Szombat, Szukkot - Ünnepi gyertyagyújtás időpontja: 2020-10-02 18:02 - Ünnep kimenete: 2020-10-04 19:02:00

4. 📖 Ámosz könyve

A szamáriai asszonyok ellen

Somron pusztulása

1. Halljátok ezt az igét, Básán tehenei, akik Somron hegyén vannak; a kik fosztogatják a szegényeket, akik elnyomják a szűkölködőket, akik azt mondják uruknak: hozzál, hogy igyunk! 2.Megesküdött az Úr az Örökkévaló az ő szentségére, hogy íme napok jönnek rátok, és elvisznek benneteket horgokkal, s ivadéktokat halászkampókkal. 3. És réseken fogtok kimenni, mindegyik maga előtt, és elfogtok dobatni Hermónba, úgymond az Örökkévaló. 4. Jöjjetek el Bét-Élbe – és vétkezzetek, Gilgálba sokat vétkezzetek; s hozzátok reggelenként vágóáldozataitokat, három naponként tizedeiteket. 5. S füstölögtessetek kovászosból hálaáldozatot, és hirdessetek, hallassatok felajánlásokat, mert így szeretitek, Izraél fiai, úgymond az Úr, az Örökkévaló. 6. De én is adtam nektek fogak tisztaságát mind a ti városaitokban, meg kenyér hiányát mind a ti helyeitekben; s nem tértetek meg hozzám, úgymond az Örökkévaló. 7. És én is megvontam tőletek az esőt, midőn már csak három hónap volt az aratásig: esőt hullatok az egyik városra, de a másik városra nem hullatok esőt, az egyik telek kap esőt, a telek pedig, melyre nem jut eső, elszárad; 8. és bolyong két-három város egy város felé, hogy vizet igyanak, de nem laknak jól – és nem tértetek meg hozzám, úgymond az Örökkévaló. 9. Vertelek benneteket üszöggel, meg ragyával, azt a sok kerteteket és szőlőtöket, fügefáitokat és olajfáitokat fölemészti a sáska – és nem tértetek meg hozzám, úgy mond az Örökkévaló. 10. Bocsátottam reátok dögvészt Egyiptom módjára, megöltem karddal ifjaitokat, amellett. hogy fogva vitték el lovaitokat, hogy fölszállott táborotoknak bűze fel az orrotokba – és nem tértetek meg hozzám, úgymond az, Örökkévaló. 11.Földúlást végeztem köztetek, mint mikor földúlta Isten Szodomát és Amórát és olyanok lettetek, mint az égésből kimentett üszög – és nem tértetek meg hozzám, úgymond az Örökkévaló. 12.Azért így teszek majd veled, Izraél! Annak okáért, hogy ezt teszem majd veled, készülj Istened elejébe, Izraél! 13. Mert íme, aki a hegyek alkotója, a szél teremtője, megjelenti az embernek, mi a gondolata, hajnallá teszi a homályt és lépdel a földnek magaslatain: Örökkévaló, a seregeknek Istene az ő neve !

 

  • Küldés emailben

Fejezetek