Micvák és spiritualitás: a zsidóság két dimenziója

A Tóra szakaszai az első, második, vagy harmadik szavukról kapják a nevüket, kivéve, ha bevezetővel indul a rész, melyben Isten felszólít valakit valamire. Ebben az esetben a felszólítást követő első, második vagy harmadik szó a cím. A hetiszakasz címe a legtöbb esetben csupán az eligazodást szolgálja, és sokszor csak kevés kapcsolata van a szakasszal.

Hetiszakaszunk egy meglehetősen kétes személyiség nevét viseli. Korách lázadó volt: fellázadt a zsidó nép Isten által kinevezett vezetője, Mózes és ezáltal az Örökkévaló ellen is. A Tóra hetiszakaszai közül összesen hat viseli személyek nevét: Noách (Noé), Chájé Szárá (Sára élete), Jitró, Korách, Bálák és Pinchász. Érdekesség, hogy hatuk közül Jitró, Mózes apósa midjáni főpap volt, Korách lázadó, akit isteni büntetésként a föld nyelte el családjával és minden tulajdonával együtt, Bálák pedig gonosz király, mégis mindannyian kiérdemelték, hogy hetiszakaszt nevezzenek el róluk, míg Mózesről, vagy Áronról egyetlen párásá sincs elnevezve. Az ő tetteik magukért beszélnek.

Noé nemzedékének legjámborabb embere volt, aki az egész világon egyedül érdemelte ki, hogy ő (és közvetlen családja), és általuk az emberiség megmeneküljön a teljes pusztulástól. Szárá az első ősanya, Jitró, a midjáni főpap végül elismerte az Örökkévalót mint a Világ Urát. Pinchász az Örökkévaló parancsolataiért való kiállás és önfeláldozás mintaképe. Bálák a róla elnevezett hetiszakasz főszereplője, bár gonoszságával csak elrettentő példaként szolgálhat, de megmutatja, hogy vannak olyan párásák, melyek a tartalmukhoz szorosan kapcsolódó címet viselnek.

Hetiszakaszunk, a Korách valódi főszereplője Áron, a főpap, Mózes bátyja. Mégis a pártoskodó Korách nevét viseli a szakasz. Ki volt Korách, Mózes és Áron elsőfokú unokatestvére? Lévi törzsének tagja, tudós, a parancsolatokat betartó ember, aki egészen a lázadásig mintaszerű életet élt. Egyiptomban született, átélte a tíz csapást, a kivonulást és a Szináj-hegyi tóraadást. A Lévi törzs tagjaként fontos szerepet töltött be az istenszolgálatban, feladatokat látott el a pusztai Szentélyben, a Miskánban. Bölcseink azt mondják: Ki a gazdag? Aki megelégszik azzal, amije van. Éppen erre nem volt képes Korách, és ez okozta a vesztét. Tiszteletet és hatalmat akart, elismerést követelt, arra vágyott, hogy felnézzenek rá. Úgy érezte, hogy társadalmi állása, gazdagsága, tudása feljogosítja őt arra, hogy magasabb rangra emelkedjen, hogy ne egy legyen a zsidó nép tagjai közül, hanem valamiféle kiemelkedő, különleges szerepet töltsön be. Ezért aztán gyenge akaratú embereket gyűjtött maga köré, akiknek elegendő volt annyit mondania, hogy „nem jó a mostani vezetés, én jobb leszek náluk” – és máris a markában voltak. Korách azzal akart hírnevet és hatalmat szerezni magának, hogy a meglevő vezetőket ócsárolta, ám éppen ebből látszik, hogy nem volt valódi vezető. A siránkozás és mások hibáztatása nem a valódi vezető ismérve. A szavak csak üres kifejezések maradnak, ha nem követik őket valódi, maradandó és előrevivő tettek. Korách és követőinek gyászos vége örök időkig emlékeztet minket: ha egy önjelölt vezető leginkább üres ígéretekre támaszkodik, annak nincs helye a zsidó nép élén.

Mit is tett Korách? Irigységétől és hatalomvágyától vezérelve fellázadt Mózes és Áron ellen. Azzal vádolta őket, hogy önző módon maguknak tartják meg a vezető szerepet, holott minden zsidó ugyanúgy az Örökkévaló népének tagja és egyformán szent. Az is bosszantotta, hogy Áron és leszármazottai lettek a kehuná, a papi tisztség örökös viselői, és nemzetsége, a Lévi törzséből származó Kehát fejének sem őt, hanem unokatestvérét, Elicáfánt választották meg, pedig úgy érezte, hogy e tisztség feltétlenül őt illeti. Dühében és elkeseredettségében végül kérdőre vonta Mózest, aki azt ajánlotta, hogy hozzanak illatáldozatot az Istennek, és azét fogja elfogadni, akit valóban kiválasztott a főpapi tisztségre.

250 embert tudott maga mellé állítani, elsősorban Reuvén törzséből. Másnap ők vitték a füstölőszert a sátorszentélybe az istenítélet helyszínére. Az Örökkévaló súlyosan megbüntette a lázadókat: Koráchot, valamint két legfontosabb követőjét, Dátánt és Ávirámot, valamint családtagjaikat, sátrukat és minden tulajdonukat nyom nélkül nyelte el a föld. (Korách három fia még idejében megtért, így őket nem érte el apjuk végzete. Leszármazottaik között volt Smuél, a zsidó nép híres prófétája.) A 250 embert, akik jogtalanul vittek füstölőszert az Örökkévaló oltárára, isteni tűz emésztette el. A serpenyőket, melyekben a füstölőszert vitték, Áron fia, Elázár beolvasztotta, és az oltár bevonásához való lemezeket készített belőlük. Bölcseink azt mondják, hogy a föld szája, mely elnyelte a lázadókat, egyike volt annak a tíz különleges dolognak, melyeket a teremtés hatodik napjának vége felé, alkonyatkor teremtett az Isten (ezek közé tartozik például a sámir, vagyis kőrepesztő féreg, illetve a táchás, az egyszarvú is).

A zsidók mindig két dimenzióban kapcsolódnak Istenhez: spirituálisan és a micvák útján, melyeknek a jelentős része tetteket, tárgyakat, földi, materiális dolgokat igényel. Korách tudta, hogy spirituális szempontból Mózes és Áron egyaránt messze túlszárnyalja őt. Éppen ezért a micvák szempontjából érvelt, és hangoztatta, hogy ebben minden zsidó egyenlő. Azt hangoztatta, hogy a Tóra elsődleges célja a micvák betartása, és ebből a szempontból nincs különbség zsidó és zsidó között. Ha pedig így van, akkor miért lenne Mózes előbbre való, mint a legegyszerűbb zsidó, miért illetné meg őt inkább a vezetőség, mint Koráchot, vagy bárki mást? Isten azonban nemcsak a micvák betartását várja el tőlünk, hanem azt is, hogy megfelelő spirituális tartalommal töltsük meg azokat. Koráchot az irigység vezérelte, míg Mózest és Áront a lehető legnagyobb szentség elérése. Koráchnak önző céljai voltak, Mózes és Áron az istenszolgálatot látta mindenben.

zsido.com

Bár Saul és Joel filmsorozata véget ért, a tavalyi magyarázatok természetesen idén is érvényesek. A Korách hetiszakaszról szóló film megtekintéséhez és további magyarázatok megismeréséhez kattintson ide. A filmből megismerhetik Korách és társainak hiteles történetét is.

  • Küldés emailben