9. 📖 Zsidó Ismeretek Tára XIII. – A zsidó történelem kétezer éve

A zsidó történelem legfontosabb eseményei

Zsidó történelem

בס”ד

Egy nép útja

A zsidóság hosszú és gyakran keserves vándorlása a történelemben

A zsidó történelem legfontosabb eseményei

 

Zsidó évVilági év

A kezdetek

A teremtés
1A világ teremtése, Ádám és Éva-3760
1656A vízözön elborítja a földet-2105
Az ősatyák
1996Szétszéledés Bábel tornyának építése után-1765
2018Az ábrahámi szövetség (Brit bén hábetárim)-1743
2084Az ákédá: Izsák feláldozása-1677
2229József Egyiptom alkirálya lesz-1532
2238Jákob és családja lemegy Egyiptomba-1523
Az egyiptomi fogság
2332Az egyiptomi rabszolgaság kezdete-1429
2447Mózes megpillantja az égő csipkebokrot-1314
2448Izrael gyermekei kivonulnak Egyiptomból-1313
 

A nép

Mózes, a vezető
2448A Színai-hegyi kinyilatkoztatás-1313
2488Mózes halála-1273
A bírák és a korai próféták
2488Izrael népe átkel a Jordánon, s Kánaánba ér-1273
2503Erec Jiszráél felosztása befejeződik-1258
2516Jósuá (Józsué) halála-1245
2533A bírák uralmának kezdete-1228
2654Debóra vezető lesz-1107
2694Gideon vezető lesz-1067
2810Simson (Sámson) vezető lesz-951
2871Sámuel vezető lesz-890
Királyok és az első Szentély
2882Saul királyságának kezdete-879
2892Dávid Jeruzsálemben Izrael királya lesz -869
2924Slomó (Salamon) király lesz-837
2935Elkészül az első Szentély-826
3142Jesájáhu (Ézsaiás) prófétálásának kezdete-619
3205A tíz törzsből megmaradtak száműzése-556
3298Jirmijáhu (Jeremiás) prófétálásának kezdete-463
3338Az első Szentély lerombolása-423

Babilónia folyói, háborgás Júdeában

Babilóniai száműzetés
3339Gedáljá ben Áchikám meggyilkolása-423
3352Jechezkél (Ezékiel) a Szentély jövőjéről prédikál-410
3389Dánielt az oroszlánok elé vetik-372
3390Visszatérés Erec Jiszraélba Zerubável vezetésével -371
3399Esztert a palotába viszik-362
3406Mordecháj kihirdeti a Purimot-355
A második Szentély
3412Elkészül a második Szentély-349
3413Másodszori visszatérés Erec Jiszraélbe Ezrá vezetésével-348
3426Nechemjá visszatér Jeruzsálem falát újjáépíteni-335
3448Simon Hácádik találkozása Nagy Sándorral-313
A görög kultúra uralma
3515Hetven bölcs görögre fordítja a Tórát (Septuaginta)-246
Júdea királysága – A Hasmóneus-dinasztia
3622Jehudá HáMákábi uralkodása-139
3623A Chánuká ünneppé nyilvánítása-138
3700A rómaiak meghódítják Jehudát-61
Római bábkirályok és helytartók – A Heródes-dinasztia
3742I. Heródes elrendeli a második Szentély újjáépítését-19
3768Hilél halála8
3826Vespasianus a római uralmat megerősítendő, Judeába érkezik66
3829A második Szentély lerombolása69

A talmudi kor: a Misná

3834Rabbi Jochánán ben Zákáj halála74
3893Betár elesése; Bár Kochbá felkelésének tragikus befejeződése133
3894A judaizmus betiltása, rabbi Ákivá bebörtönzése134
3949Rabbi Jehudá Hánászi befejezi a Misnát189

A talmudi kor: a Gemárá

3979Ráv elhagyja Erec Jiszráélt, és Bábelben telepszik le219
4007Babilóniában Smuél a vezető talmud-tudós247
4014Rabbi Jochánán a vezető talmud-tudós254
4085Ábájé a vezető talmud-tudós325
4098Rává a vezető talmud-tudós338
4187Rabbi Ási befejezi a Gemárá (Talmud) összeállítását, Rabbi Ási halála427
4235A Talmud lezárása, II. Ráviná halála475

A babilóniai talmud-akadémiák

A Rábánán Sávuráj
4311Már Zutrá kikiáltja a babilóniai zsidó önkormányzatot551
A Gáonim és az arab uralom
4349A Pumpeditai Metivtá újjáépítése589
4369A Szurai Metivtá újjáépítése609
4397Az arabok meghódítják Erec Jiszráélt637
4519A Háláchot Gdolot (BáHáG) írásának ideje759
4688Rabbi Száádjá lesz a szurai Gáón928
4715A „négy fogoly” kiváltásának körülbelüli időpontja955
4798Háj gáón halála, és a babilóniai akadémiák hanyatlása1038

A Risonim – korai tudósok

Korai Risonim, a Toszáfot, és a keresztes mészárlások
4856Az első keresztes hadjárat zsidó közösségeket pusztít1096
4859A keresztesek elfoglalják Jeruzsálemet1099
4865Rási halála, és a Toszáfot korának kezdete1105
4895Rámbám (Maimonidész) születése1135
4904Az első (feljegyzett) vérvád1144
4907A második keresztes hadjárat zsidó közösségeket pusztít1147
4948A zsidók visszatérhetnek Jeruzsálembe1187
4950A harmadik keresztes had Angliában zsidókat mészárol le1190
4996Franciaországban dühöngő csőcselék zsidókat gyilkol1236
5002Nagy talmudégetés Párizsban1242
5004Jeruzsálemet kifosztják az egyiptomiak és a törökök1244
5012Az inkvizíció alkalmazni kezdi a kínvallatást1252
5030Erec Jiszraélben meghal Rámbán (Náchmánidész)1270
5050A Toszáfot korszakának körülbelüli vége1290
 

 

5050

Kései Risonim, üldöztetések és kiűzettetések

A zsidókat kiűzik Angliából

 

1290

5038A Rindfleisch mészárlás kezdete1298
5066A zsidókat kiűzik Franciaországból1306
5080A Pastoureaux keresztesek zsidókat mészárolnak1320
5096Az Armledder-bandák zsidókat mészárolnak Németországban1336
5109A pestis, a fekete halál végigsöpör Európán1349
5151Spanyolországi zsidók mészárlása, sokak áttérése1391
5155A franciaországi zsidók végleges kiűzettetése1394
5181A bécsi gezerában osztrák zsidókat mészárolnak le1421
5235Az első nyomtatott zsidó könyvek1475
5241Az inkvizíció uralma Spanyolországban1481
5252A zsidókat kiűzik Spanyolországból és Szicíliából1492
A kovim, a Tóra konszolidációja és a Sulchán Áruch
5257A zsidókat kiűzik Portugáliából1496
5276Az oszmán törökök meghódítják Erec Jiszraélt1516
5314Zsidó könyvek égetése Rómában1553
5330Rámo kiegészítésével megjelenik a Sulchán Áruch1570
5408A Hmelnyickij-féle pogrom1648

Az Ácháronim – kései tudósok

5414Az első zsidók megtelepedése New Amsterdamban (New Yorkban)1654
5415A Lengyelországot elözönlő oroszok és svédek zsidókat gyilkolnak1655
5416Anglia megengedi a zsidóknak a letelepedést1656
5437Sábtáj Cvi muzulmánként hal meg1676
5458Báál Sém Tov születése1698
5494Hajdemák bandák zsidókat mészárolnak le1734
Ácháronim és a korai chászidok
5528A hajdemákok zsidók ezreit mészárolják le1768
5549Kitör a nagy francia forradalom1789
5551Zsidó települési zónák létrehozása Oroszországban1791
5579Zsidóellenes zavargások (Hep! Hep!) egész Németországban1819
5587Oroszország zsidók gyermekeket is besoroz1827
5608Kitör a magyar szabadságharc, amelyben a magyar zsidóság is aktív szerepet vállal.1848
Kései ácháronim és a változó társadalom
5628Eötvös József báró kultuszminiszter a hitközségi és iskolai ügyek rendezése céljából 1868-ban, ezen a napon hívta össze a ma­gyarországi izraeliták egyetemes kongresszusát, amelyen megtörtént a hírhedt szakadás a neológia és az ortodoxia között.1868
5641A pogromok után sok zsidó elmenekül Oroszországból1881
5665A (hivatalos) orosz pogromokban sok zsidó veszti életét1905
5674Az I. világháborúban félmillió zsidó katona harcol1914
5678Az orosz forradalomban több mint hatvanezer zsidót ölnek meg1918
 

 

5699

A Holocaust

Németországban a „Kristallnacht”-on zsidókat támadnak meg

 

1938

5699Németország kirobbantja a II. világháborút, megkezdi a zsidóság pusztítását1939
5703Munkácson megjelenik a chászid filozófia alapműve, a Tánjá1943
5704Megkezdődik a magyarországi zsidóság deportációja1944
5705Németország vereségével véget ér a II. világháború1945
5705A háború alatt hatmillió zsidó lesz a nácik áldozata1945
5710Állami kezdeményezésre létre jön a MIOK (Magyar Izraeliták Országos Képviselete), mely magába olvasztotta az ortodox és a statusquo hitközségeket.1950
5717Tel-Avivban egy jobboldali merénylő lelövi Dr. Kasztner Rezsőt1957
5727A hatnapos háború Izrael és Arab szomszédai között1967
5749Megalakul a Chábád Lubavics Egyesület Magyarországon1989
5764Megalakul az EMIH – Egységes Magyarországi Izraelita Hit­köz­ség2004

 

  • Küldés emailben

Fejezetek