Szombat, Szukkot - Ünnepi gyertyagyújtás időpontja: 2020-10-02 18:02 - Ünnep kimenete: 2020-10-04 19:02:00

7. 📖 Ámosz könyve

Az első látomás

A sáskák

1. Így láttatta velem az Úr, az Örökkévaló: Íme sáskát alkot a sarjú növésének kezdetén ; s íme sarjú a király kaszálása után. 2. És volt, midőn végképen fölemésztette a földnek füvét, mondtam: Uram, Örökkévaló, bocsáss meg, kérlek ! Miképpen állhat meg Jákob? Mert kicsiny ő! 3.Meggondolta ezt az Örökkévaló. Nem lészen, mondja az Örökkévaló. 4. Így láttatta velem az Úr az Örökkévaló: s íme, a tűz által való harcot szólítja az Úr az Örökkévaló: az fölemésztette a nagy mélységet és felemészti a talajt. 5. És mondtam: Uram, Örökkévaló, hagyj föl, kérlek! Miképpen állhat meg Jákob? Mert kicsiny ő! 6. Meggondolta ezt az Örökkévaló. Nem lészen ez sem, mondja az Úr az Örökkévaló. 7. Így láttatta velem: s íme az Úr ott áll egy ólommal mért falon s kezében mérő-ólom. 8. És szólt hozzám az Örökkévaló: Mit látsz Ámósz ? Mondtam: Mérő-ólmot. Mondta az Úr: Íme én mérő-ólmot alkalmazok Izraél népem közepette; többé már nem fogok megbocsátani neki. 9. És elpusztulnak Izráel magaslatai és Izraél szentélyei romba dőlnek én karddal támadok Járobeám háza ellen. 10. Ekkor küldött Amacja, Bét-Él papja, Járobeámhoz. Izraél királyához, mondván: Összesküdött ellened Ámósz Izraél házának közepette; nem bírja az ország elviselni mind az ő beszédeit. 11. Mert így szólt Ámosz: kard által fog meghalni Járobeám. lzraél pedig számkivetésbe fog menni, el a földjéről. 12. És szólt Amacja Ámoszhoz: Látó te, menj menekülj el Jehúda országába és ott egyél kenyeret és ott prófétálj! 13. De Bét-Élben többé már ne prófétálj, mert királyi szentély az, és birodalmi ház az. 14. Felelt Ámósz és szólt Ámácjához: Nem vagyok próféta, sem prófétának a fia nem vagyok, hanem marhatenyésztő vagyok és vadfügék szedegetője. 15. És vett engem az Örökkévaló a juhok mögül, és szólt hozzám Az Örökkévaló: menj, prófétálj népem Izraél felől. 16. Most pedig halljad az Örökkévaló igéjét: azt mondod te: ne prófétálj Izraél felől és ne szónokolj Izsáknak háza felől; 17. Azért így szól az Örökkévaló: Feleséged a városban fog paráználkodni, fiaid és leányaid kard által fognak elesni, földed mérő-kötéllel fog elosztatni, te pedig tisztátalan földön halsz meg, és Izraél számkivetésbe fog menni, el a földjéről

 

  • Küldés emailben

Fejezetek