3. 📖 Zecharja könyve

Ción öröme

A negyedik látomás: Jehosua főpapi koronája

1. És láttatta velem Józsuát, a főpapot, amint áll az Örökkévaló angyala előtt s a Vádló ott áll jobbja felől, hogy vádolja.
2. És szólt az Örökkévaló a Vádlóhoz: Meg dorgál téged az Örökkévaló, te Vádló, igenis megdorgál téged az Örökkévaló, aki Jeruzsálemet kiválasztotta – nemde tűzből kiragadott üszök ez?
3. Józsua pedig szennyes ruhákba volt öltözve, s ott állt az angyal előtt.
4. Megszólalt és szólt az előtte állókhoz, mondván: Vegyétek le a szennyes ruhákat. Ekkor szólt hozzá: Lásd, eltávolítom rólad bűnödet, s majd öltöztetnek díszruhákba.
5. És mondtam: tegyenek tiszta süveget a fejére. És rátették a tiszta süveget a fejére és ruhákba öltöztették, az Örökkévaló angyala pedig ott állt.
6. És megintette az Örökkévaló angyala Józsuát, mondván:
7. Így szól az Örökkévaló, a seregek ura: Ha útjaim szerint jársz és ha őrizetemet megőrzöd, ha majd házamat is igazgatod te és udvaraimat is őrzöd: akkor adok neked járást ez itt állók közt.
8. Halljad csak, Józsua főpap, te meg társaid, kik előtted ülnek – mert jelnek való emberek ők – mert íme, én elhozom az én szolgámat, Sarjadékot.
9. Mert íme, a kő, melyet Józsua elé tettem – egy kövön hét szem – íme én megvéstem vésését, úgymond az Örökkévaló, a seregek ura – és elmozdítom amaz országnak bűnét egy napon.
10. Ama napon, úgymond az Örökkévaló, a seregek ura, hívjátok majd ki-ki a felebarátját, szőlőtő alá és fügefa alá.

 

  • Küldés emailben

Fejezetek