az egyhely­ben topogás a bukással egyen­értékű – válaszolta.”

Faith Aser rabbi a Károly kör­úti Keren Or Központban fo­gadta a fiatalokat. A kedd es­ti, remek hangulatú széderre nagy­jából nyolcvanan érkeztek az esemény alkalmából látványosan feldíszített rendezvényterembe. Glitzenstein Sámuel rab­bi a Zsilip épületéhez közel eső Újlipótvárosi Klub Galériában rendezett családias hangulatú, különleges szédert mintegy 100 résztvevővel. A fővárosban élő izraelieknek Shmuel Raskin rabbi tartott szédert a Marriott Hotelben. A rendezvényen 600 vendég jelent meg. A budapesti izraeli diákok a Klauzál téren külön ünnepeltek.

Az EMIH idén vidéken is tartott széder estéket. Miskolcon minkét alkalommal 25-25 résztvevő hallgatta végig a kivonulás történetét, Debrecenben
pedig az első este a városban la­kó izraeli egyetemisták vettek részt 120-an a héber nyelvű programon, míg a második alkalommal 100-an töltötték együtt az estét a magyar ajkú kö­zösség tagjai.

  • Küldés emailben