Hákáfot sniot – egy különlegesen vidám este

Izraelben a smini áceret-szimchát torá ünnepe egy napra esik. Amikor a diaszpórában a Tóra örömünnepét tartják, Izraelben már hétköznap van. A vidám hangulatnak azonban nem szakad vége a Szentföldön sem: ilyenkor rendezik meg a hákáfot sniotot, a „második körmenet”. 

Ezt részben azért teszik, hogy kifejezzék a diaszpórával való kapcsolatot, részben pedig azért, mert az ünnep után már szabad zenélni, hangosítást hasznáni és utazni, ami sok embert von be az ünneplésbe. Smini áceret kimenetele után a tóratekercseket kiviszik a zsinagógákból az utcára, és hangos zeneszó mellett énekelnek és táncolnak a Tórával.

 A szokást a cfáti kabalistáktól eredeztetik: Chájim Vitál rabbi leírásából tudjuk, hogyan járt körbe Jicchák Lurija rabbi (a szent Ári) a cfáti zsinagógákban szimchát torá után, hogy mindenhol táncoljon még egyet a Tórával. A modern korban Jedidja Frankel, Tel-Aviv főrabbija vezette be a szokást 1942-ben (még az állam megalakulása előtt), hogy kifejezze szolidaritását az európai zsidósággal. Az 1950-es évektől kezdve a hákáfot sniot a nem-vallásos zsidókat a Tórához közelíteni igyekvő kiruv-mozgalom egyik fontos eszköze lett, hiszen az utcákat betöltő vidám zene, ének és tánc sok érdeklődött vonzott.

nf_6012_169891

Meghívó a chábád körmenetére a chevroni Máchpélá-barlangba

ggg_romma

Haifán is ünnepelnek, táncolnak a tóratekercsekkel

img30732

Nocrát Illit

img83034

Egy speciális körmenet – tüntetéssel egybekötve, Jeruzsálemben, a miniszterelnöki rezidencia előtt. Az elmúlt napok véres merényletei nyomán hatalmas tüntetést tartottak, melyen követelték, hogy a kormány határozottan lépjen végre fel a terror és a terroristák ellen.

szukot201512 (1)

Tánc a Tórával

P1150491 (1)

A tóraszekrényekből kivett tekercseket a körmenet közepére helyezik. Ezen a településen a szfárádi zsinagógában szervezik a hákáfot sniotot, a díszes ezüsttokban tárolt szfárádi tóratekercsek láthatók ezeken a képeken.

  • Küldés emailben