Idén Peszách ünnepének kezdete, így az első széder szombat estére esik, tehát az ünnepet megelőző nap, amikor általában az utolsó simításokat végezzük, kimarad. Emiatt felborul a megszokott rend. Az alábbiakban időrendben sorolom fel a változásokat.

 

Az elsőszülöttek böjtje

Március 25. csütörtök, reggel

Peszách előtti napon van az elsőszülöttek böjtje, emlékezve, hogy a zsidó elsőszülöttek életben maradtak, amikor a tíz csapás során az egyiptomi elsőszülöttek meghaltak (SÁ RSZ 470:1.). Ezt általában egy szijummal, egy talmudi traktátus tanulásának befejezésére rendezett ünnepséggel szoktuk kiváltani (Nité Gávriél – Peszách 1. kötet 43:1.). Szombaton azonban nem lehet böjtölni és pénteken sem igazán illő, ezért a böjt csütörtökre van áttéve (uo. 7.). Ha nincs szijum, akkor reggeltől estig tart a böjt, ha van, akkor általában a zsinagógában tartják az ünnepséget reggeli ima után. Ezt a járvány idején zoomon is lehet tartani, ahogy erről tavaly már írtunk (Gut sábesz, 22. évf. 28. szám).

 

Bödikát choméc – a choméc felkutatása

Március 25. csütörtök,  sötétedés után

Peszáchot megelőző este kell bö­dikát chomécot tartani, cho­mé­cot keresve átkutatni a lakást (lásd a Gut sábesz „Kérdezd a rab­bit” rovata). Ezt gyertyafénynél kell megtenni (uo. 433:1.), amit nem lehet péntek este csinálni, ezért erre csütörtök este kell sort keríteni (uo. 444:1.).

 

A choméc elégetése

Március 26. péntek, délelőtt

A bödiká során összegyűjtött chomécot el kell égetni, amire általában a Peszáchot megelőző nap délelőttjén kerül sor. Mivel ez sábeszkor tilos, pénteken kell megtennünk.

Bár elvileg egész nap sort lehetne erre keríteni a szombat bejöveteléig, a félreértések elkerülése végett ugyanúgy délelőtt csináljuk, mint más években. Félő ugyanis, hogy valaki következő évben is azt hinné, hogy egész nap elégetheti bármikor, noha valójában a Peszáchot megelőző nap késő délelőttjétől kezdve már nem lehet a birtokunkban choméc. Annyi a különbség, hogy más években a háláchikus dél előtt egy órával már be kell fejeznünk a choméc elégetését, idén ráérünk az égetés végére ér­ni délig (uo. 444:5.; lásd még Ni­té Gávriél – Erev Peszách söchál bö­sá­bát 9:1.). Ezért pénteken délelőtt 11:49-ig el kell égetni a cho­mé­cot annak ellenére, hogy szom­bat délelőtt 9:42-ig még szabad fogyasztani.

Ezért azt a chomécot, amit szombat reggelig szeretnénk elfogyasztani, félretesszük, amit pedig meg kell semmisíteni, azt péntek délelőtt elégetjük.

 

A choméc eladása

Március 26, péntek, délelőtt

A fent említett kétféle choméc mellett van egy harmadik kategória, az, amit megtartunk, csak az ünnep idejére nem-zsidó személynek adjuk el a rabbin keresztül. Ugyanúgy, ahogy a choméc elégetése esetében, jobb, ha a chomécot eladjuk már a délelőtt folyamán (Nité Gávriél uo. 5:1.).

Aki nem ad­ta el a délelőtt folyamán, az pótolhatja estig (lásd Árugát há­bo­szem responsum OC 103. fejezet).

Van olyan vélemény, amely azt mondja, hogy úgy adjuk el a chomécot idén, hogy a pénteken megkötött üzlet csak szombat délelőtt lépjen érvénybe. Az előnye ennek az, hogy péntek este és szombat reggel minden további nélkül tudunk chomécot elővenni és fogyasztani, hiszen az még a miénk.

Sokan nem értenek ezzel egyet, mert rabbinikus tilalom alapján nem szabad szombaton üzletelni (uo. 306:4.), akkor sem, ha nem szombaton kötjük meg az üzletet, csak aznap lép érvénybe. Eszerint a vélemény szerint eladjuk a chomécot és az üzlet pénteken életbe lép, azzal a kikötéssel, hogy szombat délelőttig a vevő hozzájárulásával hozzányúlhatunk az eladott choméchoz és fogyaszthatunk belőle (lásd Nité Gávriél uo. 5:5.). Ezt a véleményt követem én is idén.

 

Felkészülés pénteken a szombat esti széderre

Március 26. péntek, egész nap

Mivel másnap napközben nem lehet készülni a széderre, pénteken elő kell készíteni mindent, ami kell a széder estre, így időben el fogjuk tudni kezdeni az ünnepi szertartást (Nité Gávriél uo. 16. fejezet).

 

Lechem misne – két bárchesz szombatra

Március 26. péntek,  a sábesz bejövetele után

Minden további nélkül fogyaszthatunk chomécot egészen szombat reggelig, sőt egye­nesen kötelező chomécot en­ni, hiszen a szombati mic­vák­­hoz tartozik, hogy a kidus után kezet mosunk és két bár­cheszre (lechem misne) áldást mondunk (uo. 274:2.). Ezt ezen a szombaton nem lehet he­lyettesíteni peszáchi macesszel, mivel az ünnep előtti napon tilos maceszt fogyasztani (uo. 471:4.).

Annak érdekében, hogy ne cho­mécoljuk el az egész lakást, a lehető legkisebb mennyiséget tar­tunk meg sábeszre – külö­nö­­sen ott, ahol kisgyerekek van­­nak –, és azt az előszobában, vagy ha van rá lehetőség, ak­­kor a teraszon fogyasztjuk el az áldásmondás után (lásd Ni­té Gávriél uo. 17:3.). Miután min­denki evett legalább egy to­­jásnyi darabot (uo. 291:1.), le­poroljuk magunkat, hogy ne ta­­padjon ránk morzsa. Ha még meg­maradt egy kis barchesz, azt vagy elosztjuk a családta­gok között, vagy eltesszük más­-

­nap reggelre.

Ha még délelőtt is maradt be­lőle, akkor azt vagy el kell zár­ni az eladott chomécok kö­zé, vagy meg kell semmisíteni. Általában lehúzzák a wc-n (uo. 445:5.). Természetesen egy nem-zsidó szomszédot is meg lehet ajándékozni vele, vagy akár le is lehet fagyasztani [fontos, hogy csak szilárd dologt szabad sábeszkor fagyasztani, folyadékat nem, mert megváltoztatnánk vele a hal­mazállapotát] (Smirát sábát köhilchátá 1:10:5.).

 

Peszáchi étel egész sábeszre

Március 26–27.  étkezések ideje

Milyen étel kerüljön sábeszkor az asztalra? Emlékszem, hogy sok évvel ezelőtt kezembe került a MIOK 5714-es naptára, amelyben hosszason részletezik, hogyan lehet rendes chomécos ételt készíteni, vagy legalább a peszáchi ételt chomécos edényekben enni egy ilyen szombaton. Valójában azonban a legegyszerűbb és legnyugalmasabb megoldás, ha ezen a sábeszen a bárcheszen kívül csak peszáchi ételt eszünk, peszáchi edényből (lásd még uo. 444:8.).

 

A szombat reggeli ima és az azt követő étkezés

Március 27. szombat reggel

Mivel a chomec evését be kell fejezni 9:42-ig, nagyon korán kell reggel imádkozni. Nagyjából 6:30-6:45 körül kell kezdeni ahhoz, hogy 9 előtt be lehessen fejezni az imát és legyen idő hazamenni, kidust csinálni és kezet mosni, még az idő lejárta előtt.

A nap folyamán sort kell ke­ríteni a szeudát slisitre (sá­le­sü­desz), a harmadik étkezésre. Ezt lehet akár délután gyümölccsel is teljesíteni (uo. 444:2–3.). Azok, akik ragaszkodnak hozzá, hogy bárchesszel teljesítsék, azok a reggeli étkezést megszakítják, bencsolnak, tartanak egy kis szünetet és újra kezet mosnak, hogy harmadjára is tudjanak bárcheszt enni még 9:42 előtt (lásd Nité Gávriél uo. 23:1–2.).

 

Megszabadulás az utolsó chomécdaraboktól

Március 27. szombat, 10:22 előtt

Mivel a choméc előírása, hogy nem szabad még a birtokunkban sem lennie, figyelni kell, hogy miután eltakarítottuk a maradékot és kidobtuk a sze­me­tesbe, az még mindig a bir­tokunkban van. Ezért gon­dos­kodni kell róla, hogy a meg­­felelő időpont előtt kivigyük a szemetet.

Mesterem, Grünwald Joszéf pá­pai rabbi arra hívta fel a fi­gyel­met, hogy valójában az sem elég, ha kivisszük a cho­mé­cot a kukába, mert az is a mi tu­lajdonunkban van részben (tár­sasházban) vagy egészben (családi házban) (Vájáán Jo­széf res­ponsum 2. kötet 234. fe­jezet). Ezért van az, hogy pl. Brook­lynban a szemétszállító so­ron kívül összegyűjti a szemetet az ünnep előtti délelőttön. A probléma csak nagyobb choméc darabokra vonatkozik, a kis darabokra és morzsákra nem, mert azok annyira elpisz­kolódnak, amint a kukába dob­juk őket, hogy undorítóvá vál­nak, és már nem kell megsemmisíteni őket (Vájáán Joszéf uo.).

A New York-i kuka-helyzet­tel szemben Budapesten a szemétgyűjtő nem a használó tulajdona, hanem a szemétszál­lí­tó cégé, aki kihelyezi azokat a la­kók használatára, díjmentesen. Ebből következik az, hogy ahol nem lehet teljesen megszabadulni a chomécos szeméttől, akkor még mindig sokkal jobb, ha a kukában van, mintha a saját lakásunkban tároljuk (Min­chát Jichák responsum 4. kötet 56. fejezet; Böcél háchochmá responsum 3. kötet 109. fejezet).

Idén a sábesz miatt semmiképpen nem szabad az utcára kivinni a szemetet, de még a közös kukába sem lehet levinni ott, ahol nincs éruv a házban. Ebben az esetben nincs más lehetőség, mint egy nem-zsidó ismerőst megkérni, hogy segít­sen nekünk megszabadulni a chomécos szemeteszsáktól (lásd

Nité Gávriél uo. 26:3.). Ha erre sincs lehetőség, akkor egy kis hi­pót vagy más vegyszert ráöntve kell „elpusztítani” a maradék cho­mécot.

10:22 előtt el kell mondani a Kol chámirá szöveget, amivel gazdátlannak és semmisnek nyilvánítjuk az összes maradék cho­mécot (Sámuel imája – zsidó ima­­könyv 412. oldal; Peszáchi Hágádá fo­­netikus átírással 6–7. oldal).

Innentől kezdve semmiféle choméc nem lehet a birtokunkban: az eladni való choméc zárt szekrénybe kell, hogy kerüljön, amit megsemmisítünk, az pedig legyen megsemmisítve.

 

Készülés szombaton az esti széderre

Március 27. szombat, egész nap

A szombat szent napnak számít, és nem szabad felhasználni arra, hogy ilyenkor készüljünk akár hétköznapra, akár a következő ünnepre (uo. 416:2., 455:11.). Nem szabad pl. délután megteríteni a széderre az asztalt. Sőt, a Sulchán áruch (uo. 290:6.) azt is írja, hogy nem szabad még azt sem mondani, hogy lefekszem pihenni, hogy legyen erőm az esti széderre (lásd még Nité Gávriél uo. 34. fejezet).

 

Oberlander Báruch